Energibesparingar i innovativt kontorshus i fokus - C.F. Møller. Photo: Mads Møller
9.11.2017

Energibesparingar i innovativt kontorshus i fokus

En färsk rapport framtagen av Ekolab i samarbete med ELFORDSK om alternativa och energibesparande metoder för att skapa kylning som en del av komforten i byggnader, sätter bland flera bra exempel fokus på Aarhus Kommuns innovativa kontorshus ritat av C.F. Møller, som visar hur energiförbrukningen kan minskas kraftigt samtidigt som inomhusklimatet förbättras.
Energibesparingar i innovativt kontorshus i fokus - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Energibesparingar i innovativt kontorshus i fokus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Den fem våningar höga kontorsbyggnaden, som ligger i ett utvecklingsområde i Aarhus Hamn, togs i bruk 2010 som ett nytt landmärke för energiarkitektur i Aarhus. På grund av tomtens form har byggnaden en stor sydvänd fasad och därmed ett stort solinfall, och målet för byggherren, Aarhus Kommun, var att skapa en banbrytande konstruktion inom kontorsbyggnader med en energiförbrukning i nivå med passivhus och ett bra inomhusklimat.

 

Byggnaden utrustades därför med en rad speciallösningar, som utöver effektiv solavskärmning, hög isoleringsnivå och integrerade solceller även omfattar den nytänkande soldrivna kylsystemet, som nu har bevisat sitt värde genom flera års drift.

 

Systemet består av en integrerad 200 m2 solvägg i fasaden, som ingår som ett lodrätt element i husets hörnavslutning. Solväggen samlar energi i form av uppvärmd luft, som under årets kalla månader värmer upp tilluften till kontoren och som under de varma månaderna används för kylning av kontoren via ett byggnadsintegrerat så kallat torrsorptionssystem, som kan omvandla värmeenergin till kyla efter behov. Kravet på systemet var att det skulle kunna leverera all kylning i byggnaden, och dessutom ge ett stort bidrag till uppvärmningen under vinterhalvåret.

 

Som rapporten beskriver har systemet under drift lyckats uppfylla dessa krav, vilket har gjort att det inte längre behövs elenergi för kylningen. Systemet har även sänkt driftskostnaderna för kyla och värme med cirka 50 % jämfört med konventionella kyl-/värmelösningar.

 

I rapporten konstateras att potentialen för alternativa kylningsmetoder är stor, eftersom det finns möjlighet att göra stora energibesparingar och miljövinster, och för att övertemperaturer i byggnader är ett växande problem som det kommer att sättas ett ökat fokus på i framtiden. Samtidigt saknas det kunskap om och förståelse för effektiviteten hos alternativa lösningar, och därför är det viktigt med konkreta drifterfarenheter av det slag som man nu har i Aarhus Kommun. Dessa visar att man kan uppnå en hög grad av hållbarhet genom att inte konsumera energi som belastar miljö vid leverans av komfortkylning, liksom de positiva effekter som detta har för inomhusluften och medarbetarnas produktivitet.

 

Företaget SolarCooling valdes som totalleverantör på grund av sina erfarenheter av solväggar, avfuktarhjul och torrsorptionssystem, medan C.F. Møller var arkitekt för byggnaden samt ansvariga för den visuella utformningen av solväggen, och Alectia har varit ingenjörer.

 

Den fullständiga rapporten från Ekolab finns att läsa här: http://ekolab.dk/2017/08/15/alternativ-komfortkoeling/

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter