C.F. Møller Architects och BRUT vinner tävling i Belgien

C.F. Møller Architects och BRUT vinner tävling i Belgien - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & BRUT

7.1.2019 | Tillsammans med BRUT vinner C.F Møller Architects upphandlingen om ett ambitiöst stadsutvecklingsprojekt i Oostende, Belgien.

 

Det vinnande förslaget som C.F. Møller Architects och BRUT tagit fram för denna nya stadsdel med 500 bostäder visar hur förtätning med hänsyn till människovärden kan förbättra livskvaliteten för de boende, den omedelbara omgivningen och staden.

 

”Vi ser verkligen fram emot att fortsätta vårt samarbete med BRUT och kunderna – De Oostendse Haard och De Gelukkige Haard – för att göra detta visionära projekt till verklighet. Att förena stadsutveckling, hållbarhet och byggnadsdesign som gynnar både människorna och planeten är precis det vi älskar och är bäst på”, säger Lone Wiggers, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

 

Omdefiniera höghus
Området De Nieuwe Stad i Oostende, Belgien, byggdes 1972 av två allmännyttiga bostadsbolag. De befintliga byggnaderna är föråldrade, och grannskapet kämpar med de vanliga problem som efterkrigstidens höghus ofta har. Det har beslutats att ersätta byggnaderna och utveckla hela området. 54 arkitektfirmor anmälde sitt intresse för upphandlingen, och fyra valdes ut av kunderna ”De Oostendse Haard” och ”De Gelukkige Haard”. Till slut var det bidraget från C.F. Møller Architects och BRUT som utsågs till vinnare.


”Detta projekt ger en unik möjlighet att förnya bilden av höghusmiljöer inom ramen för allmännyttiga bostäder, särskilt med tanke på att de nuvarande invånarna intygar att de trivs i området. Det är ju så att höghus numera förekommer ofta i diskussionen om förtätning och vinner terräng i andra segment på bostadsmarknaden”, förklarar Gunther Slagmeulder, arkitekt och partner på BRUT.

 

Hållbart, innovativt och inkluderande
I förslaget kombineras kundernas och staden Oostendes ambitioner med önskemål från nuvarande och framtida hyresgäster till ett innovativt, inkluderande och hållbart bostadsprojekt. På olika nivåer introduceras nya egenskaper.
På stadsnivå kan området bryta sin isolering tack vare en ny gång- och cykelväg mellan centrum och det gröna stråket runt staden, som går längs en före detta kanal. På distriktsnivå kan ”kanalparken”, en rymlig landskapspark, öka livskvaliteten och möjligheterna till social samvaro och rekreation. ”Kanalparken” blir en ny grön kärna i stadsdelen och de omgivande bostadsområdena, med plats för den återöppnade kanalen, hållbar vattenförvaltning, rekreation, natur och trevliga gångvägar.

 

Nytt grannskap, nya grannar
På stadsdelsnivå kan känslan av gemenskap förbättras genom att kompakta ”hus” samlas omkring 3 gårdsplaner som fungerar som brygga mellan befintliga och nya byggnader. Här finns ingångarna till husen, tillsammans med lekplatser och kvartersfunktioner på bottenvåningen samt ett kompakt parkeringssystem. På byggnadsnivån kan en känsla av hemmahörande stimuleras genom att bekvämt inredda hem kompletteras med rymliga terrasser, generös utsikt och gemensamma utrymmen. Den robusta och raffinerade arkitekturen förenar en stark ny identitet med livskvalitet, hållbarhet, flexibilitet och möjligheter.

 

Innovativ boendeform
Ett system av 10 ”blockhus” (mellan fem och åtta våningar) och fyra ”höghus” (13 våningar) blir ett spännande nytillskott i bostadslandskapet i Oostende, och maximerar fördelarna med läget mellan centrum och det gröna stråket. De kompakta husen och de angränsande lägenhetskvarteren är samlade runt tre gårdsplaner, var och en med sin egen karaktär. Inspirationen till arkitekturen hämtades från de befintliga modernistiska byggnaderna, som förutom den vackra utsikten också är uppskattade för de stora glasytorna och de rymliga terrasserna som ger en känsla av ljus och öppenhet. Även de omgivande bostadsområdena och de anrika villorna längs den belgiska kusten var en inspirationskälla.
”Vi kombinerar dessa delar till en innovativ boendeform som förenar täthet med hemkänsla, samhörighet och människovärden. En bostadsmiljö som lämnar gott om utrymme för grönytor och drar maximal nytta av detta”, berättar Lone Wiggers, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects, och sammanfattar på så sätt den gemensamma ambitionen som C.F. Møller Architects och BRUT har.


”De Nieuwe Stad” kan bli ett modellprojekt för förtätning med hänsyn till människovärden genom att fokusera på hållbar urban design med innovativa bostadsmiljöer, en förstärkt känsla av samhörighet och smarta anpassningar av allmännyttiga bostäder och tillämpliga standarder.

 

Vertikalt samhälle

C.F. Møller Architects och BRUT samarbetar inom ett annat projekt i Belgien som håller på att byggas just nu. Det handlar om bostadstornet ”Scheldezicht” i Antwerpen. Syftet med detta torn-block är att bryta med de härskande trenderna för flervåningshus som skiljer de boende åt. Med ett brett spektrum av arkitektoniska idéer skapar tornkvarteret en hållbar och gemenskapsinriktad miljö. Tornkvarteret kännetecknas av en mångfald av lägenhetstyper, där sociala möten underlättas utan att behovet av privatliv offras.Uppdragsgivare: De allmännyttiga bostadsbolagen ”De Oostendse Haard” och ”De Gelukkige Haard”
Adress: ”De Nieuwe Stad”, Oostende, Belgien
Designteam: C.F. Møller Architects med BRUT architecture and urban design
Samarbete: ABT Belgium (stabilitet, speciella tekniker, energi, akustik)
Tävling: 1:a pris i en öppen internationell tävling utlyst av ”Team Vlaams Bouwmeester” 2018
Omfattning

  • Projektplats: 4,8 ha
  • Program: ca. 54 000 m², 500 bostäder med ett och två sovrum, gemensamma utrymmen, gemensam service, kommersiella utrymmen
  • Kanalparken: 3,4 ha

Budget: ca. 70 miljoner euro exkl. moms

 

Projekt beskrivning
High Res Images

Nyheter

Prenumera på nyhetsbrev

Ny partner och CEO på C.F. Møller Architects

14.1.2019 | C.F. Møllers nuvarande vice vd, advokat Lone Bendorff, blir partner och utses samtidigt till ny CEO för C.F. Møller Architects.

Vinner tävling i Belgien

7.1.2019 | Tillsammans med BRUT vinner C.F Møller Architects upphandlingen om ett ambitiöst stadsutvecklingsprojekt i Oostende, Belgien.

C.F. Møller Architects utser ny associerad partner

17.12.2018 | Jonas Toft Lehmann har utsetts till ny associerad partner hos C.F. Møller Architects från och med den 1 januari.

Bryggeriområde förvandlat till bostadsområde

4.12.2018 | C.F. Møller Architects omvandlar gammalt danskt bryggeriområde till ett nytt levande bostadsområde i Århus.

Framtidens skola i samspel mellan politik, pedagogik och arkitektur

3.12.2018 | Copenhagen International School och C.F. Møller Architects arrangerade den 27 november en debatt om utformningen av framtidens läroanstalter. I panelen fanns arkitekter, en pedagogikexpert, en rektor, skolelever och politiker.

Biomedicum invigt

30.11.2018 | Idag invigdes Karolinska Institutets nya forskningsbyggnad Biomedicum i Solna norr om Stockholm. Det nya huset rymmer fem institutioner och är ritat av C.F. Møller Architects för att skapa naturliga möten och samarbeten mellan olika forskningsfält.

Live Today from Copenhagen International School at

27.11.2018 | We are discussing the future of learning spaces as an interplay between architecture, politics and pedagogy at Copenhagen International School today and everyone can watch the discussion live (in Danish).

Two awards and honorable mention from Los Angeles

15.11.2018 | C.F. Møller Architects win two awards and a honorable mention from the Architecture Masterprize 2018, Los Angeles.

Double sustainability win for CIS

9.11.2018 | Copenhagen International School is named both the overall winner and winner in its category of the Active House Award 2018.

Maersk Tower nominated for EU Mies Award 2019

7.11.2018 | The Maersk Tower in Copenhagen has been shortlisted for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019.

Maersk Tower receives award

2.11.2018 | The Maersk Tower in Copenhagen receives a Better Building Award in the category ‘Best International Development’ at a ceremony in London.

Commemorating Christian Frederik Møller

31.10.2018 | Today, October 31st 2018, we can celebrate our founder's 120th birthday.

Invigning av sjukhusprojekt i Bergen

19.10.2018 | Den 23 oktober invigs en ny tillbyggnad till Haraldplass Sygehus i Bergen. Projektet har ritats av C.F. Møller Architects och kännetecknas av två atrier som ger massor av naturligt ljus och eliminerar traditionella korridorer.

Nytt kontor i London

17.10.2018 | C.F. Møller Architects London-filial har vuxit ur kontoret på Metropolitan Wharf och flyttar in i större lokaler i Shoreditch i London den 22 oktober.

Deltar i digitalt utvecklingsprojekt

10.10.2018 | C.F. Møller Architects bidrar till att höja produktiviteten inom byggsektorn genom ett samarbetsprojekt, som vill förenkla användningen av BIM (Building Information Modelling).

Påbörjar ombyggnaden av Aarhus Kommunehospital

17.9.2018 | Aarhus Kommunehospital ska byggas om till ett nytt campusområde för Århus universitet, och C.F. Møller Architects har blivit tilldelade den första delen av detta arbete.

Hjertet i Ikast öppnar officiellt

6.9.2018 | Den 8 september öppnar multihuset Hjertet i Ikast, som har ritats av C.F. Møller Architects. Invigningen sker med tal, konsert och aktiviteter för alla åldrar både inomhus och utomhus – helt i Hjertets anda.

Maersk-tornet belönades med Iconic Award 2018

9.8.2018 | Maersk-tornet belönades i kategorin ARKITEKTUR genom utmärkelsen ”ICONIC AWARDS 2018: Innovative Architecture – Selection”.

Vinner renovering av Danska kyrkan i London

7.8.2018 | Projektet vid St. Katharine’s Church består av en fullständig renovering och landskapsdesign för den nygotiska kyrkan i Regent’s Park, London, som är ett klass II*-kulturminnesmärke.

Design för framstående tyskt universitet

3.7.2018 | C.F. Møller Architects har fått uppdraget att medverka till den övergripande campusplan som ska lägga fast den framtida utvecklingen av universitetet och universitetssjukhuset i Heidelberg, en av Tysklands och världens mest prestigefulla universitetsstäder.

BUSINESS CONNECTION TRELLEBORG - CIRKULÄR EKONOMI

29.6.2018 | C.F. Møller Architects tillsammans med Tyréns är ett av tre team i tävlingen för Business Center Trelleborg. Utvärderingen kommer att resultera i en sammanställning av goda idéer att bygga vidare på ur alla tre förslagen. Sammanställningen ska ligga till grund för fortsatt arbete och diskussion som i sin tur ska leda till en fysisk strukturplan för området.

Vinner nytt projekt i Tyskland

28.6.2018 | C.F. Møller har vunnit en internationell tävling om utvecklingen av den nya tågstationen i Altona, Hamburg. Förslaget syftar till att fungera som ett visionärt landmärke och en urban katalysator, både för den norra stadsdelen Altonas utveckling och för hela Hamburg. Genom att koppla samman natur och stadsliv spelar den nya stationen en roll i att bidra till stadens vision om att konsolidera och framhäva dess grönområden.

Maersk-tornet tilldelas pris av ISCN

20.6.2018 | International Sustainable Campus Network tilldelar Maersk-tornet, som ritats av C.F. Møller Architects, pris i kategorin ”Byggnader och innovativ infrastruktur”.

Utnämnd till en av Danmarks bästa klimatlösningar

23.5.2018 | Realdania och Sustainia publicerar idag dokumentet Klima100 som redovisar 100 av de bästa klimatlösningarna från kommuner över hela landet. Dokumentet syftar till att öka kunskapsutbytet och den gröna omställningen i kommunerna, och projektet Storkeengen av C.F. Møller Landscape finns bland de utvalda projekten.
Visa mer