Ny partner och CEO på C.F. Møller Architects - C.F. Møller. Photo: Mew
14.1.2019

Ny partner och CEO på C.F. Møller Architects

C.F. Møllers nuvarande vice vd, advokat Lone Bendorff, blir partner och utses samtidigt till ny CEO för C.F. Møller Architects.

Företagets nuvarande CEO, arkitekten och partnern Klaus Toustrup, har de senaste fem åren parallellt med utvecklingen av stora projekt haft rollen som CEO. Detta i en tid då det fanns behov av att fokusera på C.F. Møllers affärsutveckling och en professionalisering av hela organisationen. Klaus Toustrup har nu bestämt sig för att tiden är inne för att lämna över stafettpinnen och på nytt fokusera på utveckling av arkitekturen genom kundrelationer och förvärv av nya projekt.

 

– Det är med stor glädje som vi nu kan presentera Lone Bendorff som partner och CEO för C.F. Møller Architects. Med Lone får vi en resurs med internationell utblick och en ledarskapserfarenhet som man sällan ser i arkitekturvärlden. Tillsammans med Lones både starka och sympatiska personlighet och förståelse för arkitektkåren och byggbranschen är det glädjande och naturligt att göra denna utnämning, säger styrelseordförande Klavs Hyttel.

 

Klaus Toustrup kommer att sitta kvar i C.F. Møllers ledning samtidigt som han överlämnar stafettpinnen som CEO till Lone Bendorff.

 

– Det är med glädje och trygghet som jag lämnar över stafettpinnen till Lone. Hon har länge varit en viktig del i vår ledningsgrupp och kan nu fullt ut fokusera på vidareutvecklingen av C.F. Møllers position och potential. Lones internationella erfarenhet från tiden på Vestas, och hennes känsla för att avkoda och förstärka C.F. Møllers unika kultur och värden gör Lone till en stark ledare och ett framåtblickande nav för hela C.F. Møller-koncernen i framtiden, säger Klaus Toustrup.

 

Lone Bendorff kom till C.F. Møller Architects 2015 från en roll som Senior Vice President Legal & Risk Management hos Vestas och tog plats i ledningen i augusti 2017 som vice vd, och hon uttrycker både stor glädje och ödmjukhet över utnämningen till CEO.

 

– Jag ser fram emot den nya rollen, och även om jag går in i den med viss vördnad och respekt känner jag samtidigt att jag är väl rustad för uppgiften. Jag har känt mig hemma hos C.F. Møller från dag ett, där nyckelord som trovärdighet, ansvar och en stor professionalism ger en stark bas och en viktig sammanhållning. Samtidigt har jag uppskattat att lära mig om såväl byggbranschen som människorna som arbetar i den de senaste tre åren. Arkitekter ingår i en lång rad formella och informella partnerskap vid förverkligandet av både små och stora projekt. Här måste man tänka in både mänskliga relationer och förståelse för alla parters intressen och ekonomiska förutsättningar, och jag känner mig verkligen hemma i just den skärningspunkten, som vi delar med resten av byggbranschen, säger Lone Bendorff.

 

Lone Bendorff är utbildad jurist vid Aarhus Universitet och Kings College, London. Innan hon började på C.F. Møller Architects och Vestas var hon jurist hos Gorrissen Federspiel från 1998 till 2005.

 

Ledningen består nu av CEO Lone Bendorff, styrelseordförande Klavs Hyttel, ekonomidirektör Birgit Møller och partnern Klaus Toustrup.

 

Gruppen av partners består av arkitekterna Klaus Toustrup, Klavs Hyttel, Michael Kruse, Julian Weyer, Mads Mandrup Hansen, Lone Wiggers, Mårten Leringe och Christian Dahle och jurist Lone Bendorff.

 

Det finns sju associerade partners, och det är arkitekterna Jonas Toft Lehmann, Rune Bjerno Nielsen, Lasse Vilstrup Palm, Ola Jonsson, Rolf Nielsen, Thue Borgen Hasløv och Franz C.A. Ødum.

 

Om C.F. Møller
C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med mer än 90 år av prisvinnande projekt i Norden och övriga världen.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet baserad på erfarenhet, innovation och nordiska värden, vilket säkerställer hållbara och estetiska lösningar med bestående värden för kunder, användare och samhälle.

Idag har arkitektkontoret cirka 330 medarbetare. Vi har kontor i Aarhus, Köpenhamn, Aalborg, Oslo, Stockholm och London.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter