Cecilie Marie Busk, Head of Democratic Design, C.F. Møller Architects - Etablering av ny avdelning med fokus på social hållbarhet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Andersen / Silas Smed Andersen
Aalborg Waterfront / C.F. Møller Architects - Etablering av ny avdelning med fokus på social hållbarhet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Per Olav Hagen
7.4.2022

Etablering av ny avdelning med fokus på social hållbarhet

C.F. Møller Architects etablerar Democratic Design som en ny avdelning med fokus på social hållbarhet och förhållandet mellan människor och den byggda miljön.

 

Det finns en växande medvetenhet om kvaliteten och hållbarheten i de relationer vi skapar mellan människor och miljö. Organiserade mål som FN:s hållbarhetsmål och hållbarhetscertifieringar kräver att vi tar hänsyn till och arbetar aktivt med detta, men även i den allmänna offentliga debatten om utformningen av våra städer och byggnader finns det ett ökat fokus på gemenskap, hållbarhet, inkludering och medskapande – värden som kan vara svåra att mäta, väga och dokumentera, och som därför är svåra att upprätthålla. C.F. Møller Architects etablerar nu Democratic Design som en ny expertavdelning.

Lone Bendorff, C.F. Møller Architects - Etablering av ny avdelning med fokus på social hållbarhet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

"Etableringen av Democratic Design understryker vårt fokus på hållbarhet, vilket har varit särskilt tydligt under de senaste åren inom träbyggandet. Och även om vi har fokuserat på människor sedan starten 1924, bidrar Democratic Design till att skärpa detta fokus genom systematiserade processer och att uppfylla våra kunders krav och önskemål med samma 360-graders inställning till hållbarhet som vi själva har, säger Lone Bendorff, VD på C.F. Møller Architects.

Cecilie Marie Busk, Head of Democratic Design, C.F. Møller Architects - Etablering av ny avdelning med fokus på social hållbarhet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen

Tvärvetenskaplig avdelning
Avdelningen kommer att stärka C.F. Møllers fokus på förhållandet mellan människor och den byggda miljön och bidrar till att projekt utvecklas ännu mer med fokus på social hållbarhet och ett demokratiskt förhållningssätt till medskapande, ansvar och inkludering. Avdelningen har en tvärvetenskaplig inriktning och kombinerar kompetens inom arkitektur, stadsplanering och antropologi.


"Som arkitektkontor har vi ett ansvar för att bidra till att förändra och förbättra den grundläggande miljön för våra liv, och med Democratic Design ser vi en möjlighet att utveckla våra egna verktyg och metoder som kan sätta nya standarder för hur vi arbetar med arkitektur och stadsutveckling, och för hur vi talar om värde", säger Cecilie Marie Busk, chef för den nya avdelningen.

Democratic Design, C.F. Møller Architects - Etablering av ny avdelning med fokus på social hållbarhet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Skapa mervärde
Tjänsterna sträcker sig från principer och koncept för att implementera social hållbarhet, analysera befintliga beteenden och relationer, samla in data och bedöma effekter till att underlätta medborgarnas engagemang och medskapandeprocesser. Gemensamt för utbudet av tjänster är en grundläggande avvikelse från ambitionen att ge våra städer och byggnader större mening och värde.


"En typisk kund kan vara en privat byggherre som behöver utveckla ett större byggprojekt eller en översiktsplan för ett nytt stadsområde. I båda fallen står byggherren inför ökade krav och förväntningar från allmänheten, myndigheterna och stadsfullmäktige på att fokusera på lokalsamhällen, hållbarhet, integration och medskapande. Vi kan hjälpa kunden att säkerställa medvetenhet och engagemang i dessa frågor och dokumentera effekten och mervärdet för projektet av dessa insatser, fortsätter Cecilie Marie Busk.


Cecilie Marie Busk tog examen som arkitekt i Århus 2006 och började därefter arbeta för C.F. Møller. Sedan 2017 har Cecilie varit teamledare och stadsplanerare på C.F. Møllers avdelning Landscape & Urbanism. Cecilie är utbildad DGNB-konsult för stadsområden. Democratic Design startar också upp med arkitekten Anders Precht Jensen, som också kommer från Landscape & Urbanism. Den 1 maj kommer en nyanställd antropolog att ansluta sig till teamet, och en extern sökning pågår för att hitta en arkitekt som ska ansluta sig till den nya avdelningen.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter