Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö  - C.F. Møller. Photo: Places Studio
Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö  - C.F. Møller
26.4.2022

Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö

Förslaget ”Prisma Parkkvarter3” tar hem vinst i markanvisningstävling i Hyllie utlyst av Malmö stad. C.F. Møller Architects har tillsammans med Wästbygg tagit fram det vinnande förslaget, som omfattar en triangelformad kontorsbyggnad om 14 500 kvm. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer och uppförs med stomme av trä. Byggstart sker tidigast 2024.
Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö  - C.F. Møller

Hyllie är en stadsdel i stadsområdet Väster i Malmö och är Malmös största utbyggnadsområde. Idag har ungefär 8 000 personer sin arbetsplats i Hyllie och nya kontor växer fram varje dag, när det är fullt utbyggt kommer det finnas cirka 15 000 arbetsplatser.


Markanvisningen ingår i exploateringsområdet ”Öster om mässan” i Hyllie där det också ska byggas bostäder. Samtliga byggherrar kommer att delta aktivt i en byggherredialog kring hur området ska utformas för att också inkludera social hållbarhet. Bostäderna i området ska byggas enligt Malmö stads satsning på det egna ”Mallbokonceptet”, som innebär att nya metoder ska testas för att nå en normhyra om maximalt 1 400 kronor/kvm boyta.

Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö  - C.F. Møller

– Vi är både glada och stolta över att Malmö stad gett oss förtroendet att få delta i den fortsatta utvecklingen av Hyllie genom denna tilldelning. Vår ansökan är en del i vårt strategiska arbete med att öka andelen kommersiella projekt i vår utvecklingsportfölj. Det känns därför positivt att tekniska nämnden har sett kvaliteterna i det förslag som vi har tagit fram tillsammans med arkitektkontoret C.F. Møller Architects. Vi ska nu använda vårt kunnande inom hållbart byggande för att skapa moderna och trivsamma arbetsplatser för kommande hyresgäster, då byggnaden ska certifieras enligt Breeam, Well och NollCo2, säger Joakim Efraimsson, VD på Wästbygg AB.

Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö  - C.F. Møller

Nytt landmärke


Prisma Parkkvarter3 blir ett inkluderande och hållbart kontorshus som bidrar med upplevelserika miljöer, kreativa mötesplatser och gröna rum för hela stadsdelen. Vid kvarterets södra spets kommer det finnas en vertikal grönskande park som ger projektet en unik karaktär. Parken är tillgänglig för alla och här finns plats för rekreation, utomhusarbete och dessutom blir det en spännande utkiksplats.


Det nya kvarteret samverkar med sin närmiljö och prioriterar fokus på välmående, hälsa och kreativa möten i en hållbar inramning. Projektet består av generösa utrymmen för coworking, ett gym med multihall, restaurang och café, idrott och aktivitetspark, kvartersbio, kemtvätt, cykelverkstad, stadsodling med mera.

Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö  - C.F. Møller. Photo: Photo: Bekim Aliji

Byggnadens prismatiska geometri och trappande skalförskjutning ger en arkitektur med en identitetsskapande siluett från omgivningarna och samtidigt rumsliga kvaliteter för närmiljön. Det blir ett landmärke med ett tydligt arkitektoniskt koncept som är synligt på avstånd. Byggnadsvolymen utgörs av flera lika stora trianglar som skapar en variationsrik och grön miljö med terrasser som trappar ner mot bostadskvarteren. Volymerna ger samtidigt goda förutsättningar för dagsljus och skapar ett bullerskydd för takterrasserna.


– Vi ser fram emot att tillsammans med Wästbygg utveckla detta visionära kontorshus med ett omfattande initiativ för hållbar- och cirkulär arkitektur. Kontorshuset kommer att vara en viktig och inkluderande nod i kvarterslivet och med den skulpturala siluetten blir det ett landmärke för klimatneutral träarkitektur. Den prismatiska geometrin med triangulära takterrasser och den tredimensionella parken har gett projektet dess namn Prisma Parkkvarter3, säger Ola Jonsson, arkitekt och associerad partner på C.F. Møller Architects i Sverige.

Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö  - C.F. Møller

Hållbarhetsfokus och integrerad landskapsdesign

 

Stommen kommer uppföras som en hybrid där massivt trä och grön betong prioriteras samt återbrukade material i fasader, ytskikt interiört och för landskapsutformningen. Integrerad landskapsdesign utgör en central del av det arkitektoniska konceptet och säkerställer ett resilient kvarter med positiva ekosystemtjänster och positiva effekter för människors hälsa och välmående.


Byggnaden avser certifieras enligt Breeam Excellent, Well Platinum, NollCo2 och Klimatsmart byggarbetsplats Guld (Wästbyggs egna certifiering). Dessutom ska projektet uppnå målen från Miljöprogram Hyllie, Klimatsmarta Hyllie och åtaganden i enlighet med C.F. Møller Architects medlemskap i LFM30.

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter