Søtorvet – ett nytt stadslandskap i Silkeborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
11.10.2016

Søtorvet – ett nytt stadslandskap i Silkeborg

Nu presenterar AP Pension och C.F. Møller det kommande stadsutvecklingsprojektet Søtorvet i Silkeborg, ett öppet, ljust och aktivt stadslandskap som förenar och förstärker det bästa med staden Silkeborg och det storslagna landskapet som omger den.
Søtorvet – ett nytt stadslandskap i Silkeborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Søtorvet – ett nytt stadslandskap i Silkeborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Naturen, kulturen och staden möts Søtorvet är namnet på en ny blandad stadsdel, en ny stadspark och ett helt nytt stadsrum – sammanlänkade av en ny offentlig rekreativ promenad längs Remstrup Å. Projektet innehåller faciliteter för en dagligvarubutik, caféer och övriga butikshyresavtal, samt ca 280 lägenheter fördelat på åtta punkthus av varierande höjd. Potentialen i att förstärka och främja relationen mellan naturen, kulturen och staden i en Integrerad landskaps- och byggnadsdesign är ett genomgående fokus i hela projektet. Det är således tänkt att utveckla och förstärka befintliga fysiska förbindelser i staden, samt skapa nya relationer mellan alla områdets attraktioner. På så sätt bidrar Søtorvet till att iscensätta och berätta om de många kvaliteter som området har: Det omgjorda Pappersbruket, Slottsholmen, livet i stadens centrum, Remstrup Å, Langesø och inte minst det kommande Museum Jorn. Helt nya stadsrum Det arkitektoniska konceptet för Søtorvet bygger på en rad välkända landskaps-, stads- och byggnadsmässiga principer, som alla är viktiga element när det gäller att skapa välfungerande och attraktiva stadsmiljöer, och det stadsmässiga sammanhanget och den offentliga profilen har utformats enligt ett 360-gradersperspektiv, vilket gör att projektet framstår utan baksidor. En genomgående, låg bas med en aktiv kantbearbetning skapar en stadsmässig profil i mänsklig skala, förbinder befintliga stigar och vägar i staden, och gör att både mjuka och hårda trafikanter hittar på ett naturligt sätt. Basen innehåller utåtvända offentliga funktioner som dagligvarubutik; caféer och andra butikshyresavtal samt parkering för området. Ovanpå basen skapas en stor grön stadspark, avskärmad från ljudet av trafiken på Chr. d. 8:s väg, som ett rofyllt och offentligt rum där naturen och staden möts och varifrån man kan se ut över området. Stadsparken och stadsrummen förbinds fysiskt, rumsligt och visuellt via stora amfi-trappor anlagda i landskapet, som skapar attraktiva uppehålls- och samlingsplatser längs promenaden och vägarna. Butiker, caféer och bostäder för alla Bostäderna på Søtorvet uppförs som sammansatta, varierade punkthus som skapar en stadsmiljö som är perfekt anpassad efter den omgivande bebyggelsen. Punkthusen omgärdar den upphöjda stadsparken och säkerställer ljus, luft och öppna ytor här och där i området. Vid det nya stadsrummet Søtorvet, som skapar en direktförbindelse till Ströget i Silkeborg, placeras butikslokaler för dagligvaror m.m., och längs promenaden vid Remstrup Å finns det möjlighet att bedriva caféverksamhet och liknande. Søtorvet kommer att rymma sammanlagt ca 32 000 m2 bebyggelse. ”Fastighetens unika läge – med stadens och naturens värden och kvaliteter – har en mycket stor och speciell potential, som vi med lika delar ödmjukhet och skyhöga ambitioner önskar infria med ett unikt och platsspecifikt projekt som kommer att bidra positivt till Silkeborgs utveckling som en stad med internationellt format.” förklarar Mikael Kruse, arkitekt och delägare i C.F. Møller.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter