Campus Kollegiet i Odense prisbelönt - C.F. Møller
3.6.2016

Campus Kollegiet i Odense prisbelönt

Det C.F. Møller-designade kollegiet vid Syddansk Universitet har tilldelats Odense Kommuns Arkitekturpris 2016 för bra och vackra byggnader.
Campus Kollegiet i Odense prisbelönt - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Campus Kollegiet i Odense prisbelönt - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Med Campus Kollegiet har SDU fått ett anmärkningsvärt hus. Så inleder juryn sin utvärdering av C.F. Møllers Campus Kollegiet i Odense. Det 15 våningar höga huset tilldelades nyligen Odense Kommuns Arkitekturpris 2016. – På hela teamets vägnar är det en stor ära att få motta detta pris. Det finns ett liv och en puls i det här huset som är fantastisk, och ambitionsnivån har rakt igenom varit skyhög, förklarar Julian Weyer, ansvarig partner på C.F. Møller för Campus Kollegiet, då projektet fick arkitekturpriset. Utstrålar omsorg om individen Campus Kollegiet stod klart lagom till studiestart efter sommarlovet 2015, och byggnaden, som A.P. Møller Fonden står bakom, har imponerat på Odense Kommun från dag ett. – Den är övertygande och framstår som lekande lätt och obesvärad. Det arkitektoniska greppet skalanpassar byggnaden och gör att den, trots sin relativt stora höjd, på ett helt naturligt sätt skapar relationer till omgivningen, lyder juryns motivering. – På det hela taget utstrålar Campus Kollegiet en omsorg om individen, om gemenskapen på kollegiet och om värdet av nätverk, som gör kollegiet till en modell för hur man med arkitektur kan bygga samhällen, stimulera till gemenskap och utveckla relationer, står det vidare. Campus Kollegiet är avsett för sammanlagt 285 invånare och har donerats av A.P. Møller-fonden. Projektet bygger på tanken om en gemenskap där danska och internationella studenter kan mötas kollegialt och knyta band över kulturer och nationaliteter. Byggnadens form och spektakulära arkitektur gör den enkel att känna igen på campus och signalerar att den har ett annorlunda innehåll. Universitetskollegiet blir därmed ett tydligt landmärke för både Odense och stadens universitet. Även invånarnas sammansättning ska underlätta skapandet av nyttiga nätverk. Upp mot en tredjedel av bostäderna ska gå till internationella studenter, som utgör hela 20 % av eleverna på SDU. Gemenskapen i centrum Tanken på en attraktiv gemenskap är bärande för arkitekturen, och konkret kommer detta till uttryck genom att de 250 studentbostäderna är placerade i tre sammankopplade 14 våningar höga torn samlade kring en gemensam kärna. Det betyder att universitetskollegiet saknar baksida och ger ett attraktivt intryck från alla håll, med ljusa och välinredda rum med egen altan och generösa gemensamma köksutrymmen i mitten. Kollegiets gemensamma utrymmen vänder sig inte bara till de boende. Kollegiet rymmer också en cafeteria på bottenvåningen, och på de översta våningarna ligger både grupprum, studieplatser och en festsal. Slutligen finns även takterrasser i flera nivåer med storslagen utsikt över Fyn. De gemensamma utrymmena är varsamt utformade för allt från små intima sällskap till stora och festliga tillfällen, vilket ger en bra balans mellan det kollektiva och behovet av att vara privat. Landskap och lågenergi Universitetskollegiet är en lågenergibyggnad i gedigna material som uppfyller kraven för Lågenergiklass 2020 och prioriterar kollektivtrafik och cyklar. Därför får varje invånare förfoga över en cykel. Med egen park och en liten sjö kommer byggnaden trots sin unika höjd att smälta in organiskt i det skyddade skogsområde som ligger mellan studentbostäderna och universitetet. C.F. Møller är totalrådgivare för byggnaden i samarbete med C.F. Møller Landscape och ingenjörsbyrån Niras. A.P. Møller Fonden har sammanlagt donerat 385 miljoner danska kronor.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter