Vision för cirkulärt resursverk presenteras - C.F. Møller. Photo: Places Studio
Vision för cirkulärt resursverk presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møllers Architects
9.9.2022

Vision för cirkulärt resursverk presenteras

Idag presenteras en ny vision för hur Getteröverket i Varberg ska utvecklas till ett landskapsintegrerat resursverk, som C.F. Møller Architects tagit fram i samarbete med Vivab, Vatten & Miljö i Väst.
Vision för cirkulärt resursverk presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Kuststaden Varberg är under starkt tillväxt. En spårtunnel och ett nytt stationsområde byggs, samt ett nytt bostadsområde utvecklas och möjliggör att staden kan skapa nya kopplingar till havet. Till följd av stadens expandering behöver avloppsreningsverket Getteröverket växa med. Idag presenteras en vision och en riktning för hur Getteröverket ska utvecklas till ett tillgängligt och landskapsintegrerat resursverk. En plats där naturen får ta plats och där ny teknik möjliggör smartare rening.

Vision för cirkulärt resursverk presenteras - C.F. Møller. Photo: Jelmar Brouwer, Head of Landscape, C.F. Møller

- Det är med stor glädje att vi har fått förtroende från Vivab att utveckla idéer för Getteröverket. Vi märker ett stort intresse i C.F. Møllers Architects holistiska synsätt som leder till att en fantastisk konsensus uppstår i våra projekt. Visionen som idag presenteras är ett väldigt fint exempel på detta helhetsgrepp som gör att vi har lyckats omvända projektets utmaningar och tillvarata befintliga naturvärden och skapa självklarheter som gynnar Vivabs verksamhet, staden och naturreservatet som ligger precis intill. I stället för att utesluta och stängsla in dessa typer av fastigheter har vi hittat innovativa lösningar som möjliggör att vi kan bjuda in till ett rekreativt aktivitetsstråk. Getteröverket kommer bli en förebild hur industrifastigheter i stadsnära miljöer ska utvecklas framöver, säger Jelmar Brouwer, Head of Landscape för C.F. Møller Architects i Sverige.

Vision för cirkulärt resursverk presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Ett grönt och vattenrikt aktivitetsstråk

Ett grönt och vattenrikt aktivitetsstråk skapas som tillför rekreativa värden och ekosystemtjänster i området. Allmänheten leds via en bred gång- och cykelbana genom fastigheten. Utbyggnaden av resursverket sker genom en landskapsintegrerad byggnad med rika grönatak, vilka integreras och tillgängliggörs i parkmiljön genom lutande takytor. Resursverket smälter därför smakfullt in i omgivningen. Siloformade byggnader i glas ger allmänheten en inblick i resursverkets verksamhet. Tekniska anläggningar i parkmiljön såsom utlopp för renat vatten får konstnärliga uttryck och dess funktion förtydligas genom informationsskyltar.

Vision för cirkulärt resursverk presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Innovativ näringsfabrik och kunskapscenter

Det cirkulära resursverket ska inte längre visuellt uppfattas som en traditionell fabrik utan smälta in och bli en del av omgivningen. Under de gröna taken tar resursverket tillvara på näringsämnen och renar vattnet för återanvändning.

- Vi bygger om och bygger in innovativ teknik som gör verket klimatneutralt. Vi kommer då minska utsläppen av växthusgaser och mikroföroreningar samt i högre grad återanvända näringsämnen och det renade avloppsvattnet, säger Alexander Keucken, avdelningschef forskning och utveckling, Vivab.

Visionen innehåller också ett torg med ett kunskapscenter som bjuder in allmänheten till att nyttja den nya kopplingen till staden. Kunskapscentret blir en ny attraktion där barn och vuxna utbildas och informeras om vikten av ett cirkulärt resursverk i staden.

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter