C.F. Møller i nytt klimatanpassningsprojekt i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
24.1.2017

C.F. Møller i nytt klimatanpassningsprojekt i Randers

C.F. Møller samarbetar med Randers Kommun, Randers Spildevand och Orbicon om ett nytt klimatanpassningsprojekt som ska ge ökad tillgång till stadsnära natur och nya rekreationsområden.
C.F. Møller i nytt klimatanpassningsprojekt i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Stigande grundvattennivå, mer regn och ökad risk för stormfloder och översvämningar. Konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att bli märkbara – även i Randers, där delar av staden ligger lågt ned mot Gudenån och fjorden. Därför har Randers Kommun och Randers Spildevand, stadens reningsverk, gått samman om ett nytt och ambitiöst projekt som på allvar tar itu med klimatanpassningen av staden. Projektet, som har fått namnet Storkeengen, tilldelades nyligen nästan tre miljoner kronor från Miljö- och livsmedelsministeriets pott för klimatsäkring i kommunerna.

– Med Storkeengen skapar vi ett projekt där det ingår en nödvändig klimatanpassning av stadsdelen Vorup. Samtidigt får Randersborna tillgång till naturen på ett helt nytt sätt, så det här är verkligen ett projekt där vi gör en dygd av nödvändigheten, till glädje för hela staden, säger Frank Nørgaard, som är ordförande för Miljö- och Teknikkommittén på Randers Kommun.

Skyfallsvägar, ett nytt dike och involverande av brukarna
I det nya projektet ska regnvatten från tak, parkeringsplatser och vägar i Vorup ledas ned till Storkeengen, där vattnet renas i våtområden, innan det leds ut i Gudenån. Vid normala regnmängder leds regnvattnet i ledningar under jorden, men vid extremregn kan vattnet ledas ned mot Storkeengen via speciella skyfallsvägar.

– Klimatanpassning står högt upp på dagordningen hos Randers Spildevand, där vi bland annat lägger stora resurser på avloppsseparering. Därför är vi glada över att vara involverade i ett projekt som i så hög utsträckning bidrar positivt till stadens utveckling, och där vi synliggör en del tankar kring klimatanpassning, som är så centrala i vårt dagliga arbete, säger Peter Christensen, chef på Randers Spildevand.

Enligt projektplanen ska det byggas ett nytt dike mellan Storkeengen och Gudenån. Diket ska säkerställa tillräcklig rening av regnvattnet och skydda de lågliggande delarna av Vorup vid en eventuell stormflod. Innan grävmaskinerna kan sätta i gång under 2018 väntar emellertid en längre process, där invånarna i området och andra intressenter får möjlighet att ge sina synpunkter.

– Projekt Storkeengen är i hög grad baserat på en önskan om att skapa klimatanpassningslösningar som samtidigt fungerar som nya rekreationsområden. Därför har vi även användning av bra förslag på hur vi bäst löser denna uppgift, så att Storkeengen blir en vinst för staden i alla avseenden, säger Frank Nørgaard.

Fakta om Storkeengen

Projekt Storkeengen är det första klimat- och naturprojektet i Randers Kommuns storstilade stadsutvecklingsprojekt Staden till Vattnet.

Arkitektbyrån C.F. Møller är involverad i projektets landskapsarkitektoniska aspekter, medan ingenjörsföretaget Orbicon deltar i utvecklingen av de ingenjörstekniska aspekterna.

Projektet är dimensionerat för att hantera regnmängder som minst motsvarar en händelse av det slag som inträffar en gång vart hundrade år under 2050.

För att Storkeengen ska kunna bli verklighet krävs det en rad tillstånd och dispenser. Utöver detta ska kommunfullmäktige göra ett tillägg till planen för avloppsvatten.

Tidsplanen för projektet har ännu inte fastställts, men Randers Kommun och Randers Spildevand arbetar på att kunna påbörja anläggningsarbetet under 2018.

 

Fördjupande omnämnande hos Randers Spildevand

Pressmeddelande från Randers Kommun

 

Uddybende omtale hos Randers Spildevand
Pressemeddelelse fra Randers Kommune

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter