Danevirke (Dannewerk) C.F. Møller Architects - Nytt upplevelselandskap för Danevirke fästning - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Danevirke (Dannewerk) C.F. Møller Architects - Nytt upplevelselandskap för Danevirke fästning - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
18.11.2021

Nytt upplevelselandskap för Danevirke fästning

C.F. Møller Architects har utformat ett koncept med öppna utrymmen för historiska Danevirke fästning och kan nu berätta hur framtidens presentation av fästningen kommer se ut.
Julian Weyer, C.F. Møller Architects - Nytt upplevelselandskap för Danevirke fästning - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Historiska Danevirke fästning anses vara Skandinaviens största fornlämning och förklarades 2018 tillsammans med Haithabu som ett av UNESCO:s världsarv. Det ökande antalet besökare och det sammanhängande behovet av bättre kommunikation, orientering, tillfartsvägar och rekreationsmöjligheter fick Danevirke kommun att efterlysa ett nytt övergripande landskapskoncept för monumentet och dess omgivningar som en del av en arkitekttävling, som C.F. Møller Architects vann 2020. Nu kan arbetet presenteras och en inblick i genomförandet av landskapskonceptet ges.


Landskapskonceptet omfattar det centrala området runt huvudmuren, Kovirke mur, den norra muren och Krum mur. Det omfattar delar av den gamla armévägen, historiska fort och skansar, den dränerade före detta Danevirke sjö samt den centrala arkeologiska parken vid Danevirke Museum, där bland annat Valdemars mur från 1100-talet, porten mot norr och en kanon från det dansk-tyska kriget är viktiga attraktioner.
”Genom att skapa nya rundvägar som förbinder de många höjdpunkterna på området erbjuds besökarna helt nya upplevelser, samtidigt som tillgängligheten förbättras och den arkeologiska substansen och naturen skyddas från besökstrafik. Detta uppnås delvis genom upphöjda, flytande gångvägar av cortenstål på eller ovanför de känsligaste delarna av monumentet och den naturliga miljön”, säger Julian Weyer, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.

Danevirke (Dannewerk) C.F. Møller Architects - Nytt upplevelselandskap för Danevirke fästning - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Förbättrade naturvärden
Vid porten mot norr har vallens profil återskapats från tidigare arkeologiska utgrävningar i abstrakt form som en siluett. Och vid resterna av Valdemarsmuren finns en ny utsiktsplattform som gör det möjligt för besökarna att uppleva den ursprungliga höjden och effekten av befästningarna i landskapet. På andra ställen längs de omfattande vallarna finns tolkningspunkter i form av cortenstålsektioner som illustrerar vallarnas utformning under olika historiska epoker, kompletterade med sittplatser, och på vissa ställen vindskydd för övernattande besökare.
Bygget förväntas påbörjas i mitten av 2023 och slutföras i mitten av 2024.

Danevirke (Dannewerk) C.F. Møller Architects - Nytt upplevelselandskap för Danevirke fästning - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Bakgrund till utvecklingen av Danevirke
Utgångspunkten för arbetet har varit en omfattande förberedande process som Danevirke kommun ansvarat för i samarbete med världsarvskontoret vid Statens arkeologiska byrå, distriktet Schleswig-Flensburg, Sydslesvigsk Förening och Amt Haddeby. Under förberedelserna identifierades behoven av att utveckla nya upplevelser för besökarna och förbättra skyddet av monumentet. För detta ändamål bör man skapa attraktiva stigar längs vallarna eller genom området, samt cirkulära rutter med informationspunkter och attraktiva platser att stanna på. Samtidigt bör tillgängligheten och transportförbindelserna förbättras och natur- och landskapsområdets allmänna betydelse stärkas. C.F. Møller Architects tilldelades kontraktet för konceptet med öppna ytor, som nu ligger till grund för finansiering från kommittén för regional utveckling och miljö i Schleswig-Holstein.

 

Projektbeskrivning
Presse Release Kreis Schleswig-Flensburg

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter