C.F. Møller Architects utvecklar nytt kontorsområde i Uppsala - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
1.7.2019

C.F. Møller Architects utvecklar nytt kontorsområde i Uppsala

Atrium Ljungberg utvecklar i samarbejde med C.F. Møller Architects nytt kontorsområde i Gränbystaden, Uppsala, genom förnyad markanvisning.

Uppsala kommun har beslutat att ge Atrium Ljungberg en förnyad markanvisning i Östra Sala backe i anslutning till Gränbystaden. Samtidigt har C.F. Møller Architects vunnit det parallella uppdraget för att rita de nya byggnaderna i området, som bland annat kommer att innehålla en stor mängd kontor. I och med denna utveckling av området tillskapas ett nytt kontorskluster i Uppsala.

 

Den förnyade markanvisningen omfattar det nordligaste kvarteret av Östra Sala backes tredje etapp och ett mindre område i anslutning till Gränbystaden galleria. Därmed ges Atrium Ljungberg möjligheten att utveckla Gränbystaden till ett nytt kontorskluster i Uppsala, med mycket goda kommunikationer och med ett stort utbud av restauranger och butiker. Utöver kontor planeras det även för service, friskvård, utbildning och bostäder.

 

Gränby har utpekats som en av de fem stadsnoderna i Uppsala. Noden planeras innehålla en högre koncentration av arbetsplatser och sammanlänkas med en tät kollektivtrafik.

 

– Östra Sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar och vi ser fram emot ett gott samarbete med Atrium Ljungberg när vi binder ihop södra och norra sidan av Vaksalagatan, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande.

 

I samband med den förnyade markanvisningen har C.F. Møller Architects vunnit det parallella uppdraget för byggnaderna i området. I bedömningsgruppen fanns representanter från både Atrium Ljungberg och Uppsala kommun.

 

– Vi anser att C.F. Møllers bidrag kommer att bidra till att skapa en värdig och intressant entré till Uppsala. Deras förslag knyter även ihop Gränbystaden med Östra Sala backe på ett fint sätt, säger Daniel Kvant Suber, Atrium Ljungbergs affärsutvecklingschef i Uppsala och norra Stockholm.

 

Bebyggelsen bildar ett nytt entrémotiv längsmed en av de viktigaste kulturhistoriska stråken in till staden. Innehållet i detta nya centrum består av en blandning av kontor, kultur, bostäder och utbildning, och bildar ett helt nytt kommersiellt kluster i Uppsala. Strukturen stärker de kulturhistoriska stråk och riktningar som finns på platsen, men etablerar också ett nytt stråk och siktlinje som binder ihop kvarteren visuellt med den intilliggande kulturhistoriskt klassade stadsdelen Vaksala.

 

Om C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar
Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

 

Om Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 45 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter