C.F. Møller Architects visar reviderade planer för ett nytt opera- och kulturhus i Kristiansund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
5.3.2019

C.F. Møller Architects visar reviderade planer för ett nytt opera- och kulturhus i Kristiansund

De nya planerna visar upp ett förstärkt koncept som förbättrar samarbetet mellan fyra kulturleverantörer och bidrar till revitaliseringen av Kristiansund.
C.F. Møller Architects visar reviderade planer för ett nytt opera- och kulturhus i Kristiansund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects visar reviderade planer för ett nytt opera- och kulturhus i Kristiansund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

År 2010 vann C.F. Møller Architects tävlingen om ett nytt opera- och kulturhus i Kristiansund i samarbete med ingenjörerna COWI och Buro Happold samt AIX inom scenteknik och Gade Mortensen inom akustik. Projektet kommer att komma till nytta för kulturinstitutioner som har ett nationellt uppdrag och en viktig regional funktion inom kulturområdet. Det omfattar både en modifiering av viktig återuppbyggnadsarkitektur samt nybyggnation som täcker in behovet av funktionalitet och ökad säkerhet och samtidigt ger hög arkitektonisk kvalitet.

 

De fyra kulturinstitutioner som ska samlas är i dag stöttepelare för kulturlivet i Kristiansund och Nordmøre. Två av dessa är nationella och regionala prioriteringar: Operan i Kristiansund AS (OIK) och Stiftelsen Nordmøre Museum (SNM). Dessa har i dag inga egna lokaler för att kunna utöva verksamheten och kan därför inte vara de kulturleverantörer och utvecklingsaktörer som myndigheterna vill och förväntar sig att de ska vara.

 

De andra två aktörerna i huset är Kristiansunds bibliotek och Kristiansunds kulturskola. Dessa aktörer kommer att se till att huset blir stadens viktiga ”tredje plats”, med öppettider från 07.00 till 23.00. Projektet ger ett neutralt rum som är öppet för alla grupper över alla generationer, livsstilar, kulturer och etniska bakgrunder.

 

”Vi vill med detta projekt lösa ett nationellt problem och hantera en regional utmaning genom att göra det möjligt för operan och museet att äntligen producera och prestera för samhällets bästa och fylla sin funktion som samhällsutvecklare”, säger kulturchef och projektledare Eigunn Stav Sætre från Kristiansunds kommun. Hon fortsätter: ”Samtidigt ser vi till att nationella kulturinstitutioner äntligen kan bli just detta, genom att etablera en kulturell infrastruktur som gör det möjligt för dem att starta produktioner och driva verksamhet även här i regionen. Och inte minst kommer vi att påbörja revitaliseringen av Norges mest utmärkande återuppbyggnadsstad genom rehabilitering, nybyggnation och etablering av goda stadsutrymmen för alla.”


I samband med kulturministeriets budgetproposition för 2019 tilldelades Kristiansund 5 miljoner norska kronor för att revidera projektet för ett nytt opera- och kulturhus i Kristiansund, och C.F. Møller Architects har tillsammans med sina partner omarbetat de ursprungliga förslagen.

 

Syftet med genomförbarhetsstudien har varit att klargöra om projektet skulle kunna skalas ned på lämpligt sätt utan att därmed kompromissa med byggnadens nödvändiga funktionalitet och kvalitet.

 

Projektets nya planer stärker konceptet
Projektets bruttoareal minskas med över 30 procent vilket innebär att projektet nu omfattar cirka 10 000 m². Detta görs utan kompromisser med logistik och funktionalitet. Förbättringspotentialen har realiserats genom förbättrat samarbete mellan institutionerna och omlokalisering av ytor samt en reducerad area till följd av detta.

 

 ”I utrymmet mellan folkets hus på Kongens plass och Langeveiens ungdomsskola på Skolegata skapas en avgränsning där Kristiansunds nya kulturscen tar plats.” säger Christian Dahle, partner på C.F. Møller Architects.

 

Avgränsningen består av en vit vågig gardin i perforerad aluminium, som hägnar in kulturliv och funktioner uppåt och inåt, och skapar utrymmen för aktiviteter och umgänge. Den perforerade fasaden fungerar som en solskärm som samtidigt ger dagsljus i entréområdet under dagen och en glimt av verksamheten i huset på kvällarna. Fasaden ger den nya mellanliggande byggnaden ett lätt och tidlöst uttryck.

 

Arkitektoniska brobyggen
Langveiens ungdomsskola byggdes 1924 och är en av få byggnader som stod kvar i centrala Kristiansund efter bombningen i april 1940. Folkets hus är ett resultat av återuppbyggnaden efter kriget. Det nya opera- och kulturhuset binder samman dessa båda epoker och sätter den här berättelsen i fokus genom en stilmässig särprägel som inte har slagsida åt något håll, utan istället knyter dem samman med en abstrakt icke-figurativ fasad.

 

”Det nya huset är en fortsättning på återuppbyggnadsprojektet i Kristiansund, som har varit vilande sedan 70-talet. Operan i Kristiansund, operans balettcenter, Kristiansunds symfoniorkester, kulturskolan, Nordmøre Museum och Kristiansunds bibliotek använder de befintliga husen och den nya mellanliggande byggnaden.


Det nya kulturhuset aktiverar de omgivande gatorna och torgytorna och revitaliserar Kristiansunds centrum”, säger Christian Dahle.

Den nya totalkostnaden ligger på 690 miljoner, varav fylkeskommunen står för 150 miljoner och staten nu förhoppningsvis beviljar återstående 150 miljoner. Projektet kommer då att kunna gå vidare till projekteringsfasen och planeras stå färdigt 2022.

 

Projektet är ett i raden av spännande kulturprojekt som C.F. Møller har arbetat med de senaste åren, däribland ”Hjärtat” i Ikast, som är en ny mötesplats för kultur och förmedling som kombinerar undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på ett nytt sätt, Odeon Musikk og Teaterhus i Odense, rehabilitering och om- och tillbyggnad av Aarhus Teater samt ett par mindre projekt i Norge som Molde Kulturskole och Sogn og Fjordane Kunstmuseum.


FAKTA
BYGGHERRE
Kristiansunds kommun, kulturchef Eigunn Stav Sætre

 

ANVÄNDARE
Operan i Kristiansund AS (OIK)
Stiftelsen Nordmøre museum (SNM)
Kristiansunds bibliotek
Kristiansund kulturskola

 

ADRESS
Kristiansund, Norge


OMFATTNING
10 000 m²


ÅR
2010–2022


SAMARBETSPARTNER
Projektledning: Hamsto AS
Ingenjör: COWI och Buro Happold
Scenteknik: AIX på scenteknik
Akustik: Gade Mortensen med akustik


FASER
1:a pris i arkitekttävlingen 2010
Skissprojekt 2013
Förprojekt 2014
Reviderade planer för ansökan till statens budget 2019
Planerad att slutföras 2022


KONTAKTUPPGIFTER
Kristiansunds kommun, via kulturchef Eigunn Stav Sætre
e-post: Eigunn.Stav-Satre@kristiansund.kommune.no

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter