Team C.F. Møller vinner ambitiöst stadsutvecklingsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
8.10.2019

Team C.F. Møller vinner ambitiöst stadsutvecklingsprojekt

En grön, hälsosam och mångsidig stad, där klimatlösningar öppnar stadens liv mot naturens lugn – Det är visionen i det vinnande förslaget till den utvecklingsplan som ska klimatanpassa Randers i framtiden, föra staden till vattnet och utveckla de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad. Team C.F. Møller står bakom förslaget och har utsetts till vinnare av tävlingen Randers Kommun och Realdania.
Team C.F. Møller vinner ambitiöst stadsutvecklingsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Team C.F. Møller vinner ambitiöst stadsutvecklingsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Med förslaget ”Randers – Vår flodstad”, från Team C.F. Møller, som består av C.F. Møller Architects, Niras, RED | Cushman & Wakefield och Urgent Agency, återförenas Randers centrum med Gudenån och naturdeltat, och man stärker berättelsen om Randers som flodstad, som en konkret prägling av utvecklingsprojektet ”Staden till vattnet”.

 

– Vi är oerhört glada och stolta över att vinna ett så ambitiöst och komplext uppdrag som ”Staden till vattnet”. Vi ser verkligen fram emot det kommande samarbetet med Randers Kommun och till det fortsatta arbetet med projektet, säger Lasse Vilstrup Palm, chef för C.F. Møllers landskapsavdelning och projektledare för uppdraget.

 

Ett Randers tillbaka till Gudenån och närmare naturen

Med det vinnande förslaget kommer det att finnas plats för mer natur och en förstärkt biologisk mångfald i Randers. Naturen är viktig i Randers och för berättelsen om Randers. Därför frigörs stora områden längs Gudenån för framtida stadsutveckling, så att den kommande utvecklingsplanen kan skydda den natur som redan finns och samtidigt skapa nya naturområden med livsmiljöer för djur och växter till gagn för den biologiska mångfalden.

 

– Juryn var enig om att Team C.F. Møller var det team som hade det bästa förslaget. Vi i juryn är särskilt nöjda med teamets arbete med ”Klimatbandet” och hur detta bidrar till att skapa varierande stadsdelar och plats för naturen, säger borgmästaren och juryns ordförande Torben Hansen.

 

Juryn betonade särskilt att Team C.F. Møllers förmåga att utarbeta en heltäckande utvecklingsplan som består av både strategiska och fysiska/ekonomiska planer och att man har arbetat med etapplaner. Det är exakt den grundläggande modell som Realdania använder för att ta fram sina utvecklingsplaner.

 

Med planen skapas två olika blå rum, som präglar och färgar en rad nya stadsdelar – ett starkt naturpräglat område längs Gudenån och ett urbant vattenrum kring den norra hamnbassängen. Med dessa båda markanta vattenrum återskapas den historiska kopplingen till Gudenån med nya vatten-, natur- och kulturupplevelser mitt i staden.

 

Ryggraden är innovativ klimatanpassning av Randers

Projektets genomgående ryggrad är ”Klimatbandet” – ett fyra kilometer långt stormflodsskydd som på olika sätt integreras i de olika stadsdelarna. ”Klimatbandet” skapar med integrerade designlösningar nya fysiska vägförbindelser och rutter längs vattnet samt nya attraktiva bosättningslösningar nära naturen. Det vinnande förslagets klimatstrategi prioriterar de platser längs vattnet där investeringar i högvattenskydd ger störst mervärde för stadslivet och de nya utvecklingsområdena. Historiska och kulturella knutpunkter längs vattnet uppgraderas till nya attraktiva stads- och vattenområden, som omfamnar stadens puls, industrihistorien och mötet med vatten och natur. På så sätt används klimatlösningarna i förslaget på ett innovativt sätt som hävstång för att föra in mer natur i Randers, samla stadens liv och skapa ett nytt fysiskt och mentalt sammanhang över Gudenån.

 

Vision och projektekonomi i balans

”Staden till vattnet” arbetar med många olika aspekter av stadsutveckling på en och samma gång. Team C.F. Møller levererade det mest genomarbetade förslaget när det gäller skyddet mot vattnet med lösningar där man samtidigt aktivt ser vattnet som en resurs i form av attraktiva naturförbindelser. Samtidigt är planen också den starkaste i förhållande till den övergripande fysiska och ekonomiska planen, som skapar en solid grund för övriga delar av utvecklingsplanen, säger Mikkel Suell Henriques, projektledare på Realdania och jurymedlem.

 

Den kommande utvecklingsplanen för ”Staden till vattnet” ska å ena sidan vara en grund för styrningen och ange riktningen för stadens utveckling under många år framöver, och å andra sidan komma närmare de första etapperna som en grund för ett förverkligande inom några få år.

 

– Vi har lagt stor vikt vid att vår vision för projektet verkligen går att genomföra inom de ekonomiska ramarna, berättar Lasse Vilstrup Palm. Det är en återkommande utmaning för många stadsutvecklingsprojekt att få planerna att mynna ut i konkret utveckling och förändring till gagn för medborgarna. I det vinnande förslaget har vi därför arbetat intensivt med att balansera projektets ekonomi, klimatanpassning, hållbar stadsutveckling och nya stadsrumsupplevelser i den unika flodnaturen, så att projektet är robust och kan genomföras utan att man går miste om stadslivsvinsterna för Randersborna.

 

Nästa steg i Staden till vattnet

Kommunens ämnesområdesexperter kommer nu att starta arbetet med en mycket specifik uppdragsbeskrivning för C.F. Møller. Uppdragsbeskrivningen kommer att skickas in för politiskt godkännande i november 2019 och kommer att utgöra ramen för den slutliga utvecklingsplanen för det 59 hektar stora området. Från december till februari 2020 kommer C.F. Møller i regelbunden dialog med Randers Kommun att utarbeta ett förslag till en slutlig utvecklingsplan. Denna väntas stadsfullmäktige behandla under våren 2020, och därefter kommer planen att skickas till en offentlig utfrågning. Här får medborgarna återigen möjlighet att ta ställning till materialet. 

 

 

Pressmeddelande Randers Kommun
Staden till vattnet
Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter