Pavillonen, C.F. Møller Architects - Planen för ett kulturcentrum i Danmark presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Pavillonen, C.F. Møller Architects - Planen för ett kulturcentrum i Danmark presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
15.3.2023

Planen för ett kulturcentrum i Danmark presenteras

C.F. Møller Architects presenterar planen för utbyggnaden av kulturcentret Pavillonen i Grenaa, Danmark.

 

Planen syftar till att förbättra konstutställningen, skapa en koppling till den omgivande naturen och skapa en arkitektoniskt sammanhängande byggnad för lokalbefolkningen och turister. Planen omfattar en ny scen för musikaliska talanger, en ny konstutställningslokal, en ny takterrass för kulturevenemang och en ny arkitektonisk sammanhållning för de många byggnader som skapats under de senaste 120 åren.


Pavillonen i Grenaa har länge varit ett kulturellt nav för invånarna i Grenaa och Norddjurs kommun, där musik, teater, undervisning, idrott och många andra kulturevenemang har samlats. Men inte under samma tak, Pavillonen kännetecknas av att ha vuxit byggnad för byggnad sedan den första byggnaden stod klar 1902.
Projektet syftar till att föra in Pavillonen i nästa århundrade och ge bättre förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för de lokala föreningarna för utbildning, teater, musik, konst och idrott.

Pavillonen, C.F. Møller Architects - Planen för ett kulturcentrum i Danmark presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Involvering av brukarna och integrering i landskapet
C.F. Møller Architects har samarbetat med Pavillons föreståndare och brukare för att skapa en arkitektonisk samstämmighet mellan befintliga och nya byggnader. Samt för att koppla ihop kulturcentret med den omgivande naturen.
Designen kommer att aktivera de vackra omgivningarna och skapa en ny front mot Grenaa älv. Utbyggnaden kommer att skapa en kulturell destination för ett mångsidigt dagligt kulturliv och en plats att vistas på före och efter idrotts- och kulturupplevelser samt för förbipasserande.

Søren Tortzen, C.F. Møller Architects - Planen för ett kulturcentrum i Danmark presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

"Vårt tillvägagångssätt består av tre huvudkomponenter. För det första betonar vi berättelseaspekten genom att lyfta fram Pavillons rika historia, inklusive de äldsta och mest värdefulla byggnaderna, som omvandlas till vägvisare både i det nya komplexet och på hela området. För det andra strävar vi efter att skapa en arkitektonisk enhet genom att införliva ett stort samlande tak som främjar en känsla av lugn och sammanhållning i alla funktioner. Detta tak ger också allmänheten tillgång till ett spännande taklandskap som erbjuder unika vyer och utrymme för evenemang. Slutligen strävar vi efter att skapa en stark koppling mellan byggnaden och det omgivande landskapet. Detta innebär att det som för närvarande betraktas som kulturcentrets baksida omorienteras till att bli den nya framsidan, vilket aktiverar de vackra omgivningarna och ger omedelbar tillgång till både parken och floden Grenaa som löper längs med byggnaden", säger Søren Tortzen, projektledare och ansvarig för C.F. Møller Architects kontor i Ålborg.

 

Pavillonen, Grenaa
Ladda ner pressmaterial

Pavillonen, C.F. Møller Architects - Planen för ett kulturcentrum i Danmark presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter