C.F. Møller Architects och MT Højgaard täcker över Århus spårområde med en bilfri stadsdel - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
6.4.2018

C.F. Møller Architects och MT Højgaard täcker över Århus spårområde med en bilfri stadsdel

I samarbete med Århus kommun håller DSB, MT Højgaard och C.F. Møller Architects på att utarbeta en plan för visionen Banekvarteret. En ny, bilfri stadsdel i Århus som utvecklar området och förbinder de kringliggande stadsdelarna genom en övertäckning av spårområdet mellan Bruuns Bro och Frederiks Bro.
C.F. Møller Architects och MT Højgaard täcker över Århus spårområde med en bilfri stadsdel - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects och MT Højgaard täcker över Århus spårområde med en bilfri stadsdel - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

En helt ny, bilfri stadsdel ska skapas i Århus. Spårområdet mellan Bruuns Bro och Frederiks Bro ska täckas. Området som kommer att inhysa byggnader på totalt 110 000 m² blir en ny, central stadsmiljö i Århus centrum som påminner om karrébebyggelsen i närbelägna Frederiksbjerg, och gör det möjligt att binda samman stadskärnan på ett nytt och spännande sätt.


– Det finns just nu en historisk möjlighet att förverkliga visionen att binda samman Århus centrum ännu mer och skapa en unik stadsdel som kommer att fullända den urbana utveckling som Århus genomgår, säger Michael Kruse, delägare och arkitekt i C.F. Møller Architects, om projektet.


– Med Banekvarteret vill vi skapa en visionär stadsförnyelse som ger en hållbar, grön, pulserande och bilfri stadsdel med en levande butiksmiljö och en mångsidig bostadsmiljö. Här kommer vi att skapa attraktiva och unika stadsmiljöer med en internationell känsla, säger Michael Kruse.


Idéer från förra seklet
Att täcka över spårområdet i Århus har diskuterats redan tidigare då området tog sin nuvarande form 1924. Nu är möjligheten att förverkliga idéerna mer aktuell än någonsin, eftersom Banedanmark håller på att elektrifiera stora delar av det danska järnvägsnätet – inklusive området vid Århus centralstation.


Elektrifieringen innebär bland annat att spåren vid Århus centralstation ska sänkas, vilket gör att det skapas en mycket speciell möjlighet att utnyttja projektet för att samtidigt täcka över spårområdet och undvika betydande merkostnader.


Spårområdet utgör för närvarande en skarp uppdelning av flera centrala delar av Århus. Med Banekvarteret länkas staden samman, vilket innebär en stor potential för stadskärnan där nya synergier och urbana förbindelser kan upprättas.


Bilfri anpassning till närmiljöer
Den nya bebyggelsen kommer i huvudsak bestå av karrébyggnader, som anpassas till den nuvarande närmiljön, på upp till sex våningar. På tre/fyra ställen kommer enstaka byggnader att sträcka sig högre upp i himlen.


Både mot Bruuns Bro och Frederiks Bro kommer övergångar att skapas, som blir stadsrum som bland annat innefattar butiker och grönområden. Som en del av den hållbara strategin för Banekvarteret kommer projektets översiktsplan att innefatta cykelparkering och ett taxiflöde.


Gränsområdena kommer, tillsammans med Banekvarterets urbana förbindelser, att utvecklas och uppgraderas i syfte att skapa attraktiva stadsmiljöer som hänger samman med och som skapar en övergång till resten av stadskärnan i Århus mot Bruuns Bro, Frederiks Bro, Hallssti, Kriegersvej och Orla Lehmanns Alle.


– Med övertäckningen av spårområdet kommer Hallssti och Kriegersvej att få ett enormt lyft och gå från att vara förbindelser i stadens utkant till att vara aktiva och levande områden med bostäder och stadsliv, förklarar Michael Kruse.


Projektet omfattar upprättandet av ett parkeringshus över spårområdet, som bärs upp av pelare. Det är ovanpå detta parkeringshus som en ny stadsdel kan skapas i de centrala delarna av Århus.


DSB Ejendomme ligger bakom Banekvarteret. DSB Ejendomme har tecknat ett avtal med MT Højgaard om att förverkliga projektet, och MT Højgaard har i samarbete med C.F. Møller Architects utarbetat förslaget om att täcka över spårområdet, vilket är både tekniskt och ekonomiskt genomförbart.


Utvecklingen av Banekvarteret ligger fortfarande på ritbordet. Århus kommun, som äger delar av projektets potentiella byggrätter, ska nu se över förslaget från DSB, MT Højgaard och C.F. Møller Architects.

 

Få högupplösta bilder här

C.F. Møller Architects och MT Højgaard täcker över Århus spårområde med en bilfri stadsdel - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter