NTNU Gløshaugen - C.F. Møller Architects och Rambøll vinner stort campusuppdrag i Norge - C.F. Møller. Photo:  Foto Erik Børseth, Synlig design og foto asNTNU
13.7.2020

C.F. Møller Architects och Rambøll vinner stort campusuppdrag i Norge

Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) ska samlas på ett nytt campus i Trondheim och C.F. Møller Architects och Rambøll vann tillsammans uppdraget att utveckla det nya campuset.

2029 ska NTNUs akademiska miljöer, som idag är utspridda i Trondheim, samlas i ett stadsnära campus i området runt Gløshaugen i Trondheim.

Målet är att sänka barriärerna för studier, forskning, innovation och information mellan traditionella discipliner och skapa en grund för högre kvalitet i utbildning, forskning och information. Det övergripande målet är att skapa en stabil och flexibel infrastruktur som stärker tvärvetenskapligheten och skapar förutsättningar för goda synergier.

 

Utvecklingen av Campus NTNU är uppdelad i två faser och ett konsortium bestående av C.F. Møller och Rambøll Norge (arkitekter och ingenjörer) vann den första fasen av utvecklingen, som omfattar programmerings- och designtjänster, samt option på delar av fas två, som rör detaljprojektering av upp till 70 000 m² byggnation.


Projektteam med lång och bred erfarenhet
– Vår ambition är att omvandla Statsbygg och NTNUs utkast till samlingsplan till en arkitektur som stöder levande studie- och tvärvetenskapliga, innovativa forskningsmiljöer med en utåtriktad agenda med det tydliga målet att NTNU ska bli en levande och framtidssäker universitetshub i dialog med Trondheim och därigenom göra att NTNU kan positionera sig ytterligare internationellt som ett av Nordens främsta tekniska och naturvetenskapliga universitet, säger Mads Mandrup-Hansen, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

 

– Detta är ett viktigt och profilerat projekt, och vi är verkligen glada över att vi har kunnat ro det i land. NTNU är förmodligen det största projektet i Trøndelag efter utbyggnaden av St. Olavs sjukhus och vi noterar med stor tillfredsställelse att Rambølls bredd och kapacitet samt spetskompetens inom stora och komplexa projekt har varit avgörande. Tillsammans har vi ett projektteam, med nyckelpersoner från Rambøll och C.F. Møller Architects, samt med samarbetspartners som har en lång historik av bra samarbeten bakom sig, både globalt och lokalt, säger Bjørn Tore Landsem, direktör för Bygg och arkitektur hos Rambøll Norge.

 

NTNU Campus-projektet finansieras av norska staten som ett statligt byggprojekt. Projektet är det största i NTNUs samlade projektportfölj för campusutveckling.

 

Statsbygg ansvarar för att bygga upp till 92 000 m² och ombyggnation av upp till 45 000 m² universitetsbyggnader för att göra det möjligt att samla NTNU i Trondheim de kommande tio åren.

 

- Rambøll och C.F. Møller Architects team uppfyllde våra kvalifikationskrav, och vi ser fram emot att starta upp processen i samarbete med NTNU, säger byggherredirektör och projektledare Marius Tunstad på Statsbygg.

 

Det nya campuset
Den fysiska infrastrukturen är ett av de instrument som påverkar hur universitetets kärnuppgifter kan utövas och utvecklas. NTNU skapar med sin campusutveckling en grund för NTNUs kärnuppgifter inom utbildning och lärandemiljöer, forskning, konst, innovation, nyskapande och information. Vidareutvecklingen av NTNUs campus är således ett verktyg för att stödja ämnesrelaterade ambitioner och önskemål om strategisk inriktning.

Ett välplanerat och väl utformat campus skapar förutsättningar för mer samarbete och fler och bättre möjligheter för att kombinera kunskaper och ämnen, samt bättre kommunikation mellan studenter och forskare och mellan Akademia, näringslivet och staden.

 

Samlandet av NTNUs campus i Trondheim är en viktig drivkraft i utvecklingen av campus eftersom det inbegriper en miljardinvestering från staten och ska genomföras inom en begränsad tidsperiod.

 

Erfarenhet av campusutveckling
C.F. Møller Architects har lång erfarenhet av utveckling av campus och forsknings- och utbildningsinstitutioner i Europa och Norden. Arkitektbyrån står bl.a. bakom Mærsktornet, ett forsknings- och undervisningskomplex för Köpenhamns Universitet, Biomedicum, ett power-house för forskning i Stockholm för Karolinska Institutet, samt utveckling av campus för Copenhagen Business School och Heidelbergs universitet i Tyskland.

 

Om NTNU
NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) är ett internationellt inriktat universitet med säte i Trondheim och campus i Gjøvik och Ålesund.

NTNU har en teknisk-naturvetenskaplig huvudprofil, en rad yrkesutbildningar och stor bredd, och som också inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, hälsovetenskap, arkitektur, företagande, konstvetenskap och konstnärlig verksamhet.

 

Projekteringsgruppen består av C.F. Møller Architects och Rambøll Norge (arkitekter och rådgivare) och följande underrådgivare:


• Fabel Arkitekter (NO)
• Oslo Works (NO)
• Mtre (DK)
• Rolvung & Brøndsted Arkitekter (DK)
• Aas-Jacobsen (NO)


Budget: 9 miljarder NOK.
Arbetet beräknas påbörjas i augusti 2020.
Statsbygg fick totalt in sju anbud i anbudsförfarandet.

 

Statsbygg
NTNU

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter