C.F. MØLLER VINNER SÄNGAVDELNINGSPROJEKT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL - C.F. Møller
9.5.2016

C.F. MØLLER VINNER SÄNGAVDELNINGSPROJEKT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL

MOE och C.F. Møller har valts som rådgivarteam för en ombyggnad som ska ge Hvidovre Hospital ca 90 nya patientrum.
C.F. Møller fortsätter att sätta sin prägel på Hvidovre Hospital och Nyt Hospital Hvidovre. De senaste åren har arkitektbyrån som totalrådgivare stått för delprojekt på hospitalet, inklusive ett pilotprojekt för patientrum. Nu har C.F. Møller som underrådgivare till MOE tagit hem totalrådgivningen för ett nytt patientrumsprojekt på Hvidovre Hospital. - Vi har arbetat med att optimera möjligheterna för vad patientrummen kan och ska kunna bidra med på sjukhuset. Resultatet skapar bättre förhållanden och kommer att tillföra ett mervärde för upplevelsen på sängavdelningen i Hvidovre. Inte bara för patienterna, utan även för närstående – och inte minst för de anställda, förklarar C.F. Møllers projektledare, Thomas Käszner. Den kommande ombyggnaden av sängavdelningen på Hvidovre Hospital utgör en del av Kvalitetsfondprojektet Nyt Hospital Hvidovre. Ett projekt som även omfattar ombyggnad av öppenvårdsavdelningar och en utbyggnad av sjukhuset med 30 000 m2. Färre patienter Ett centralt syfte med ombyggnaden av sängavdelningarna är att fyra sängavdelningar ska göras om till patientrum med plats för 1-2 patienter. Rummen kommer att anpassas för en enskild patient med plats för en övernattande närstående, men kommer även att kunna användas av två patienter. Det gör rummen flexibla sett till hur många patienter som kan vara inlagda. Hela ombyggnaden av sängavdelningarna är uppdelad på flera etapper, och MOE och C.F. Møller har nu vunnit den andra etappen, som omfattar cirka 3 000 m2. De nya patientrummen kommer att gå i ljusa och varma färger som ska göra den kliniska miljön mer hemtrevlig. Flera nya tekniska installationer ska samtidigt göra livet lättare för patienterna. I detta ingår höj- och sänkbara toaletter och specialfönster som ger utsikt mot korridoren, men som också är utformade så att patienterna kan mattera glaset med en enkel knapptryckning om man vill vara privat. Byggprocessen förväntas pågå till och med 2019 och anpassas noggrant så att byggaktiviteterna inte stör den dagliga driften på Hvidovre Hospital.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter