C.F. Møller Architects och Arkthing vinner tävling på Island - C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit
26.2.2018

C.F. Møller Architects och Arkthing vinner tävling på Island

C.F. Møller Architects och Arkthing har gemensamt arbetat fram det vinnande förslaget i tävlingen om en ny byggnad för den isländska banken, Landsbankinn.
C.F. Møller Architects och Arkthing vinner tävling på Island - C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit
C.F. Møller Architects och Arkthing vinner tävling på Island - C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit

Landsbankinn är Islands största bank och bland landets ledande finansinstitut. De har just meddelat att C.F. Møller och Arkthing har vunnit tävlingen om deras nya huvudkontor i Reykjavik. Den råa isländska naturen, basalstenens formspråk, de horisontella skikten i berget, och atmosfären i grottor och sprickor har varit en inspirationskälla i utformningen av projektet.

 

"Arkthing och C.F. Møller förslag är vacker och harmoniserar med miljön. Vi anser att den kommer att passa stadsbilden utmärkt och vara en värdefull tillgång till Landsbankinn. Förslaget är lämpligt för bankens drift och är i enlighet med de villkor som fastställts tidigare i processen. Vi ser fram emot att jobba vidare med byggnadens slutliga design tillsammans med teamet från Arkthing och C.F. Møller Architects. Vi tackar också andra arkitektlag för sina intressanta och professionella förslag. ", säger Helga Björk Eiríksdóttir, styrelseordförande i Landsbankinn.

 

360 graders anpassning
Byggnaden ska vara till för hela staden och är anpassat efter Reykjaviks historiska stadsstruktur och dess omgivningar. Invändigt planeras bankens kontor att delas in i fyra komplexa hus som kopplas samman och upplevs som en stor sammanlänkad byggnad som är anpassad till området med vy över havet, Harpa konserthus och Arnarhóll Park, en betydande samlingsplats i Reykjavik. De två högsta byggnaderna har atrier som säkerställer dagsljus långt in i strukturen medan de två lägre byggnaderna har tillgång till en vinterträdgård.


Byggnadens interna layout är anpassad till Landsbankinns vision om en levande och offentlig bottenvåning som inkluderar hela staden. De flesta av de offentliga funktionerna ligger på bottenvåningen intill byggnadens fasad mot en ny gågata som leder till Harpa konserthus. I utrymmet mellan servicefunktionerna och banken skapas en allmän passage, en ny mötesplats för spontana möten och en ny naturlig genväg i staden.

 

"Visionen för byggnaden är att stödja Landsbankinns värderingar och idealet att vara i nära samverkan med omvärlden. Vi löser detta genom att skapa en platsspecifik, händelserik, flexibel och effektiv byggnad som fungerar som ett "landmärke i vardagen" för Reykjavik. Stadens bank - stadens hus.”, säger Klaus Toustrup, VD, Partner och Arkitekt på C.F. Møller Architects.


Modern och flexibel arbetsplats
Arbetsplatserna är utformade utifrån önskan om största möjliga flexibilitet, vilket säkerställer att organisationen kan stödja olika relationer och arbetsprocesser samt öppnar upp för eventuella interna omorganisationer. Avdelningarna är disponerade efter en flexibel, effektiv och öppen arbetsmiljö som kan förändras över tiden. De flexibla arbetsytorna kan lätt utformas utifrån organisationens behov.

 

"Vi flyttar bankens verksamhet till mindre, mer effektiva och passande lokaler. En av de största fördelarna med det vinnande förslaget är att arbetsområdena är sammanlänkade, vilket stöder en modern projektbaserad arbetsmiljö. Byggnaden är väl utformad för kontor och kommersiella industrier och de områden som är avsedda för uthyrning eller försäljning har lösts med framgång. Det är viktigt att organisationen av byggnaden är flexibel och möjliggör för anpassning av anläggningarna i samband med förändringar i bankens verksamhet. Detta är en investering för framtiden.", säger Lilja Björk Einarsdottir, VD för Landsbankinn.

 

Hållbara och autentiska material
Fasaden planeras i huvudsak i två material; glas och basalt. Invändigt finns det inslag av den isländska naturen. I foajén planeras ett takfönster utformat i basal sten och i atrium bildas horisontella band av terrass uttryckt i platsgjuten betong som inspirerats av Islands klippformationer. Detta råa material står i kontrast till varma träelement och lätta, bekväma material i den dynamiska arbetsmiljön.

 

"Målet är att designa en byggnad med en unik och arkitektoniskt stark interiör och exteriör. Samtidigt läggs tonvikten på budgetkontroll, men vi ser inte att kvalitet och rimliga byggkostnader står i opposition till varandra”, säger Helgi Mar Hallgrimsson, samarbetspartner och arkitekt på Arkthing.

 

Deltagande lag i den inbjudna tävlingen:

• C.F. Møller Architects och Arkthing, i samarbete med C.F. Møller Landscape
• BIG och Arkiteó i samarbete med BIG Engineering, VSO Advisers, Dagný Land Design och Andra Snæ Magnason
• Henning Larsen och Battery Architects
• Canon architects ehf. och Teiknistofan Tröð ehf.
• PKdM Architects
• Developers: A2F architects, Mask architects, Creativity drawing desk, Landscaping and Trivium

 

C.F. Møller Architects och Arkthing förslag i samarbete med C.F. Møller Landscape valdes som vinnare.

 

Tredje nordiska vinsten för C.F. Møller Architects
För C.F. Møller Architects är detta den tredje stora vinsten under kort tid. För ett par veckor sedan vann C.F. Møller i samarbete med Reiulf Ramstad Arkitekter en internationell tävling för ett höghus i centrala Oslo, en byggnad som förbinder Oslos två centralstationer. Några dagar tidigare vann företaget i samarbete med Elding Oscarson tävlingen om Lunds nya centralstation. För närvarande är C.F. Møller Architects även en av två finalister i en designtävling för att utveckla Galten-distriktet i Lund.

 

Om C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt. Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle. Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

 

Om Arkthing
Arkthing är en etablerad isländsk arkitektfirma. Sedan 1970-talet har företagets designarbete spänt från sommarhus till större kulturinstitutioner. Arkthings fokus ligger i både innovation och tradition, med särskild inriktning på att varje projekt ska vara platsspecifikt.

 

Pressmeddelande från Landsbankinn
Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter