Skellefteå resecentrum, C.F. Møller Architects - Vinst i tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Skellefteå resecentrum, C.F. Møller Architects - Vinst i tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
26.4.2024

Vinst i tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå

C.F. Møller Architects vinner tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå i samarbete med Nordmark och Nordmark arkitekter. Tävlingen omfattar en ny stationsbyggnad, bussterminal och nya publika platser. Sveriges största stad utan tågstation får tillbaka järnvägen genom en ny mötesplats som sammanlänkar Skellefteå. Stadens nya resecentrum blir en viktig symbol för utvecklingen av norra Sverige.

 

Skellefteås nya resecentrum omfattar en ny stationsbyggnad som kopplar ihop den nya tågstationen med en ny busstation, mobilitetshus och ett antal nya publika platser. Byggnaden har ögonkontakt med staden och bjuder in till en grönskande och logisk resandemiljö. Torg och parker hämtar inspiration från det västerbottniska naturlandskapet. Likt en skir tallskog på tunga klippor står byggnadens lätta träkonstruktion på en solid sockel av sten. Sockeln formar trappor och terrasser som binder samman inne- och utemiljöer. Taket följer platsens topografiska riktning men reser sig och bildar tydliga och välkomnande entréer. En stor taklanternin lyser som en lykta och syns på håll från en lång och obruten siktlinje i staden. Framför byggnaden lämnar bilvägen plats för gående, cyklister, cafégäster och bytande resenärer. Den historiska stationsparken har omvandlats till ett naturinspirerat stationslandskap med stadsliv och ekosystemtjänster i fokus.

Mårten Leringe, C.F. Møller Architects - Vinst i tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Hans Christian Jacobsen

”Det känns väldigt spännande och roligt att få vara med och utveckla Skellefteås nya resecenter. Vi hoppas på att kunna skapa en ny mötesplats i staden där alla känner sig välkomna och hemma. Att utveckla resemiljön så att den känns trygg och smidig är avgörande för att få fler att resa kollektivt. Men här ska man också kunna möta nära och kära i en miljö som känns omhändertagen, lugn och trygg, säger Mårten Leringe, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.

Skellefteå resecentrum, C.F. Møller Architects - Vinst i tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Inspirerat av kultur och natur
Stationsområdet länkar ihop staden genom identitetsbärande träkonstruktioner, gröna samband och strategiskt placerade verksamheter. Arkitekturen relaterar till det historiska hantverkskunnandet och den moderna träbyggnadstekniken som format dagens Skellefteå. Taklandskapets horisontella karaktär samspelar med det befintliga höghuset Saras vertikalitet. Siktlinjer bibehålls och sammanför staden norr och söder om järnvägen. Mobilitetshuset i öst samt nya bostads- och kontorsvolymer i väst bidrar till att rumsligt definiera och rama in Skellefteås nya mötesplats.

Integrerad helhet
Resecentrumbyggnaden är utformad med två huvudentréer; en från det nya torget i öst och en från Stationsgatan och den nya bussterminalen. Stationshallen länkar samman dessa platser och erbjuder generösa väntytor med service och kommersiellt utbud. Genom att samla väntytor kring kommersiella verksamheter skapas sociala synergieffekter och trygghet.

Landskap och byggnad bildar en integrerad helhet inspirerad av det västerbottniska landskapet. Olika karaktärer som tallheden, fjällbjörkskogen, myrmarken och fjällängen, präglar utformningen av torg och parkmiljöer med utgångspunkt i platsens topografi. Grönstrukturen bidrar med viktiga funktioner för biologisk mångfald, dagvattenhantering och lekvärden. Skellefteås nya resecentrum ska bidra till Skellefteås vision ”En hållbar plats för en bättre vardag”. En robust och ändamålsenlig byggnad med en enkel och tydlig disposition är grundläggande kvaliteter som håller över tid.

 

Pressemeddelande Skellefteå

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter