C.F. MØLLER OCH TREDJE NATUR VINNER FRAMTIDENS SØLUND - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Tredje Natur, Bascon, MIR
17.2.2016

C.F. MØLLER OCH TREDJE NATUR VINNER FRAMTIDENS SØLUND

Ett av de största och mest visionära bostads- och omsorgsprojekten i Danmarks historia ritas och förverkligas av totalrådgivare C.F. Møller med Tredje Natur, Bascon, Transsolar och Smith Innovation som underrådgivare.
C.F. MØLLER OCH TREDJE NATUR VINNER FRAMTIDENS SØLUND - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Tredje Natur, Bascon, MIR
C.F. MØLLER OCH TREDJE NATUR VINNER FRAMTIDENS SØLUND - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Tredje Natur, Bascon
– Byggandet av Framtidens Sølund är något av det mest visionära som sker i Köpenhamn just nu. Så tydligt var beskedet från byggherren KAB:s byggdirektör, Rolf Andersson, då den internationella projekttävlingen om Framtidens Sølund utlystes 2015. Nu står C.F. Møller som vinnare av tävlingen och därmed som den totalrådgivare som ska förverkliga projektet, som blir ett samlat hus som blandar generationer på ett helt nytt sätt. En helt ny tillgång Framtidens Sølund erbjuder en enastående blandning av 360 vårdlägenheter, 150 ungdomslägenheter inkl. 20 lägenheter för unga med autismspektrumstörning, 20 seniorbostäder, en förskola, tre mikrobutiker samt både offentliga och privata parkeringsfaciliteter. – Framtidens Sølund blir ett ambitiöst paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum. För det första är blandningen av bostadstyper och boende samt besökande unik. Men samtidigt blir det en central förankringspunkt för utvecklingen av hela Nørrebro, berättar Mads Mandrup Hansen, partner på C.F. Møller, som tillsammans med sin partnerkollega Lone Wiggers har stått för det vinnande förslaget. – Vi står inför en utveckling med stort fokus på att koppla samman det urbana och stadsmässiga på nya sätt. Med Framtidens Sølund skapar vi ramar för att äldre med vårdbehov erbjuds ett helt nytt sätt att leva i samspel med andra generationer. Det ska säkerställa nya standarder för trivsel, trygghet och funktionalitet. Det hela ställs på huvudet, och på så sätt blir Sølund en urban offentlighetsgenerator som kommer att tillföra området liv och stämning med sina många boende, sin personal och många gäster, säger han. Köpenhamn får en ny fixpunkt Både hos byggherren från Samvirkende Boligselskaber v/KAB och hyresgästerna från Köpenhamns Kommun och SAB är glädjen stor över utsikterna för det projekt som nu ska bli till Framtidens Sølund: – Vi vill sätta helt nya standarder för vårdbostäder, ungdomslägenheter, barnomsorg och seniorboenden. Men vi vill mer än så. Vi vill infria vår ambition om att skapa byggnader som kan fungera som ramar för generationsgemenskaper i staden, säger Vibeke Gravlund, projektledare från KAB. – Det ska vara en plats där äldre, seniorer, unga och barn inte bara bor tillsammans, utan kompletterar och har nytta av varandra. Den möjligheten får vi nu med C.F. Møllers vinnande projekt, säger hon. Framtidens Sølund kommer att bestå av 37 895 etagekvadratmeter och har ett totalt anläggningspris på omkring 1,1 miljarder DKK. Byggnaden kommer att ligga i direkt anslutning till Sortedams Sø i Köpenhamn och adressen blir Ryesgade 20. C.F. Møller ställdes i tävlingen mot totalrådgivare Henning Larsen Architects med underrådgivare Entasis, Schul Landskapsarkitekter och Søren Jensen, totalrådgiver Arkitema med underrådgivare Alectia samt totalrådgivare schmidt hammer lassen architects med underrådgivare Mangor & Nagel, Kristine Jensens Tegnestue, Balslev og Lyngkilde.

 

Läs hela pressmeddelandet här

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter