Jens Rex, Head of Landscape and Urbanism at C.F. Møller Architects in Denmark. - Ny chef för Landscape & Urbanism i C.F. Møller Architects: Staden och landskapet tillhör oss alla - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects i Danmark står bakom utvecklingen av framtidens Randers som en stad i nära samspel med den omgivande naturen och Gudenåfloden, med fokus på klimatanpassning. - Ny chef för Landscape & Urbanism i C.F. Møller Architects: Staden och landskapet tillhör oss alla - C.F. Møller
8.2.2022

Ny chef för Landscape & Urbanism i C.F. Møller Architects: Staden och landskapet tillhör oss alla

Medborgarengagemang, klimatutmaningar och social hållbarhet är områden som den nya chefen för Landscape & Urbanism på C.F. Møller Architects i Danmark fokuserar på.

 

- Landskap och stad har en enorm styrka i att vara ett område som kan ta itu med många viktiga frågor som samhället står inför. Och det finns klimatutmaningar som vi måste lösa överallt, från energi till avfall, regn- och havsvatten, säger Jens Rex, som började som chef för Landscape & Urbanism på C.F. Møller Architects i Danmark den 1 februari.

Jens Rex, Head of Landscape and Urbanism at C.F. Møller Architects in Denmark. - Ny chef för Landscape & Urbanism i C.F. Møller Architects: Staden och landskapet tillhör oss alla - C.F. Møller. Photo: Silas Andersen

Jens Rex främsta ambition är att fortsätta arbeta med C.F. Møllers gröna profil och tar upp den cirkulära ekonomin och hur vi använder material i byggprojekt. I de projekt som Jens Rex tidigare varit involverad i har integrerade aktiviteter inom landskapsdesign och social hållbarhet också stått i fokus. Som exempel nämner han projekten Sønæs i Viborg, klimat- och utvecklingsplan i Hou och Troldhedestien i Kolding.

 

- När jag utformar städer och landskap vill jag gärna tänka att aktiviteter ingår i ansökan. Den gemensamma nämnaren för projekten är att de är områden med natur för alla, säger Jens Rex.

 

Olika medborgare med särskilda behov var involverade i skapandet av Troldhedestien och bidrog till projektet. Senare bildades en förening bestående av just dessa medborgare som med stort engagemang och ägarskap underhåller området:

- Troldhedestien är ett mycket bra exempel på ett socialt hållbart projekt. Förutom att området är mycket välbesökt och har aktiviteter för alla, underhålls det av engagerade människor med en särskild koppling till projektets tillkomst, säger Jens Rex - och enligt honom är det allra bästa med projektet att det inte är fokuserat på att det handlar om social integration:

- Jag tycker att det är bra eftersom det inte är allt som måste förklaras. Om man har att göra med grupper som har det svårt i samhället riskerar man att öka klyftan genom att vara väldigt högljudd om det.

 

I C.F. Møller, tar Jens Rex med sig sina erfarenheter av medborgarinflytande:

- Vi måste komma ihåg att staden och landskapet tillhör oss alla. Vi kan inte alltid se vad människor vill ha när vi sitter vid våra skrivbord. Därför måste vi ägna ännu mer uppmärksamhet åt ett värdehöjande medborgardeltagande som ger kvalitativa resultat.

Solna station i Stockholm är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i staden, där C.F. Møller Architects i Stockholm skapar en attraktiv, hållbar och levande stadsmiljö runt omkring. - Ny chef för Landscape & Urbanism i C.F. Møller Architects: Staden och landskapet tillhör oss alla - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Kompetens över gränserna

Den goda arkitekturen och den nordiska stilen som C.F. Møller står för, lockade Jens Rex Christensen:

- C.F. Møller har levererat bra projekt under ett antal år. Och det är ett stort arkitektkontor med projekt som sträcker sig utanför landets gränser. Det kommer att vara mycket arbete på alla kontor. Därför vill jag fördjupa mig i hur saker och ting görs på andra håll. Vilka är skillnaderna mellan Ålborg och Stockholm, till exempel? Och hur kan vi lära oss av varandra?

 

Förutom sex kontor i de nordiska länderna har C.F. Møller har även kontor i Berlin och London.

 

- Vi har blivit mycket bättre på digitalt samarbete under de senaste åren. Vi måste definitivt använda detta för att se potentialer och kompetenser inom C.F. Møllers avdelningar som är värdefulla att blanda i projektsamarbeten. Jag ser fram emot att utforska detta ytterligare, säger Jens Rex.

 

Jens Rex har en masterexamen (Msc), i arkitektur och design från Aalborgs universitet och 13 års erfarenhet som arkitekt. Den 1 februari började han på C.F. Møller Architects som chef för Landscape & Urbanism i Danmark på huvudkontoret i Århus.

Jelmar Brouwer, Head of Landscape at C.F. Møller Architects in Sweden. - Ny chef för Landscape & Urbanism i C.F. Møller Architects: Staden och landskapet tillhör oss alla - C.F. Møller. Photo: Mårten Lindquist

Landscape & Urban Design i C.F. Møller Architects

Förutom landskapsavdelningen på huvudkontoret i Århus har C.F. Møller också landskapsarkitekter i Ålborg, Köpenhamn, Stockholm och London. I Sverige är Jelmar Brouwer Head of Landscape, och på kontoren i Stockholm och Malmö har de utrustat sin landskapsavdelning:

 

- De senaste fyra åren har vi i Stockholm byggt upp ett mycket kompetent team som nu är en landskapsavdelning bestående av åtta personer som jobbar med en bred skala av projekt. Tack vare ett ständigt ökande inflöde av uppdrag har vi lyckats etablera en avdelning i Sverige och är redo att ta nästa steg, och är därför väldigt glada att Jens har blivit en del av C.F. Møller. Jag ser framemot vårt samarbete i att utveckla Landscape & Urbanism vidare och skapa kreativa och nytänkta framtidslösningar tillsammans.

 

Stockholmskontoret ligger bakom bland annat Gårdsvägen Solna, Fiskätra idrottsplats och Danderyds Sjukhus där C.F. Møller gestaltade byggnaden samt torget, gatorna och gårdarna runt sjukhuset.

 

- Våra styrkor och arbetssätt grundar sig i C.F. Møllers värdegrund och långa erfarenhet av projekt runt om i Norden, som vi har överfört till den svenska marknaden, fortsätter Jelmar Brouwer.

 

Avdelningen i Aalborg ansvarar för Aalborg Harbour Front och det pågående projektet Stigsborg Harbour Front.

 

I Köpenhamn arbetar man med projekt i Belgien och Norge, och kontoret i London arbetar för närvarande med projekt i London och Irland.

 

Aktuella projekt i Århus är ett nytt landskapskoncept för Danevirke och projektet City to the Water - Randers River City, som skapar både klimatskydd för Randers och för stadens invånare närmare Gudenåfloden.

 

Vad som kännetecknar alla avdelningar i C.F. Møller Architects, som arbetar med landskap och stadsplanering, är att avdelningarna löser både självständiga stads- och landskapsutvecklingsuppgifter och uppgifter som är relaterade till C.F. Møllers bygguppdrag, där den gemensamma utgångspunkten alltid är att tänka på landskapet och byggnaderna som en helhet.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter