C.F. Møller Architects introducerar läkande arkitektur i Finland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
25.4.2019

C.F. Møller Architects introducerar läkande arkitektur i Finland

C.F. Møller Architects ligger bakom förslaget till den nya psykiatriska kliniken i Finland, som baseras på gedigen internationell erfarenhet inom sjukvård, samt på konceptet ”helande arkitektur”, som även kallas evidensbaserad design (EBD).
C.F. Møller Architects introducerar läkande arkitektur i Finland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects introducerar läkande arkitektur i Finland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

EBD-konceptet i kombination med C.F. Møllers Architects skandinaviska rötter innebär ett starkt fokus på dagsljus och närhet till naturen och är kärnan i C.F. Møllers sjukvårdsexpertis. Detta koncept införs nu på en ny psykiatrisk klinik vid Tammerfors universitetssjukhus, en byggnad som ska främja patienternas läkningsprocess och personalens arbetsmiljö – en gynnsam miljö för alla.

 

”Vi är mycket nöjda med att Tammerfors universitetssjukhus vill introducera vår internationella sjukvårdserfarenhet i Finland med målet att utforma en klinik som fokuserar på välbefinnande för både personal och patienter. Vi kommer att kombinera vår erfarenhet från länder som Tyskland, Danmark, Storbritannien, Sverige och Norge med inspiration från det finländska arvet för att utforma en modern och välfungerande klinik för Tammerfors universitetssjukhus”, säger Mårten Leringe, partner och arkitekt på C.F. Møller, som samarbetar med finländska Aihio Arkkitehdit Oy under det här projektet.

 

Den nya kliniken i Tammerfors
Den psykiatriska kliniken består av en fristående utbyggnad av Tammerfors universitetssjukhus, som ligger i sjukhusområdets ytterkant och gränsar till ett närliggande naturområde. Kopplingen till sjukhusets infrastruktur ger organisatoriska och strukturella fördelar, medan det avskilda läget ger byggnaden en egen identitet och integritet. De sistnämnda funktionerna, kontakten med naturen och närheten till utomhusmiljöerna är stora fördelar inom psykiatrisk vård.

 

Främjar läkningsprocessen
Anläggningen har ett flexibelt strukturellt koncept som främjar patienternas läkningsprocess och personalens arbetsmiljö. Strukturen skapar ett antal olika miljöer, med privata, sociala och offentliga utrymmen – både inomhus och utomhus – som kan möta psykiatripatienternas behov samt deras villighet och förmåga att vara en del av vardagen och anpassa sig till livet i omvärlden.

Tillsammans vetter tre U-formade vårdbyggnader mot den omgivande naturen, och en administrations-och aktivitetsbyggnad uppförd i en cirkel bildar en sluten gemensam innergård. Aktiviteter, besök och umgänge fokuseras kring och utnyttjar innergårdens säkra och avskilda miljö.

 

Vårdbyggnaderna är organiserade så att avdelningarna placeras parvis, med en gemensam kärna för personaländamål och funktionella syften, vilket skapar optimal flexibilitet och effektivitet samtidigt som det ger en god överblick och säkerhet på avdelningen. Den runda formen och de vertikala kontaktpunkterna mellan de olika byggnaderna ger korta avstånd och möjliggör god kommunikation i hela anläggningen.

 

Finländsk inspiration
Byggnaden är inspirerad av den befintliga kliniken i Pitkäniemi, som har en naturträdgårdsliknande miljö, och Tammerfors industriarv som kombinerar tegel och trä med den omgivande naturen. Båda anses främja läkningsprocessen. Kombinationen av dessa element skapar en modern, lokalt grundad atmosfär med fokus på både patienter och personal – en läkande miljö till nytta för alla.

 

Kliniken erbjuder 180 platser för olika psykiatriska hälso- och sjukvårdsenheter såsom: akutmottagning, psykosmottagning, krismottagning, öppenvårdsklinik, psykosomatisk mottagning, neuropsykiatrisk mottagning, enhet för depression, enhet för psykiatrisk neuromodulering, missbruksenhet samt rättspsykiatrisk enhet. Projektet har en area på 20 000 m² och C.F. Møller Architects designar i samarbete med finländska Aihio Arkkitehdit Oy.

 

Nästa steg i processen är att erhålla byggnadstillstånd från hälsovårdsministeriet i Finland och kliniken förväntas vara slutförd 2023.

 

Erkända inom hälso-och sjukvård
C.F. Møllers Architects är erkända internationellt för sin expertis inom hälso- och sjukvård. Några av de senaste slutförda projekten som C.F. Møller står bakom är Akershus universitetssjukhus i Oslo, akut- och infektionsmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö samt Århus universitetssjukhus. C.F. Møller Architects arbetar för närvarande på hälso- och sjukvårdsbyggnader i Tyskland, England och Danmark. Kännetecknande för alla projekt är en evidensbaserad strategi som också kallas helande arkitektur.

 

C.F. Møller Architects i Finland
C.F. Møller Architects arbetar för närvarande på ytterligare ett intressant projekt i Finland. Det är en masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, naturen och urbana stadsfunktioner. Utförandeplatsen är Aviapolis, ett stort urbant område som gränsar till Helsingfors internationella flygplats (Airport City Aviapolis) samt en del av kommunen och staden Vanda. Masterplanens vision är att slå samman befintliga element i naturen, staden och flygplatsen till en enda urban organism och skapa attraktiva synergier i den unika blandningen av användargrupper: besökare, boende, studenter, konstnärer och personer som arbetar i området.

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter