Staldgården, Museum Kolding - Förvandlar historisk stallbyggnad till nytt museum - C.F. Møller. Photo: Flying October
Staldgården, Museum Kolding - Förvandlar historisk stallbyggnad till nytt museum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
29.2.2024

Förvandlar historisk stallbyggnad till nytt museum

C.F. Møller Architects avslöjar skissförslaget för Museum Koldings plan att omvandla den skyddade byggnaden, Staldgården, till ett modernt kulturhistoriskt museum i anslutning till kungaslottet Koldinghus.

 

Ombyggnation och bevarande av befintliga byggnader med hänsyn till miljö och kulturhistoriska aspekter ökar. Enligt Danske Ark har intresset för bevarandevärda byggnader, städer och kulturmiljöer ökat kraftigt, och i Danmark är cirka 9 000 byggnader skyddade, medan 355 000 byggnader idag anses vara bevarandevärda. Ett nytt exempel på detta finns i Kolding, där C.F. Møller Architects står bakom skisseringen för ombyggnation och restaurering av Staldgården, som Museum Kolding planerar att göra om till museum.

Rune Bjermo Nielsen, C.F. Møller Architects - Förvandlar historisk stallbyggnad till nytt museum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Hans Christian Jacobsen

– Ombyggnation och byggnadsrenovering är ett måste för framtiden. Utöver de klimatvänliga aspekterna det innebär är det alltid spännande att arbeta inom området mellan bevarande och förnyelse, där omvandlingar och renoveringar ska skapa byggnader som fungerar för dagens krav och förväntningar samtidigt som de behåller sitt historiska arv, berättar Rune Bjerno Nielsen, partner, arkitekt och chef för C.F. Møllers tävlingsavdelning i Aarhus.

Rune Lundberg, Museum Kolding - Förvandlar historisk stallbyggnad till nytt museum - C.F. Møller. Photo: Flying October

Staldgården har mer än 600 års historia och bär prägel av olika användare och syften genom tiderna. Stallet byggdes ursprungligen för kungaslottet Koldinghus, som senast renoverades under ledning av Inger och Johannes Exner. Genom åren har byggnadskomplexet inhyst stall för försvaret, Gestapos högkvarter och arbetsförmedling. Nu ska byggnaden öppnas för allmänheten och tillsammans med kungaslottet Koldinghus utgöra ett byggnadskomplex som är ett historiskt landmärke, en levande mötesplats för lokalbefolkningen och ett dynamiskt centrum för utbildning, kunskap och upplevelser för alla besökare.


"Vi vill bjuda in medborgare och gäster till Staldgården och skapa ramar för möten med kulturhistorien - möten som aktiverar museets samling, forskning och förmedling. Ambitionen är att Staldgården ska bli ett kulturellt kraftcentrum i staden, som stödjer samarbetet med både lokala, nationella och internationella aktörer och skapar närvarande och relevanta kommunikationsmöjligheter, kunskap och upplevelser för alla”, säger Rune Lundberg, museichef för Museum Kolding.

Staldgården, Museum Kolding - Förvandlar historisk stallbyggnad till nytt museum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Byggnadsverk i konstant utveckling
Projektet innehåller en omfattande byggnadsanalys av de olika byggnadsdelarna och funktionerna, som var och en representerar sin egen period i Staldgårdens historia som ett byggnadsverk som konstant har utvecklats i förhållande till sin samtid och funktion. I nära samarbete med Museum Kolding har principer för museidesign utarbetats baserat på en analys av möjligheter och behov. Målet har varit att skapa ett levande och modernt museum inom de befintliga byggnadsramarna.

Med utgångspunkt i byggnadens skyddsstatus, som sätter fokus på Nicolai Eigtveds återuppbyggnad år 1736, har omvandlingen och restaureringen skisserats med stallet som det bärande narrativet genom hela museiupplevelsen. Det finns en tydlig gräns i arkitekturen och materialet mellan stallet, det befintliga och de nya museielementen i de gamla flyglarna. På så sätt har huset förvandlats till ett modernt museum med spår av de många historiska minnena, som tillsammans berättar historien om ett byggnadsverk som har varit ram för små och stora händelser i både lokal och nationell historia.

Experience with Cultural-Historical Projects
C.F. Møller Architects are no strangers to listed and worthy-of-preservation buildings. Most recently, the architectural firm has restored and made the listed Viborg Theatre more audience-friendly, and restored the listed Ole Rømer Observatory in Aarhus, which has been restored to its original splendour and modernized, with communication and teaching facilities. In addition, architects from C.F. Møller are also behind a new landscape project for the Dannevirke fortification, which in 2018 was listed as a UNESCO World Heritage Site, receiving new pathway systems, among other things, to handle increasing visitor numbers. C.F. Møller has also designed the extension to the Statens Museum for Kunst in Copenhagen and the Darwin Centre extension to the National History Museum in London, which is England's most visited indoor attraction with over 4.5 million visitors in 2023.

 

Museum Kolding
Projektbeskrivning
Danske Ark

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter