Odeon slår upp portarna till stora kulturupplevelser - C.F. Møller. Photo: KPC
1.3.2017

Odeon slår upp portarna till stora kulturupplevelser

Med ett av Danmarks största konserthus – och starka referenser till H.C. Andersen-kvarteret i staden – finns det nu ett nytt fynskt landmärke på kartan. 1 mars invigdes Odenses nya musik- och teaterhus, Odeon.
Odeon slår upp portarna till stora kulturupplevelser - C.F. Møller. Photo: Odeon
Odeon slår upp portarna till stora kulturupplevelser - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Ny behöver fynborna inte längre snegla vare sig åt öst eller väst för att hitta en teater och ett konserthus av internationell klass. Odensarnas nya musik- och teaterhus, Odeon, kan med sina totalt 32 000 m² och sin multisal med plats för mer än 1 800 sittande och över 3 000 stående gäster stoltsera med att de har ett nytt kultur- och konstnärscentrum – ritat av C.F. Møller.

– Vi tror att konst och kultur är värdeskapande. Både för den enskilde, för gemenskapen och för samhället. Därför är kulturbyggnader viktiga och utvecklande för moderna storstäder. Med Odeon har Odense fått ett helt nytt kulturcentrum, ett tvättäkta multihus, som vi verkligen kan tillåta oss att vara stolta över, säger Klaus Toustrup, vd, arkitekt och ansvarig partner för projektet på C.F. Møller.

 

På rundvisning i H.C. Andersens hemstad
Odeon och Odense Kommuns nya, stora kultursatsning, och nybygget innehåller fyra scener samt Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole under ett och samma tak. Samtidigt rymmer byggnaden även en rad ungdomsbostäder och en dagligvarubutik.

– Med Odeon skapas en plats som inte bara blir finkulturell och för en viss målgrupp, utan där gäster, besökande, invånare och brukare blandas på olika sätt i kraft av de arkitektoniska lösningarna, som har skapat ett mångfasetterat och funktionellt hus. Därmed blir Odeon även en nyckelplats i den utveckling som Odense genomgår under dessa år. Odeon har plats för både det vardagliga och det högtidliga, förklarar Klaus Toustrup.

Just därför har identitet också varit ett tema som legat till grund för utformningen av musik- och teaterhuset. Fastigheten ligger mitt i staden och var tidigare en stor parkeringsplats, men med närhet till H.C. Andersen-kvarteret – med små, idylliska hus i den historiska staden – på den ena sidan och nyare, höga våningshus på den andra.

– Initialt var vårt huvudkoncept att lösa uppgiften utifrån ett stadsplanemässigt perspektiv. Den största utmaningen var att byggprogrammet krävde en enorm volym på en sockelgrund. Tanken har därför varit att dela upp det stora komplexet i en serie hus som binds samman av inre gator och små torg, som därmed omger salar och tornet som rymmer scenen och samtidigt integrerar referenser till de omkringliggande stadskvarteren, säger Klaus Toustrup.

 

En lugn fond för en mängd aktiviteter
Bakom Odeonprojektet står ett privat-offentligt samarbete mellan Odense Kommun och KPC. C.F. Møller har varit totalrådgivare med Cowi som rådgivande ingenjör och Gade Mortensen Akustik samt AIX Theater Planning som specialister.

Ett kulturhus som Odeon förfogar inte över obegränsade ekonomiska medel, berättar Klaus Toustrup, som samtidigt understryker att man därför har arbetat med enkla, mer ekonomiskt attraktiva men robusta material på fasaderna.

– Det är många komplexa funktioner som ska lösas i ett hus som detta. Design- och materialvalen i byggnaden präglas generellt av ett enkelt uttryck. På så sätt har vi skapat en lugn fond för den mängd av aktiviteter som kommer att äga rum i staden, säger Klaus Toustrup

Odeons sockel sticker ut med sitt mörka, levande tegel, och ovanför denna har man använt ljusa betongelement som har bearbetats med profilerade ytor med lodräta spår, vilket skapar ett både varierat ljus och skuggspel på fasaderna. Materialen som har använts invändigt är enkla. I det öppna rummet mellan de vita blocken har det hängts upp svarta ståltrappor med golv i askträ.

 

En modern tolkning av klassiker
Inne i Odeon är den stora höjdpunkten den stora multisalen, som rymmer både sittande och stående gäster. Salen är flexibel, bland annat med teleskopbalkonger, och den kan även användas för en mängd olika arrangemang – från konferenser och modevisningar till rockkonserter och klassiska operor. I salen har man arbetat fokuserat med en gyllene färg för att sätta stämningen.

– Färgen bidrar till att understryka att här har vi ett speciellt rum för fest och färger och gyllene ögonblick, säger Klaus Toustrup.

I kombination med svartbetsade balkongkanter är det en modern tolkning och referens till utsmyckningen i de gamla, klassiska teater- och konsertsalarna på Det Kongelige Teater i Köpenhamn till Musikvereins berömda Golden Hall i Wien.

– Ett projekt som Odeon är inget som man gör på ren rutin, och det har heller inte varit utan sina utmaningar längs vägen, säger Klaus Toustrup om processen.

– Men vi är stolta över att vi nu har kommit i mål med ett vackert resultat och en byggnad som kommer att bidra till att förändra och kickstarta en pulserande stadsdel i Odense centrum.

Odeon-projektet går tillbaka till 2006, då C.F. Møller vann uppdraget om totalrådgivning. Finanskriser lade sordin på projektet och ändrade med tiden även byggherrekonstellationen. Tillsammans med KPC Byg är de andra involverade parterna i bygget Odense Kommun i egenskap av beställare och användare, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole – Skuespiluddannelsen Odense som hyresgäst, och H.C. Andersen Kongres Center A/S som operatör och hyresgäst, samt Partnerskabet for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

 

Faktaruta

Beställare: Odense Kommun

Entreprenör och byggherre: KPC-Byg

Totalrådgivare: C.F. Møller

Underrådgivare: COWI, AIX Theater Planning, Gade Mortensen Akustik

Samarbetspartners: Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole – Skuespiluddannelsen Odense, H.C. Andersen Kongres Center A/S, Partnerskabet for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

Storlek: 32 000 m²

Anläggningssumma: 650 mio. DKK

 

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter