Holes Bay / C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utsedda att utveckla en översiktsplan för engelsk kuststad - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Holes Bay / C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utsedda att utveckla en översiktsplan för engelsk kuststad - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
28.1.2022

C.F. Møller Architects utsedda att utveckla en översiktsplan för engelsk kuststad

C.F. Møller Architects har utsetts att förvandla ett otillgängligt hamnområde i Holes Bay, Poole, till ett nytt livligt kvarter som ansluter till stadens centrum. Detta genom ett holistiskt och strategiskt tillvägagångssätt som omdefinierar vattenkanten och integrerar skydd mot stormvågor.

 

FuturePlaces, BCP (Bournemouth, Christchurch, Poole) Councils nya företag för områdesutveckling, har utsett C.F. Møller Architects för att förnya Pooles strandpromenad, inklusive den sydvästra delen av det största obebyggda området, Holes Bay.


C.F. Møllers uppdrag är att stödja BCP Councils vision om att skapa en kustlinje med möjligheter genom en holistisk och ekonomiskt hållbar strategi för översiktsplanen för hamnområdet.


”FuturePlaces har åtagit sig att engagera partners med samma fokus på att förverkliga den bästa potentialen för samhällen i hela BCP:s stadsregion. Vi är glada att kunna meddela att C.F. Møller Architects har utsetts att ta fram en översiktsplan för Poole Waterfront, ett arkitektkontor som förstår principerna för holistisk och hållbar förnyelse som ligger till grund för FuturePlaces Stewardship-ledda strategi för utveckling”, säger Gail Mayhew, VD för FuturePlaces.


Centralt i förslagen är nya offentliga platser som stärker vattenfrontens koppling till stadens gamla centrum och som knyter samman befintliga och framtida planeringslösningar för denna viktiga vattensträcka.

 

FuturePlaces

Rolf Nielsen C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utsedda att utveckla en översiktsplan för engelsk kuststad - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Att få ut det mesta av landskapet och vattnet
Landskapet runt Holes Bay och Poole Harbour är en del av en av Europas största naturhamnar. Översiktsplanen för Pooles hamnområde kommer att bilda ett nytt och attraktivt stadsområde som utnyttjar landskapet och vattenresurserna för att göra Poole till en attraktiv plats för både invånare och besökare i regionen.


”Vi är glada och hedrade över att få möjlighet att bidra till detta viktiga nästa steg i förverkligandet av BCP:s ambitiösa vision för förnyelse av Pooles hamnområde och det viktiga arbetet med att integrera systemet för skydd mot stormflod. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med BCP Council, FuturePlaces och andra intressenter för att utveckla designlösningar som omfamnar vattnet och skapar en levande, säker och attraktiv strandpromenad till förmån för invånare och besökare”, säger Rolf Nielsen, associerad partner på C.F. Møller Architects.

Aalborg Waterfront / C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utsedda att utveckla en översiktsplan för engelsk kuststad - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Per Olav Hagen

Fokus på kvalitet och hållbarhet
Kärnan i FuturePlaces uppdrag är en övergång från ett fokus på att enbart uppfylla bostadssiffrorna till ett kvalitativt mål om att skapa bra platser med offentliga utrymmen och infrastruktur som gynnar både samhället och miljön. Detta exemplifieras av den nya översiktsplanen för Poole Waterfront och valet av C.F. Møller.


”Valet av det ledande internationella arkitektkontoret C.F. Møller Architects är en signal om BCP Councils avsikt att omvandla Poole Waterfront till en kustlinje av global kvalitet. Genom att prioritera det offentliga rummet kommer området att erbjuda spännande möjligheter för företag, människor och samhällen i regionen och utanför, vilket passar en av de snabbast växande stadsregionerna i Storbritannien”, säger Philip Broadhead, ordförande för FuturePlaces.


BCP Council består av städerna Bournemouth, Christchurch och Poole Council, som tillsammans bildar en ny stadsregion med cirka 400 000 invånare.


Erfarenhet av utveckling av hamnområden
C.F. Møller Architects ligger också bakom omvandlingen av den danska hamnen i Aalborg från en nedlagd industrihamn till en levande strandpromenad som har kopplat ihop staden med vattnet och som nu är en attraktion för invånare och turister. C.F. Møller har just vunnit ett liknande kontrakt för Guldborgsunds kommun i Danmark och arbetar redan med liknande projekt i Randers och Svendborgs hamn. Dessutom har C.F. Møller håller också på att omvandla ett före detta lagerhus i Antwerpen, Belgien, vid floden Schelde, vilket bland annat skapar en ny "stadstrappa" som kombinerar rekreativa kvaliteter med tillgång till floden och skydd mot stormvågor.


Om FuturePlaces
FuturePlaces fungerar som en brygga mellan BCP Council och marknaden för fastighetsinvesteringar och utveckling. De tillhandahåller expertis och bästa praxis inom hållbar platsbildning, vilket möjliggör de bästa utvecklingsresultaten för samhällen.
Den förvaltningsmodell som FuturePlaces använder kännetecknas av att intressenter med gemensamma och sociala mål går samman för att förverkliga ett projekt.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter