Blackwall Reach - C.F. Møller Architects - Den transformativa Blackwall Reach-utvecklingen får planeringstillstånd för fas 3 - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Den transformativa Blackwall Reach-utvecklingen får planeringstillstånd för fas 3 - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
18.10.2021

Den transformativa Blackwall Reach-utvecklingen får planeringstillstånd för fas 3

Den tredje fasen av det landmärke som utgör det 500 miljoner pund stora förnyelseprojektet Blackwall Reach, som har utformats av C.F. Møller Architects, har fått ett detaljerat planeringstillstånd. Detta ger klartecken för 315 nya bostäder, inklusive större familjebostäder på bottenvåningen och första våningen, med privata ingångar och privata trädgårdar eller uteplatser.

 

Detta kommer att läggas till de 340 bostäder som redan har levererats i fas 1a och 1b och de 268 bostäder som för närvarande byggs i fas 2. Dessutom kommer det att finnas en ny concierge i området, ett kafé i den nya offentliga miljön och ett nytt gym.

Rolf Nielsen C.F. Møller Architects - Den transformativa Blackwall Reach-utvecklingen får planeringstillstånd för fas 3 - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Fas 3 kommer också att förändra den offentliga miljön i denna långsiktiga förnyelse genom att bygga vidare på det nya Station Plaza som byggdes i fas 1b, med en helt ny Millennium Green, inklusive 2,85 hektar högkvalitativ grönyta med lekplatser för barn. Mer än 200 träd och vackra planteringar, som kommer att bli en central punkt och framkalla en verklig känsla av plats genom ett visuellt och fysiskt tillgängligt "tyngdpunkt" för det lokala samhället och samhället i stort.


Med sina användningsområden i bottenvåningen, inklusive förfriskningar och samhällsfaciliteter, kommer fas 3 att komplettera de nya kaféer och butiker som redan etablerats i fas 1b och ytterligare förbättra denna blomstrande och hållbara del av staden för både det befintliga och det nya samhället.
I Blackwall Reach, som levereras av Swan Housing Association i samarbete med London Borough of Tower Hamlets och Greater London Authority, ersätts 252 befintliga bostäder, parkeringsplatser och lagerlokaler med 1 575 nya bostäder, varav 50 % till överkomliga priser.

"Vi är mycket glada över att ha bidragit till detta viktiga nästa steg i förverkligandet av Swans ambitiösa vision för förnyelsen av Blackwall Reach, och vi tackar alla intressenter och samarbetspartners för deras värdefulla insikter under den engagerande process som ledde till Tower Hamlets planeringsgodkännande", säger Rolf Nielsen, Associate Partner och arkitekt MAA ARB RIBA på C.F. Møller Architects.

Den transformativa Blackwall Reach-utvecklingen får planeringstillstånd för fas 3 - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fas 1 har redan lett till en ny stor samhällscentral – The Reach, nya affärer och kaféer, ett nytt torg för Blackwall Reach DLR-station med offentlig konst, samt en ny moské och bidrag till byggandet av en ny skola.
Detta tidiga tillhandahållande av samhällsinfrastruktur, i kombination med det inkluderande samhällsengagemang som utvecklingspartnerna har haft, har lett till att Blackwall Reach redan är ett blomstrande nytt bostadsområde som sammanfogar befintliga och nya invånare till ett hållbart samhälle.
Detta är ett av Londons mest ambitiösa förnyelseprojekt som omvandlar ett tidigare försummat område och som har ett socialt syfte i centrum, vilket är anledningen till att Londons borgmästare tidigare lanserade sin nya bostadsstrategi här.


John Synnuck, Swans VD, kommenterade: "Att se Blackwall Reach-generationen utvecklas och det nya samhället växa fram har varit oerhört givande för oss och vår förnyelsepartner i London Borough of Tower Hamlets och Greater London Authority. Detta är vad partnerskapsarbete kan ge – mer än 1 500 välbehövliga nya bostäder och en fantastisk högkvalitativ offentlig miljö med de tjänster och samhällstillgångar som behövs för att det framväxande samhället ska trivas.


"Fas 3 kommer att befästa Blackwall Reachs ställning som ett av de mest betydelsefulla omvandlande förnyelseprojekten i London. Förutom mer än 300 nya bostäder kommer den att leda till bevarandet och förbättringen av ett sådant högkvalitativt offentligt utrymme i staden som är så viktigt i en värld efter Covid-19.


"Vårt tillvägagångssätt för detta unika projekt har varit att utveckla ett arkitektoniskt och platsbildande svar med fokus på att utforma de bästa möjliga nya bostäderna på en utmanande plats, samtidigt som vi kompletterar det arkitektoniska vokabulär som etablerats i den övergripande masterplanen", säger Rolf Nielsen.
Tom Copley, biträdande borgmästare för bostäder och bostadsutveckling, kommenterade: "Detta är ett utmärkt exempel på hur partners inom den offentliga sektorn kan samarbeta för att förverkliga borgmästarens prioriteringar, särskilt när det gäller design, säkerhet och hållbarhet, till förmån för Londonborna. Jag ser med spänning fram emot att se våra ambitiösa planer förverkligas under de kommande åren."


John Biggs, borgmästare i Tower Hamlets: "Nästa steg i detta projekt kommer inte bara att leverera 315 nya bostäder, inklusive välbehövliga större familjebostäder, utan också ett nytt offentligt rum för samhället, mycket förbättrade transportförbindelser och skapa lokala arbetstillfällen och affärsmöjligheter."

 

Projektbeskrivning
Swan Housing Association

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter