C.F. Møller Architects och MT Højgaard vinner Gymnasieprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
25.10.2019

C.F. Møller Architects och MT Højgaard vinner Gymnasieprojekt

Vinnarna av upphandlingen om att bygga den stora tillbyggnaden på nya Horsens Gymnasium & HDF på Studentervænget har nu utsetts. Uppdraget går till MT Højgaard och C.F. Møllers Architects, och kontraktet undertecknades fredag.
C.F. Møller Architects och MT Højgaard vinner Gymnasieprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects och MT Højgaard vinner Gymnasieprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

En enhällig utvärderingskommitté och två enhälliga styrelser som pekar på projektet som ska skapa kapacitet för ca 1350 elever och 150 medarbetare från och med sommaren 2021 när stadens båda gymnasieskolor – Horsens Gymnasium och Horsens Statsskole – äntligen ska samlas på en adress.


– Vi är mycket glada över att ha utsetts till vinnare och ser fram emot det kommande samarbetet för att bygga den gemensamma visionen för utbyggnaden tillsammans med MT Højgaard, Horsens Gymnasium och Horsens Statsskole, säger Klavs Hyttel, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

 

Utbyggnaden omfattar en nybyggnadsdel på cirka 6 300 m² fördelat på två våningar, och den blivande rektorn för Horsens nya gymnasieskola är entusiastisk:


– Vi får moderna lärmiljöer…med ljusa och inbjudande lokaler, stora ljusinsläpp och plats för grupparbeten, ”ämnestorg” för de enskilda ämnena, samt en aula med plats för 1 500. Samtidigt är det en estetiskt tilltalande byggnad som kompletterar de befintliga byggnadernas nyklassicistiska stil, och vi lämnar över en vacker skola till kommande generationer, säger Flemming Steen Jensen, som i dag är rektor för Horsens Statsskole.


Han tillägger att man i förhandlingarna med MT Højgaard och C.F. Møller har lyssnat på vad gymnasiets grannar har haft att säga bl.a. när det gäller utformningen av parkeringen och byggnadens höjd.


– Det har varit en enormt spännande uppgift att lösa, och vi kunde konstatera redan från starten att det fanns ett stort engagemang i projektet från byggherrarnas sida. De goda grundförutsättningarna har helt klart varit en faktor för oss i vårt arbete med att skapa en utbyggnad som både arkitektoniskt passar Statsskolens vackra, klassiska byggnader, och som kan bidra till att skapa ramar för nya traditioner och gymnasiekulturer som uppstår till följd av sammanslagningen, säger Klavs Hyttel


Integrerar nytt och gammalt
Den nya flygeln kommer att rymma undervisningslokaler för samhällsvetenskap och de naturvetenskapliga ämnena samt laboratorier. I projektet ingår också en extra sporthall, och hela projektet skapar en sammanhållen enhet och ett symmetriskt uttryck för hela gymnasiet.


Arkitekt och professionell domare i utvärderingskommittén, Per Fischer, säger om MT Højgaard och C.F. Møllers förslag till ny utformning av Horsens Gymnasium & HF:


– Utbyggnaden skapar en byggnadsmässig helhet, som på ett respektfullt och harmoniskt sätt integrerar nytt och gammalt. Ur denna nya helhet kommer ett nytt gymnasium som både uppfyller önskemålet om en modern institution, där professionalism stöds av professionella kluster med lokaler för lärandestationer, och som samtidigt bevarar de klassiska rötterna såväl när det gäller arkitekturen som kopplingen till Horsens som utbildningsstad.


Nybyggnationen på Horsens Gymnasium & HF är budgeterad till 148 miljoner kronor. Nästa steg är projektering samt kommunal framtagning av den lokala planen, och Flemming Steen Jensen hoppas att spaden kan sättas i jorden i september 2020 så att den nya flygeln är klar till skolstarten i augusti 2021. 

 

link

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter