C.F. MØLLER ARCHITECTS FÖRSLAG FÖR BUSINESS CONNECTION TRELLEBORG BASERAS PÅ CIRKULÄR EKONOMI

C.F. MØLLER ARCHITECTS FÖRSLAG FÖR BUSINESS CONNECTION TRELLEBORG BASERAS PÅ CIRKULÄR EKONOMI - C.F. Møller

29.6.2018 | C.F. Møller Architects tillsammans med Tyréns är ett av tre team i tävlingen för Business Center Trelleborg. Utvärderingen kommer att resultera i en sammanställning av goda idéer att bygga vidare på ur alla tre förslagen. Sammanställningen ska ligga till grund för fortsatt arbete och diskussion som i sin tur ska leda till en fysisk strukturplan för området.

 

Bakgrund
Då Trelleborgs Hamn måste flytta till ett nytt läge för att tillgodose framtida krav från sjöfarten krävs en ny ringväg och nya funktioner för incheckning och uppställning. Detta ger Trelleborgs kommun en möjlighet att skapa attraktiva stadsdelar i gamla hamnområdet samt att utveckla det gamla östra verksamhetsområdet med sina verksamheter till ett nytt framtidsbetonat område med mervärdesskapande verksamheter för regionen och Trelleborg. Arbetet sker inom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 och i samverkan med Tillväxtverket.

 

Målet för gestaltningsuppdraget är att utveckla Business center till ett starkt, stolt och samverkande område. En viktig del i uppdraget är att visa hur området med befintliga och nya funktioner relaterar till omgivningen med dess unika natur- och kulturvärden. Inom det 180 ha stora området ska olika funktioner, service och kreativa mötesplatser utvecklas.


Flexibilitet, kunskap och urban landscape
C.F. Møller Architects vision för området beskriver en värdeskapande strategi med målet att skapa ett attraktivt och mångfacetterat utvecklingsområde som en profilstark del av staden.


Det nya området ska vara en innovativ och hållbar mötesplats där smarta cirkulära system och integrerad landskapsdesign bidrar positivt till helhetsupplevelsen. Området är ett nytt lager i staden som skapar nya attraktiva plattformar för näringsliv och kunskapsintensiva verksamheter. Trelleborg och hamnen är ett nationellt och internationellt nav för export och import som bidrar positivt till den samlade identiteten. Genom att korsbefrukta verksamheter med offentliga rum uppstår positiva synergier och cirkulära kopplingar. Det mångfacetterade programmet i kombination med en tydlig vision bidrar till en upplevelserik destination och mötesplats.

 

Samverkan mellan områdets alla olika verksamheter och funktioner ger förutsättningar till en nytänkande och biobaserad cirkulär ekonomi. En ny grön stadsdel som bjuder in områdets grannar till att vara en aktiv del av området. Business Connection Trelleborg ska skapa ramar för ett framtida Business Center, där mötet mellan människor är nyckeln till hållbar innovation och ett starkt internationellt varumärke för Trelleborg.

 

”C.F. Möller har tillsammans med Tyréns på ett framgångsrikt vis visualiserat vad som kan komma att vara de strategiska succékriterierna för att uppnå de kvaliteter vårt samarbete vill åstadkomma. Genom marknadsföring av områdets signum kring hållbarhet och upplevelse blir detta ett kännetecken för framtida BCT”, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business center Trelleborg.

 

Korridorer, entréer och landskapliga vallar
Genom att skapa landskapliga vallar längs Riksväg 9 definieras de angränsande områdena som en del av staden. Vallen längs Business Connection Trelleborg blir ett värdeskapande gestaltat urbant landskapselement. Samtidigt är den en infrastruktur, byggnad och rekreativ mötesplats. Vallen binder samman hela området med staden och bildar ett vackert landskapsmöte med bostadsområdet i söder. Det blir en rekreativ mötesplats i staden där besökare och boende kan promenera och cykla på vallens krön. Särskilda utsiktspunkter längs vallen skapar visuell kontakt med kust och inland.

 

De tre förslagen av C.F. Møller Architects/ Thyréns, Wingårdh Arkitekter/ WSP samt BSK Arkitekter/ A-Nord Arkitekter har genomgått en omfattande utvärdering av medarbetare vid flera av kommunens förvaltningar och ett flertal av samarbetsparterna.


”Vi har fått in tre intressanta förslag från de olika teamen, där dessa har tolkat och gjort olika bedömningar kring vad som är viktigt för området”, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business center Trelleborg.

Nyheter

Prenumera på nyhetsbrev

Shortlisted for Blueprint Awards 2019

16.9.2019 | The Assembly Hall in Copenhagen is shortlisted for a Blueprint Award 2019 in the category ‘Best Building Re-Use Project’. The shortlisted projects are projects that sustainably rethink, revitalise and repurpose buildings for new uses.

Awarded for Artwork

30.8.2019 | C.F. Møller Architects win a CODAaward 2019 for best site-specific artwork in the category Healthcare with Biomedicum in Stockholm.

Ny nordisk designserie

27.8.2019 | C.F. Møller Architects designers lanserar i samarbete med Randi en ny nordiskt baserad, elegant och funktionell serie tillbehör för badrum.

Birthday Reception in Aarhus

15.8.2019 | Partner and architect Julian Weyer turns 50 years. C.F. Møller Architects will host a reception to celebrate Julian, and it will be our great pleasure if friends, colleagues and business partners will attend the reception to celebrate Julian Friday the 30th of August, 15.00-17.00 at Europaplads 2.

Hjärtat i Ikast erhåller utmärkelsen ICONIC Award

9.8.2019 | «Hjertet» i Ikast kombinerer undervisning, aktiviteter, samhold, trening og rekreasjon på nye måter, og for dette har prosjektet blitt tildelt Iconic Award 2019: Innovative Architecture (innovativ arkitektur).

Win third prize in invited competition

12.7.2019 | 30 international teams were invited to design the new premises for the EU Commission in Brussels, and it has been announced that C.F. Møller Architects in collaboration with B2Ai won third prize.

Wins Green Good Design Award

8.7.2019 | Copenhagen International School by C.F. Møller Architects wins Green Good Design Award 2019.

Utvecklar nytt kontorsområde i Uppsala

1.7.2019 | Atrium Ljungberg utvecklar i samarbejde med C.F. Møller Architects nytt kontorsområde i Gränbystaden, Uppsala, genom förnyad markanvisning.

”Hjärtat” i Ikast tar hem internationell utmärkels

1.7.2019 | ”Hjärtat” (Hjertet) i Ikast, som utformats av C.F. Møller Architects, har utsetts till vinnare av den mycket prestigefyllda utmärkelsen International Architecture Award 2019 av muséet Chicago Athenaeum, arkitektur- och designmuseum och European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (Europeiskt centrum för konstnärlig arkitektur och urbana studier).

C.F. Møller Architects öppnar kontor i Berlin

26.6.2019 | Den 1 juli öppnar C.F. Møller Architects dörrarna till det nya kontoret i centrala Berlin. Detta sker mot bakgrund av en allt större uppdragsvolym till följd av en fokuserad satsning på den tyska marknaden under de senaste åren.

Awarded 'Best Conceptual Design'

25.6.2019 | We are happy to tell that our Golden Mede Housing project for the Rothschild Foundation was awarded 'Best Conceptual Design' at the S.ARCH (Sustainable Architecture) Awards 2019.

C.F. Møller Architects presenterar ett förslag på en ny vision för Garden City

16.5.2019 | C.F. Møller Architects har gått vidare till andra omgången i den internationella idétävlingen om en översiktsplan på 45 hektar, baserat på en ny vision för principerna bakom Garden City rörelsen. Studion presenterar nu det nyligen inskickade förslaget.

Central Station: En ny serie övergångsmöbler

2.5.2019 | HOLMRIS B8 lanserar i samarbete med C.F. Møller Design, en helt ny serie av paus- och övergångsmöbler under namnet Central Station. De nya möblerna kommer att bidra till att ytorna i ett kontor, en lärandemiljö, ett hotell eller en restaurang hänger ihop på bästa möjliga sätt.

Läkande arkitektur i Finland

25.4.2019 | C.F. Møller Architects ligger bakom förslaget till den nya psykiatriska kliniken i Finland, som baseras på gedigen internationell erfarenhet inom sjukvård, samt på konceptet ”helande arkitektur”, som även kallas evidensbaserad design (EBD).

Calling all talents

24.4.2019 | Join us for a speed debate and introduction to how we work with sustainability in general and timber architecture specifically, project development and digitisation, and landscape and urban development.

Pris för banbrytande lösningar

2.4.2019 | C.F. Møller Design och Normbau vinner ”Design Plus powered by ISH 2019” för sitt nya modulära sittsystem.

Årets Bygge 2019 i Sverige

27.3.2019 | På torsdagskvällen avslöjades det att Biomedicum, som ritats av C.F. Møller Architects, vinner Årets Bygge 2019. Byggnaden är ett kraftpaket för modern forskning för Karolinska Institutet i Stockholm, med Akademiska Hus som byggherre och Skanska som entreprenör.

C.F. Møller Architects vinner MIPIM Award

15.3.2019 | C.F. Møller Architects tilldelas ett MIPIM Award samt ett hedervärt omnämnande för två projekt i England vid årets MIPIM Awards i Cannes.

Världens första promenadvänliga anslutning

12.3.2019 | C.F. Møller Architects presenterar en masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, natur och urbana stadsfunktioner.

Reviderade planer för nytt opera- och kulturhus

5.3.2019 | De nya planerna visar upp ett förstärkt koncept som förbättrar samarbetet mellan fyra kulturleverantörer och bidrar till revitaliseringen av Kristiansund.

C.F. Møller Architects at MIPIM

4.3.2019 | MIPIM is the world’s leading property market and C.F. Møller Architects will be participating with Partners, Associated Partners and Studio Managers. Please don’t hesitate to contact us for a meeting in Cannes.

Sveriges högsta trähus

26.2.2019 | C.F. Møller Architects står bakom Sveriges högsta massivträhus som nu tar emot sina första hyresgäster. Huset är byggt med stomme av trä och står som ett landmärke för den nya stadsdelen Kajstaden och en hållbar framtid.

C.F. Møller Architects får ett nytt skoluppdrag

11.2.2019 | C.F. Møller Architects har fått i uppdrag att rita Haninge kommuns nya landmärke Vega skola och aktivitetshus. Dessutom ingår i uppdraget att rita tio nya förskolor utifrån en typförskola.

Green light for Blackhorse Yard development

6.2.2019 | C.F. Møller Architects, Catalyst housing association and Swan Housing Association are delighted to announce that Waltham Forest Council has voted to approve plans to build a new housing-led mixed-use development at the former Webbs Industrial Estate on Blackhorse Lane. The project, known as Blackhorse Yard, includes 100% affordable housing and a variety of commercial uses.
Visa mer