C.F. Møller Architects och BRUT vinner tävling i Belgien - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & BRUT
7.1.2019

C.F. Møller Architects och BRUT vinner tävling i Belgien

Tillsammans med BRUT vinner C.F Møller Architects upphandlingen om ett ambitiöst stadsutvecklingsprojekt i Oostende, Belgien.
C.F. Møller Architects och BRUT vinner tävling i Belgien - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & BRUT
C.F. Møller Architects och BRUT vinner tävling i Belgien - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & BRUT

Det vinnande förslaget som C.F. Møller Architects och BRUT tagit fram för denna nya stadsdel med 500 bostäder visar hur förtätning med hänsyn till människovärden kan förbättra livskvaliteten för de boende, den omedelbara omgivningen och staden.

 

”Vi ser verkligen fram emot att fortsätta vårt samarbete med BRUT och kunderna – De Oostendse Haard och De Gelukkige Haard – för att göra detta visionära projekt till verklighet. Att förena stadsutveckling, hållbarhet och byggnadsdesign som gynnar både människorna och planeten är precis det vi älskar och är bäst på”, säger Lone Wiggers, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

 

Omdefiniera höghus
Området De Nieuwe Stad i Oostende, Belgien, byggdes 1972 av två allmännyttiga bostadsbolag. De befintliga byggnaderna är föråldrade, och grannskapet kämpar med de vanliga problem som efterkrigstidens höghus ofta har. Det har beslutats att ersätta byggnaderna och utveckla hela området. 54 arkitektfirmor anmälde sitt intresse för upphandlingen, och fyra valdes ut av kunderna ”De Oostendse Haard” och ”De Gelukkige Haard”. Till slut var det bidraget från C.F. Møller Architects och BRUT som utsågs till vinnare.


”Detta projekt ger en unik möjlighet att förnya bilden av höghusmiljöer inom ramen för allmännyttiga bostäder, särskilt med tanke på att de nuvarande invånarna intygar att de trivs i området. Det är ju så att höghus numera förekommer ofta i diskussionen om förtätning och vinner terräng i andra segment på bostadsmarknaden”, förklarar Gunther Slagmeulder, arkitekt och partner på BRUT.

 

Hållbart, innovativt och inkluderande
I förslaget kombineras kundernas och staden Oostendes ambitioner med önskemål från nuvarande och framtida hyresgäster till ett innovativt, inkluderande och hållbart bostadsprojekt. På olika nivåer introduceras nya egenskaper.
På stadsnivå kan området bryta sin isolering tack vare en ny gång- och cykelväg mellan centrum och det gröna stråket runt staden, som går längs en före detta kanal. På distriktsnivå kan ”kanalparken”, en rymlig landskapspark, öka livskvaliteten och möjligheterna till social samvaro och rekreation. ”Kanalparken” blir en ny grön kärna i stadsdelen och de omgivande bostadsområdena, med plats för den återöppnade kanalen, hållbar vattenförvaltning, rekreation, natur och trevliga gångvägar.

 

Nytt grannskap, nya grannar
På stadsdelsnivå kan känslan av gemenskap förbättras genom att kompakta ”hus” samlas omkring 3 gårdsplaner som fungerar som brygga mellan befintliga och nya byggnader. Här finns ingångarna till husen, tillsammans med lekplatser och kvartersfunktioner på bottenvåningen samt ett kompakt parkeringssystem. På byggnadsnivån kan en känsla av hemmahörande stimuleras genom att bekvämt inredda hem kompletteras med rymliga terrasser, generös utsikt och gemensamma utrymmen. Den robusta och raffinerade arkitekturen förenar en stark ny identitet med livskvalitet, hållbarhet, flexibilitet och möjligheter.

 

Innovativ boendeform
Ett system av 10 ”blockhus” (mellan fem och åtta våningar) och fyra ”höghus” (13 våningar) blir ett spännande nytillskott i bostadslandskapet i Oostende, och maximerar fördelarna med läget mellan centrum och det gröna stråket. De kompakta husen och de angränsande lägenhetskvarteren är samlade runt tre gårdsplaner, var och en med sin egen karaktär. Inspirationen till arkitekturen hämtades från de befintliga modernistiska byggnaderna, som förutom den vackra utsikten också är uppskattade för de stora glasytorna och de rymliga terrasserna som ger en känsla av ljus och öppenhet. Även de omgivande bostadsområdena och de anrika villorna längs den belgiska kusten var en inspirationskälla.
”Vi kombinerar dessa delar till en innovativ boendeform som förenar täthet med hemkänsla, samhörighet och människovärden. En bostadsmiljö som lämnar gott om utrymme för grönytor och drar maximal nytta av detta”, berättar Lone Wiggers, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects, och sammanfattar på så sätt den gemensamma ambitionen som C.F. Møller Architects och BRUT har.


”De Nieuwe Stad” kan bli ett modellprojekt för förtätning med hänsyn till människovärden genom att fokusera på hållbar urban design med innovativa bostadsmiljöer, en förstärkt känsla av samhörighet och smarta anpassningar av allmännyttiga bostäder och tillämpliga standarder.

 

Vertikalt samhälle

C.F. Møller Architects och BRUT samarbetar inom ett annat projekt i Belgien som håller på att byggas just nu. Det handlar om bostadstornet ”Scheldezicht” i Antwerpen. Syftet med detta torn-block är att bryta med de härskande trenderna för flervåningshus som skiljer de boende åt. Med ett brett spektrum av arkitektoniska idéer skapar tornkvarteret en hållbar och gemenskapsinriktad miljö. Tornkvarteret kännetecknas av en mångfald av lägenhetstyper, där sociala möten underlättas utan att behovet av privatliv offras.Uppdragsgivare: De allmännyttiga bostadsbolagen ”De Oostendse Haard” och ”De Gelukkige Haard”
Adress: ”De Nieuwe Stad”, Oostende, Belgien
Designteam: C.F. Møller Architects med BRUT architecture and urban design
Samarbete: ABT Belgium (stabilitet, speciella tekniker, energi, akustik)
Tävling: 1:a pris i en öppen internationell tävling utlyst av ”Team Vlaams Bouwmeester” 2018
Omfattning

  • Projektplats: 4,8 ha
  • Program: ca. 54 000 m², 500 bostäder med ett och två sovrum, gemensamma utrymmen, gemensam service, kommersiella utrymmen
  • Kanalparken: 3,4 ha

Budget: ca. 70 miljoner euro exkl. moms

 

Projekt beskrivning
High Res Images

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter