C.F. Møller Landscape bakom klimatsäkring av Lemvigs Östhamn - C.F. Møller. Photo: Mads Krabbe
27.5.2016

C.F. Møller Landscape bakom klimatsäkring av Lemvigs Östhamn

Lemvig ska säkras mot högvatten och översvämningar i den östra delen av hamnen. Ny förstudie med C.F. Møller Landscape som rådgivare föreslår hur hamnfronten kan utformas för rekreation och förbinder även hamnens närområden på ett nytt sätt.
C.F. Møller Landscape bakom klimatsäkring av Lemvigs Östhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
C.F. Møller Landscape bakom klimatsäkring av Lemvigs Östhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Lemvig Kommun och Realdania startade 2015 förstudier som C.F. Møller Landscape och COWI nu har genomfört. Resultatet är en idékatalog som föreslår att ett område utanför Lemvig Bedding utformas för rekreation med fritidsaktiviteter i en maritim miljö. Samtidigt ingår ett promenadstråk längs vattnet, som ska förstärka förbindelsen med Östra hamnen med bland annat ett företagsområde och en skatepark. Ska göra tekniska utmaningar attraktiva Förstudien går på djupet med olika scenarier för hur de tekniska utmaningarna när det gäller att klimatsäkra och högvattensäkra Lemvig Hamn kan bidra till ett levande stadsliv i hamnen. En del av projektet består bland annat av att skapa välfungerande och attraktiva promenadförbindelser från ena sidan av hamnen till den andra. – Med förstudien har vi lagt grunden för att Lemvig kan få platser nära centrum som är i nära anslutning till vattnet. Något som vi vet att både kommunen och lokalbefolkningen gärna ser förverkligas och som de samtidigt kommer att få glädje av, säger Lasse Palm, avdelningschef på C.F. Møller Landscape, som har lett förstudien. Samtidigt är de tekniska åtgärderna på plats, som kommer att säkerställa att rekreationsytorna får den dubbla funktionen att de även skyddar staden mot framtida höjningar av havsnivån. Vi har i förstudien haft fokus på att hitta stadsrumslösningar, där ett nytänkande vad gäller utformningen av högvattensäkringen skapar en ny kontext i staden, närhet till vattnet och multifunktionellt och rekreativt mervärde. Det handlar kort sagt om att tänka i former av mervärde för staden, där utmaningar vänds till vinster och där nödvändiga klimatinvesteringar utmynnar i synergilösningar, där två plus två blir fem, förklarar Lasse Palm. Flyttar närmare vattnet C.F. Møller har undersökt två möjliga scenarier för placeringen av klimatsäkringen. Det ena scenariet tittar närmare på en tillbakadragen placering, medan det andra lyfter fram själva klimatsäkringen och promenaden. – Det finns flera fördelar med att lyfta fram klimatsäkringen. Placeringen i utkanten av stadsrummet ger nämligen dessutom möjlighet att tänka klimatsäkring som en del av stadsrummet, där tillgången till vattnet är ganska uppenbar, säger Lasse Palm. – I den rekommenderade lösningen kan en klimatsäkring av Lemvig Bedding och Östra hamnen användas som en hävstång för en framtida hållbar och robust utveckling av projektområdet, där det är fokus på attraktiva stadsrum med ett maritimt tema, möjligheter till rekreationsaktiviteter och inte minst på att bevara de livsviktiga sociala mötesplatserna som stöder det maritima livet i hamnen i Lemvig, säger han. Förstudien tar upp problemställningar, konsekvenser och lösningsmöjligheter på en övergripande nivå och är det första steget på vägen mot ett klimatsäkrat, attraktivt område. Arbetet ligger till grund för en arkitekturtävling som ska definiera de konkreta lösningarna för Lemvig Hamn. C.F. Møller Landscape har under 2016 arbetat med klimatsäkring i flera danska städer. Bland annat med förstudierna för det ambitiösa Randersprojektet Staden till vattnet. Tidigare har C.F. Møller Landscape stått för den framgångsrika förvandlingen av Aalborgs hamnfront, och arkitektbyrån har även tagit fram masterplaner för flera stora hamnar, bland annat i Aarhus och Haderslev. Just nu arbetar arkitektbyrån i Köpenhamn med ett nytt vattentillvänjningslandskap i anslutning till nya Copenhagen International School i Nordhamnen.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter