Köpenhamns nya källsorteringslösning har hittat sin form - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Köpenhamns nya källsorteringslösning har hittat sin form - C.F. Møller
4.3.2020

Köpenhamns nya källsorteringslösning har hittat sin form

C.F. Møller Architects i samarbete med Alexandra Instituttet ligger bakom den vinnande formgivningen av Köpenhamns nya källsorteringslösning för hushållsavfall i stadsrummet.
Köpenhamns nya källsorteringslösning har hittat sin form - C.F. Møller

I november utlyste Köpenhamns kommun en designtävling där fem team fick tävla om att få formge den nya stadsrumslösningen för källsortering av hushållsavfall. Lösningens utformning ska vara karaktäristisk för Köpenhamn, på samma sätt som de ikoniska och välkända gamla Köpenhamnslamporna, bänkarna och offentliga papperskorgarna är.

 

Den nya källsorteringslösningen ska komplettera det befintliga systemet för hushållsavfall, och är alltså inte tänkt att ersätta de papperskorgar som för närvarande finns i det offentliga rummet och som är till för gatuskräp.

 

Vinnaren utsågs den 4 mars. C.F. Møller Architects i samarbete med Alexandra Instituttet har levererat en design som enligt bedömningskommittén har särskilt uttalat skulpturala egenskaper som kan berika Köpenhamns stadsbild. Det vinnande förslaget bygger på en design-idé som baseras på en kub med sex snitt som skapar en huvudform med vinklade ytor.

 

Kommittén anser att konceptet med relativt få konstruktiva men väsentliga justeringar under produktutvecklingsfasen kommer att ge Köpenhamn en källsorteringslösning för hushållsavfall som inte bara tål att upprepas på alla de ca 750 sorteringspunkterna – utan kommer att berika stadsbilden.

 

Teknik- och miljöborgmästare Ninna Hedeager Olsen (EL) säger:

– Köpenhamn tar under dessa år stora steg mot ännu mer hållbarhet och cirkulär ekonomi. Ett sätt att uppnå vårt ambitiösa mål på 70 procents källsortering av hushållsavfall är att se till att alla Köpenhamns invånare kan sortera på ett lättillgängligt sätt i vardagen, och här spelar de nya lösningarna en viktig roll. Det gläder mig att Köpenhamn nu kan ta ytterligare ett steg i grön och hållbar riktning.

 

Camilla van Deurs, stadsarkitekt och ordförande i bedömningskommittén, säger:
– Det vinnande förslaget har skapat en ny Köpenhamnsikon som kan ingå i stadens utrymmen i samspel med andra ikoniska stadselement, som exempelvis den klassiska Köpenhamnsbänken och Köpenhamnslampan. Sorteringspunkterna refererar i sin design till en känd geometrisk grundform som är en modern tolkning av stadens brandstationer, vilket skapar en lekfull hänvisning till stadsarkitekturen. Punkterna möter stadens golv i mjuka former och dimensioneras enligt den mänskliga skalan. Därmed uppnås en vänlig, välkomnande och elegant design som kan anpassas och kombineras på de mest varierande sätt i alla stadens många olika utrymmen.

 

Bedömningskommitténs två expertdomare, Pil Bredahl och Thomas E. Alken, anser att:
– Köpenhamns kommun tog på sig en mycket relevant och ambitiös uppgift när de utlyste denna designtävling för källsortering av hushållsavfall för invånarna i huvudstaden. Tävlingen bemöter de förväntningar och krav vi har och kommer att behöva ha på en modern och hållbar metropol.

Många ställen sorterar ju redan, men att systematisera källsorteringen ännu mer, så att vi verkligen förstår att hushållsavfall är det resursmaterial som det faktiskt är, är rätt väg framåt. Samtidigt är estetiken viktig. De fysiska uppsamlingspunkterna ska tåla att upprepas. Det visuella uttrycket måste ju också vara hållbart. Formgivningen måste passa in i stadens många olika miljöer.

Vi tror att detta projekt kan göra Köpenhamn till föregångare när det gäller formgivning som främjar hållbar utveckling. Alla de fem finalisterna har producerat starka koncept med en god förståelse för komplexiteten i uppgiften, och deras kärlek till staden framgår i formgivningen. Köpenhamns invånare kan därför se fram emot en formgivning som kommer att bli en trovärdig symbol för en grönare huvudstad.

Köpenhamns nya källsorteringslösning har hittat sin form - C.F. Møller

Jon Brøcker, chef för Industrial Design hos C.F. Møller Architects, säger:
– Vi är stolta över att bli korade till vinnare i detta starka fält och är glada över att vi får hjälpa Köpenhamns stad att uppnå återvinningsmålen i kommunens ambitiösa resurs- och avfallsplan 2024. Det vi strävade efter i vårt formgivningsförslag var att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av Köpenhamns unika identitet. Vårt mål har varit att lägga ett poetiskt lager över all pragmatism och hitta den känsliga balansen mellan behovet av synlighet å ena sidan, och visuell integration i Köpenhamns olika typer av stadsområden å andra sidan.

 

Nu väntar ett stort pussel
År 2024 kommer Köpenhamns stad att utöka den befintliga insamlingen av hushållsavfall med upp till 750 sorteringsplatser på gator och andra offentliga områden.

 

Platsen för varje källsorteringspunkt är ännu inte känd. Installationen ska ske i etapper och planen för varje etapp ska presenteras för Teknik- og Miljøudvalget för godkännande. Råd angående placeringarna ska även inhämtas från de lokala kommittéerna.

 

Sorteringspunkterna ska anpassas till de enskilda lokala områdena. Det kan exempelvis röra sig om nedgrävda lösningar, kuber eller behållare. När det är dags för det steget ska en producent av källsorteringsutrustningen hittas. Denna producent ska kunna färdigställa, testa och tillverka behållarna som ska ställas ut i staden.

Köpenhamns nya källsorteringslösning har hittat sin form - C.F. Møller

Det behövs mer utrymme för källsortering
Majoriteten av Köpenhamns invånare stöder källsortering, och sedan 2012 har andelen hushåll som sorterar avfall ökat från 27 till upp till 45 procent. En majoritet i Teknik- og Miljøudvalget har satt upp ett ambitiöst mål om att 70 procent av avfallet ska samlas in för återvinning senast 2024.

 

Idag har cirka 34 000 hushåll inte tillräckligt med plats på gården för att kunna sortera alla typer av avfall. Med de nya sorteringspunkterna får Köpenhamns invånare möjlighet att lämna deras källsorterade sopor både på gården och i närområdet, och för många innebär detta större flexibilitet i vardagen, vilket blir en extra liten knuff i riktning mot att sortera mer.


Fakta
Tävlingens fem deltagare var:
1. C.F. Møller Architects i samarbete med Alexandra Instituttet
2. COBE med Nordsense och /KL.7
3. Designit Denmark med Out-sider
4. Gottlieb Paludan Architects  med inUse, a part of ÅF Digital Solutions
5. Holscher Design med Extra/Ordinary och PP-Consult

 

En majoritet i Teknik- og Miljøudvalget har satt upp ett ambitiöst mål om att 70 procent av avfallet ska samlas in för återvinning senast 2024. I dag är siffran knappt 45 procent.
 
De offentliga sorteringspunkterna är ett initiativ som ingår i kommunens resurs- och avfallsplan 2024, Cirkulær København, som beslutades politiskt 2018.

 

Cirkulær København på kk.dk
Designtävlingen
Domarnas rapport (dansk)

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter