Gotlands Garnison, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects hedrat med Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Jonathan ôhrman
Gotlands Garnison, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects hedrat med Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Jonathan ôhrman
17.4.2024

C.F. Møller Architects hedrat med Fortifikationsverkets Arkitekturpris

C.F. Møller Architects var nominerade med hela två projekt av fyra finalister till Fortifikationsverkets arkitekturpris och vinner priset för Gotlands regemente, vilket är ett helt nytt pansarregemente.

 

För att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i försvarsfastigheter delar Fortifikationsverket ut ett arkitekturpris till ett objekt i det egna fastighetsbeståndet. Allt som allt var fyra projekt nominerade. C.F. Møller var både nominerade för ett elevhem för kadetter, Dianeberg i Karlberg, och för Gotlands regemente P18, och det blev Gotlands regemente som vann priset.

 

Henrik Linton - C.F. Møller Architects hedrat med Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Mårten Lindquist

”Vi är stolta och glada över att ha två projekt med i finalen, och än mer över att sluta som vinnare. En viktig grund för den arkitektoniska kvaliteten står att finna i Fortifikationsverkets höga ambitioner inför Försvarsmaktens återetablering på Gotland”, säger Henrik Linton, arkitekt hos C.F. Møller Architects, som bl.a. har arbetat tillsammans med Fortifikationsverkets projektledare Per Falkgren, om projektet.

Gotlands Garnison, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects hedrat med Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Jonathan ôhrman

Fortifikationsverkets motivering lyder:
”Gotlands garnison är ett helt nytt pansarregemente, betingat av det oroliga omvärldsläget. På så vis är det unikt i vår tid och innebär sannolikt ett mönsterbildande första steg av omfattande försvarsutbyggnader i Sverige. Det nya regementet är resultatet av ett omsorgsfullt arbete som inleddes med en arkitekttävling och har infogats på känslig alvarsmark med en arkitektur som skiljer sig från de klassiska arméregementena. Upplägget är ett motorområde i söder som gradvis övergår i ett kasernområde i norr. De ligger i fil, med skjutfältet i förlängningen, en organisation som utgår från verksamhetens flöden. Motorområdet har fått en rationell utformning med skärmtak och hallar i svart plåt. Det har blivit en saklig och robust arkitektur som väl svarar mot sin funktion. Mot detta står kasernområdets ljusa, enkla volymer med ribbverk av trä på fasaderna. Detta sätt att markera de olika byggnadernas innehåll skapar tydlighet och stämning på ett välfunnet sätt, samtidigt som materialen reflekterar sin uppgift och sin omgivning.”

Gotlands Garnison, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects hedrat med Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Jonathan ôhrman

Bakgrund om Gotlands Regemente P18, Visby Garnison
Gotlands regemente P18 är ett helt nytt pansarregemente beläget i Tofta strax söder om Visby. Efter vinst i den arkitekturtävling som Fortifikationsverket utlyste 2016 har C.F. Møller ansvarat för den arkitektoniska utformningen. Genom att förvalta tävlingsförslagets motto ”Kamouflage” har byggnader och anläggningar formats i tätt samspel mellan landskap, topografi och verksamhetens förutsättningar.
”Regementets byggnader ligger tillbakadragna från vägen i ett landskap där öppen alvarmark möter gles tallvegetation. En förhållandevis stor anläggning har formats och fått en självklar plats i landskapet. Bevarad och kompletterad vegetation ger en miljö där natur- och kulturlandskapets grunddrag bibehålls. Grunden för byggnadernas gestaltning står att finna i detta landskap och i verksamhetens innehåll”, förklarar Henrik Linton.
Byggnader för fordon och maskiner är tydliga volymer där fasadernas falsade plåt återspeglar tallarnas vertikalitet och ljusspel. Matsal, idrottshall, administration och andra verksamheter med människor i centrum har fasader som domineras av grånande trä. Tallarnas material möter kalkberggrundens färger och ljus. Byggnader med höga säkerhetskrav får sitt uttryck direkt från markens kalksten och är utförda med en ljuspigmenterad betong.


Fortifikationsverkets Arkitekturpris
Vart tredje år utdelas Fortifikationsverkets Arkitekturpris. Det delas ut till ett objekt i Fortifikationsverkets fastighetsbestånd och syftet är att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i försvarsfastigheter.
I år var fyra projekt nominerade.
Elevhemmet Dianeberg, Karlberg. Arkitekt: C.F. Møller Architects
Kadettflygeln, Karlberg. Arkitekt: KlarkZenit Arkitekter
Gotlands Garnison. Arkitekt: C.F. Møller Architects
Ny Kasern, Revingehed. Arkitekt: Maddison Konsult AB

 

Pressmeddelande Fortifikationsverket

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter