C.F. Møller Architects vidareutvecklar en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar  - C.F. Møller. Photo: Maskinstyring AS
C.F. Møller Architects vidareutvecklar en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar  - C.F. Møller. Photo: Google Earth
3.11.2022

C.F. Møller Architects vidareutvecklar en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar

C.F. Møller Architects vidareutvecklar Mjøsfronten i norska staden Hamar i samarbete med Fragment Arkitekter, med syfte att knyta staden närmare sjön Mjøsa och stärka Hamars centrum som mötesplats.
Therese Mælen-Ødegaard - C.F. Møller Architects vidareutvecklar en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar  - C.F. Møller

Idag är Mjøsfronten svåråtkomlig för stadens invånare, Hamar kommun vill därför skapa ett nytt förhållande mellan staden Hamar och sjön Mjøsa. Mjøsfronten kommer att bli hjärtat i Hamars strandzon och en central mötesplats för invånarna i staden. Med utgångspunkt i Gehl Architects översiktsplan och kommunens visioner kommer sjöfronten bli mer tillgänglig och bidra till att stärka fylket Innlandets stadskärna längs sjön. Mjøsa är Norges största insjö och en av Hamars viktigaste resurser, vilket gör Hamar till en unik plats.


”Det är med stor glädje att vi har fått förtroende från Hamar kommun att vidareutveckla och designa Mjøsfronten. Vi går nu in i en spännande period där vi utifrån förståelse för läget, bra förarbete, deltagandeprocesser och nära samarbete med kommunen ska utforma det som kommer bli Mjøsfronten. I samarbete med Fragment Arkitekter ser vi fram emot att påbörja arbetet”, säger Therese Mælen-Ødegaard, arkitekt och VD för C.F. Møller Architects Norge.

C.F. Møller Architects vidareutvecklar en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar  - C.F. Møller

En ny attraktiv front med urbana kvaliteter


Området från Heidemannsgate 1 till Brygga 20 har fått titeln "Mjøsfronten", och 2021 genomfördes en rad olika åtgärder för att bjuda in allmänheten att nyttja området. Åtgärderna utvecklades ytterligare 2022 och har varit en stor framgång.


Relationen mellan Mjøsa och staden kommer nu att stärkas, bland annat genom att göra området tillgängligt för allmänheten med olika program, samt ge tillgång till vattnet. Mjøsfronten kommer bestå av varierande och inkluderande stadsrum med gröna lungor och urbana kvaliteter. Målet är att utnyttja ytorna som har en stor och outnyttjad potential och framhäva kvaliteterna hos den långa sjöfronten, och skapa en ny attraktiv och levande front.

 

  • Projektet består av olika delprojekt och beräknas vara klart år 2025
  • Beställare: Hamars kommun
  • Samarbetspartner: Fragment Arkitekter

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter