45 nya bostäder vid vattnet i Ålborg - C.F. Møller
29.2.2016

45 nya bostäder vid vattnet i Ålborg

Första spadtaget: Byggandet är i gång vid hamnfronten i Nørresundby. Bostäderna kickstartar utbyggnaden av stadens norra hamn och ska stå klar på Norra hamnpromenaden 2017.
45 nya bostäder vid vattnet i Ålborg - C.F. Møller
45 nya bostäder vid vattnet i Ålborg - C.F. Møller
Med utsikt direkt till Ålborgs skyline kommer 45 kvalitetslägenheter de kommande åren att titta fram i norra hamnen i Nørresundby. Ålborgs borgmästare Thomas Kastrup Larsen tog det första spadtaget den 29 december. C.F. Møller har ritat projektet, som går under namnet Brolandingen, och som blir det första stora steget i stadsutvecklingen av hamnfronten i området. De 45 första bostäderna blir i form av ägarlägenheter, men området kommer att få en mängd olika boendeformer. Byggnaden följs nämligen upp med cirka 100 nya ungdomsbostäder för Nørresundby Boligselskab i en kommande etapp. Avtal har även ingåtts med COOP om nyuppförande av en dagligvarubutik som även den ska stå klar 2017. Ett område för rekreation och avkoppling Målet med hela Brolandingen är att skapa ett mångsidigt rekreationsområde vid den gamla industrihamnen med bostäder, fotbollsplan, fjordtrappa, sittplatser och fiskemöjligheter.. – Ålborgs hamn ingår i utvecklingen av hela staden. Här har tusentals ålborggensare arbetat under årens lopp, förklarar avdelningschefen för C.F. Møllers Ålborgavdelning, Søren Tortzen. – De 45 bostäderna har en unik placering vid pirkanten, med Limfjorden på den ena sidan och den inre hamnbassängen på den andra. Projektet utgår från områdets historia och erbjuder bostäder med ett av stadens mest attraktiva lägen, säger han. Har startat under vattnet Spadtaget markerade starten för byggandet av de 45 första bostäderna, som en del av Brolandingen, men byggandet i Nordhavn har faktiskt varit i gång en tid. Fram tills nu har all aktivitet emellertid föregått under jord, eftersom det krävs en rad åtgärder när man ska bygga på en hamnpir nära kajkanten. Här ska det pålas med betongpelare ned till 40 meters djup, och man ska slå ned spontväggar innan bygget kan börja ovan jord. C.F. Møller har de senaste åren haft stort inflytande på utvecklingen av hamnpromenaderna i Ålborgområdet. Ritkontoret har under flera etapper ansvarat för ombildningen av Ålborgs hamnfront, och C.F. Møller har parallellt med detta ritat utvecklingen av hela norra hamnområdet i Nørresundby. Det är TN Udvikling som står för utvecklingen av området, medan C.F. Møller, Raundahl & Moesby samt Niras samarbetar med utvecklingsföretaget. Den första etappen med de 45 bostäderna blir på 5 700 m². Totalt får Brolandingen en area på 15 700 m² till sitt förfogande.
45 nya bostäder vid vattnet i Ålborg - C.F. Møller

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter