Illustrationen visualiserar en möjlig utformning av nya sjukhusområdet i Helsingborg. Utformning av byggnader och område kommer att förändras i framtida arbetsprocess. - Antagen detaljplan för nya sjukhusområdet i Helsingborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
17.4.2024

Antagen detaljplan för nya sjukhusområdet i Helsingborg

Den 16 april 2024 beslutade kommunfullmäktige i Helsingborg att anta detaljplanen för nya sjukhusområdet i Helsingborg. Placeringen för det nya sjukhuset är Östra Ramlösa där kommunen även planerar en ny stadsdel. Östra Ramlösa ligger ungefär fem kilometer från Helsingborgs centrum, och här kommer en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden att skapas. C.F. Møller Architects, Carlstedt Arkitekter, Krook & Tjäder och Ramboll Sverige har slutfört uppdraget att ta fram underlag och utredningar till detaljplanen för nya sjukhusområdet i Helsingborg.
Illustrationen visualiserar en möjlig utformning av nya sjukhusområdet i Helsingborg. Utformning av byggnader och område kommer att förändras i framtida arbetsprocess. - Antagen detaljplan för nya sjukhusområdet i Helsingborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Mårten Leringe, C.F. Møller Architects - Antagen detaljplan för nya sjukhusområdet i Helsingborg - C.F. Møller. Photo: Hans Christian Jacobsen

- Vi är väldigt glada över att ha varit med och bidragit till att detaljplanen för det nya sjukhusområdet i Helsingborg nu är antagen efter två års intensivt arbete, säger Mårten Leringe, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects. Ett fint samarbetsklimat kombinerat med ett högt fokus på process och kvalitet har varit några framgångsfaktorer för att lyckas med något så unikt som detta.


Sveriges största pågående sjukhusprojekt
Detaljplanen innehåller ett koncept för nytt sjukhus med ett verksamhetsbehov som bedöms uppgå till cirka 200 000 kvadratmeter. Vid ett genomförande skulle detta bli det största pågående sjukhusprojektet i Sverige.
- Det goda samarbetet mellan Region Skåne, konsultgruppen och Helsingborgs stad har resulterat i ett robust och framtidssäkrat förslag som är väl integrerat i staden och stadsdelens blågröna struktur. Ett förslag som vi är mycket stolta över, säger Karolina Halldin som är uppdragsledare från Krook & Tjäder.


Nu är detaljplaneförslaget antaget. Enligt Helsingborgs stad möjliggörs ”ett nytt akutsjukhus som dels uppfyller alla de krav som finns för ett modernt sjukhus idag och som samtidigt möjliggör att sjukhuset kan växa och utvecklas om ett sådant behov uppstår i framtiden.”


- Jag är stolt över att vi har kunnat bidra med vår långa erfarenhet av sjukhusprojekt och med detaljplanen skapat förutsättningar för byggnader och lokaler som är ändamålsenliga för framtidens vårdbehov, säger Kerstin Eken, ansvarig för arkitektuppdraget på Carlstedt Arkitekter, och fortsätter: Vi har säkerställt att fastigheten kan utvecklas över lång tid med fokus på goda verksamhetsflöden, robust försörjning och god patient- och arbetsmiljö.
Det är ett modernt, hållbart och framtidssäkrat sjukhusområde som planeras, där målet är god vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav. Det nya sjukhusområdet kommer att innefatta akutsjukhus med psykiatri, högteknologisk vård, vårdavdelningar, mottagningar, laboratoriemedicin, servicefunktioner och teknik, samt administration. Även nödvändig infrastruktur, ovan och under mark, samt park och natur ingår.


- Ramboll har i detta skede bidragit med kompetens inom ett stort antal teknikområden, alltifrån konstruktion och installation till trafik, geoteknik och dagvattenhantering. Tillsammans i generalkonsultgruppen och i nära samarbete med Region Skåne och Helsingborgs stad har vi fastställt riktlinjerna för att skapa ett robust, effektivt och hållbart sjukhus med stort fokus på bland annat mediaförsörjning, flexibilitet och skyfall, säger Tomas Igergård, uppdragsledare på Ramboll.

 

Region Skåne planerar för att vara inflyttad i det nya sjukhuset inom 15 år.

 

Illustrationen visualiserar en möjlig utformning av nya sjukhusområdet i Helsingborg. Utformning av byggnader och område kommer att förändras i framtida arbetsprocess

 

Pressmeddelande Helsingborg Stad
Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter