C.F. Møller Architects Västra Stationstorget - C.F. Møller Architects förslag ”HYBRID” för Lunds nya kongresscenter rekommenderas av bedömningsgruppen - C.F. Møller
C.F. Møller Architects förslag ”HYBRID” för Lunds nya kongresscenter rekommenderas av bedömningsgruppen - C.F. Møller
30.6.2021

C.F. Møller Architects förslag ”HYBRID” för Lunds nya kongresscenter rekommenderas av bedömningsgruppen

Det parallella arkitektuppdraget för ett nytt kongresscenter i centrala Lund är genomfört och bedömningsgruppen rekommenderar att C.F. Møller Architects förslag ”Hybrid” ska ligga till grund för fortsatt arbete.
C.F. Møller Architects förslag ”HYBRID” för Lunds nya kongresscenter rekommenderas av bedömningsgruppen - C.F. Møller

I bedömningsrapporten framgår det att förslaget ”Hybrid” är det som bäst löser uppgiftens komplexitet, innehåll, stadsbyggnad och arkitektur och därmed är bäst lämpat att ligga till grund för fortsatt bearbetning till detaljplan för ett mötescentrum i kvarteret Häradshövdingen. Bedömningsgruppen anser också att teamet från C.F. Møller har varit lyhörda och engagerade genom det parallella arkitektuppdraget som helhet vilket ses som positivt inför fortsatt samarbete.

C.F. Møller Architects förslag ”HYBRID” för Lunds nya kongresscenter rekommenderas av bedömningsgruppen - C.F. Møller

”Namnet HYBRID beskriver flera av de värdeskapande synergierna i förslaget och visionen om att lyfta fram Lunds unika kvaliteter i mötet mellan innovation och kultur. Vi är lyhörda för de betydande frågor som är avgörande för att uppnå en arkitektur som förankras på platsen och bidrar med kvalitativa stadsmiljöer unika för Lund. Vår förhoppning och absoluta målsättning är att vara med och skapa en attraktiv och levande mötesplats i staden”, säger Mads Mandrup och Ola Jonsson, partner och associerad partner på C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Architects förslag ”HYBRID” för Lunds nya kongresscenter rekommenderas av bedömningsgruppen - C.F. Møller

Under våren 2021 har ett parallellt arkitektuppdrag med tre team tagit fram gestaltningsförslag för ett mötesforum i kvarteret Häradshövdingen. Förslagen har ställts ut och en webbenkät har funnits tillgänglig för allmänheten. En bedömningsgrupp har, med underlag från ett flertal referensgrupper och en sammanställning av fritextfält i webbenkäten, tagit fram en rekommendation för fortsatt arbete. Ärendet ska behandlas byggnadsnämndens möte i augusti.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter