Nya Kronan är nominerad i Årets Bygge 2022 - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jacobsen
Nya Kronan är nominerad i Årets Bygge 2022 - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jacobsen
10.3.2022

Nya Kronan är nominerad i Årets Bygge 2022

Nya Kronan i Sundbyberg centrum har utvecklats till ett modernt och miljösmart kontorskvarter med flexibla och hållbara arbetsplatser. Nu är projektet nominerat till Årets Bygge 2022 i kategorin Hotell och Kontor, när Byggindustrin uppmärksammar samhällsbyggnadsbranchens mest spännande projekt.
Nya Kronan är nominerad i Årets Bygge 2022 - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jacobsen

Nya Kronan har uppförts av Skanska på uppdrag av Vasakronan, där C.F. Møller Architects uppdrag var att utföra bygghandlingar för Skanska och hyresgästanpassningar. Reflex Arkitekter är ursprungsarkitekt för nybyggnad.


Kvarteret Kronan i centrala Sundbyberg, som är en av Stockholms äldsta förstäder, bestod ursprungligen av tre byggnader uppförda 1981. Ett lägre kontorshus och parkeringshus har rivits för att ge plats åt två nya byggnader med moderna och flexibla kontorslokaler. C.F. Møller Architects har också designat en av huskropparna med ytterligare kontor och ett gym som förbindelse mellan befintligt höghus och nya lokaler. Totalt har 40 000 kvm ny yta för kontor och parkeringar har tillskapats. Läget är en av de bästa kommunikationspunkterna i Stockholm, med närhet till tunnelbana, fjärr- och pendeltåg, bussar samt tvärbana.

Nya Kronan är nominerad i Årets Bygge 2022 - C.F. Møller

”Vi tycker det är extra roligt att vi återigen blir nominerade tillsammans med Skanska för en lyckad samverkansprocess. 2019 vann vi Årets Bygge tillsammans med Biomedicum genom ett gott samarbete med Akademiska Hus och Karolinska Institutet”, säger Mårten Leringe, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Nya Kronan är nominerad i Årets Bygge 2022 - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jacobsen

Multi tenant-hus


Fastigheten har projekterats som ett ”multi tenant-hus” som kan inhysa många olika hyresgäster, men som samtidigt kan anpassas till en eller flera stora hyresgäster. Den första hyresgästen är svenska Skatteverket som hyr hela nybyggnadsdelen samt delar av det befintliga intilliggande höghuset.


Byggnaderna har delats upp i mindre volymer med varierad utformning för att passa in i det småskaliga Sundbyberg. Fasadmaterialen är tidlösa och beständiga i en färgskala som kontrasterar mot det rödbruna teglet i det befintliga höghuset. Generösa terrasser i olika nivåer och väderstreck ger ett varierat taklandskap med ytor för utevistelse. Byggnaderna förbinds i entréplan där tre ljusgårdar för gemensamt nyttjade är placerade. Ljusgårdarnas karaktär förstärks av fokusväggar av återbrukat tegel. Aktiva bottenvåningar utgörs av matsal/jobbtorg för Skatteverket och en hörsal som kan nyttjas fristående, samt ett café på hörnan som bidrar till en eftersträvad stadsmässighet i området.

Nya Kronan är nominerad i Årets Bygge 2022 - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jacobsen

Gröna kontor med en tydlig hållbar inriktning


Fastigheten har integrerade solceller i en del av fasaden och solceller på taken, som dessutom är belagda med sedum. Det finns även stora cykelparkeringar med tillhörande serviceyta samt omklädnings- och torkrum. Nya Kronan har projekterats för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platina Core & Shell, som är den högsta nivån.

Nya Kronan är nominerad i Årets Bygge 2022 - C.F. Møller

”Det har varit stort fokus på hållbarhet i projektet och vi har bland annat arbetat med utformningen av en hög fokusvägg i återbrukat tegel i ljusgårdarna. Det återbrukade teglet ger med sin patina en fin taktil känsla med mycket karaktär”, säger Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects.

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter