C.F. Møller Architects och Elding Oscarson vinner uppdraget om Lunds nya centralstation - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects/Elding Oscarson
24.1.2018

C.F. Møller Architects och Elding Oscarson vinner uppdraget om Lunds nya centralstation

Elding Oscarson + C.F. Møller har gemensamt arbetat fram det vinnande förslaget i Jernhusens parallelluppdrag för Lunds nya centralstation.
C.F. Møller Architects och Elding Oscarson vinner uppdraget om Lunds nya centralstation - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects/Elding Oscarson
C.F. Møller Architects och Elding Oscarson vinner uppdraget om Lunds nya centralstation - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects/Elding Oscarson

"Lunds nya centralstation har med sitt centrala läge förutsättningar att utvecklas till stadens bästa mötesplats. Arkitekterna har tydligt fokuserat på resenärernas behov samtidigt som den publika miljön med ett attraktivt serviceutbud gör stationen öppen och tillgänglig för alla", säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen.

 

“Vi har haft ett mycket givande samarbete med Elding Oscarson och ser fram emot att tillsammans med Jernhusen, Trafikverket och Lunds kommun gemensamt arbeta vidare för att stationen ska vara på plats så snart det går”, säger Danyal Taylan, ansvarig arkitekt på C.F. Møller Architects.


Nya stationsbyggnaden

Den nya centralstationen spänner över järnvägsspåren och tillför en ny värdefull koppling till staden. Med det bågformade taket konstruerat i trä binds öster och väster ihop med ett nytt interiört torg över spårområdet.

Med två nya entréer på båda sidorna av spårområdet omdefinieras stadsrummet. Clemenstorget ramas in och här integreras Tullkammaren med stationshallen. I väster skapas en ny mötesplats där stationen kragar ut i parkmiljön med ett rum för allmänheten. Lunds Centralstation är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer och nya centralstationen blir en nod med handel, service och kontor. En ny mötesplats i Lund som tillför en karaktärsfull siluett, synlig från flera olika håll i staden.

“Förslaget ger i ett konsekvent grepp en mycket tydlig stationsbyggnad, som verkligen binder ihop öster och väster med ett nytt inomhustorg”, säger Jonas Elding, ansvarig arkitekt på Elding Oscarson Arkitekter.

 

Det vinnande förslaget

Under 2017 genomfördes ett parallellt skissuppdrag där 21 arkitektkontor var inbjudna, av dessa valdes fyra konstellationer ut till skissarbetet innan Elding Oscarson/C.F. Møller Architects förslag valdes som vinnare. Byggstart för den nya stationen beräknas till 2021.

 

De fyra konstellationerna:
• Elding Oscarson/C.F. Møller Architects
• 3XN
• Henning Larsen Architects
• Belatchew Arkitekter

 

Bedömningsgrupp:
• Andreas Meyer / Affärsutvecklare, Jernhusen
• Cecilia Pettersson /Affärsområdeschef, Jernhusen
• Marcus Horning / Stadsbyggnadsdirektör, Lunds Kommun
• Ole Kasimir / Planchef, Lunds Kommun
• Karolina Keyzer / Extern ledamot

 

Rådgivare till bedömningsgrupp:
• Sofia Bremer / Trafikverket
• Samuel Sjödin / Skånetrafiken
• Nicolas Cronberg, Region Skåne

 

Mer om projektet

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter