C.F. Møller Architects vinner nytt projekt i Tyskland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
28.6.2018

C.F. Møller Architects vinner nytt projekt i Tyskland

C.F. Møller har vunnit en internationell tävling om utvecklingen av den nya tågstationen i Altona, Hamburg. Förslaget syftar till att fungera som ett visionärt landmärke och en urban katalysator, både för den norra stadsdelen Altonas utveckling och för hela Hamburg. Genom att koppla samman natur och stadsliv spelar den nya stationen en roll i att bidra till stadens vision om att konsolidera och framhäva dess grönområden.
C.F. Møller Architects vinner nytt projekt i Tyskland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects vinner nytt projekt i Tyskland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Multifunktionellt och grönt
I grunden är projektet en kombination av tre huvudelement: en bas, ett tak och två torn.  I basen finns projektets offentliga och urbana service, medan de två tornen rymmer ett hotell och kontorsutrymmen med utsikt över Hamburg.  Ett böljande taklandskap binder samman dessa två element och ger ett mjukare och mer inbjudande intryck av bidraget. 

 

Basnivån rymmer den offentliga miljön och den nya järnvägsstationen Altona Nord, och skapar kontakt med intilliggande gator och stadsmiljöer.   Det ska ge en bakgrund till ett brett utbud av offentliga funktioner som skapar liv och aktivitet inom en station; såsom caféer, restauranger, butiker, gym, cykelparkering, väntrum och entréer.

 

Det sammanlänkande taket binder inte bara ihop de olika delarna av projektet, utan täcker också över många offentliga funktioner utomhus på marknivå.  Det gör att det täckta området framför stationen kan användas 365 dagar om året för caféer, marknader och kulturevenemang.  På själva taket finns en grön park, med täckta utomhusutrymmen för hotellet och kontoren. Taklandskapet förkroppsligar den kollektiva och progressiva visionen att förstärka Hamburgs gröna image.

 

Inbjudan till internationell tävling
Totalt deltog tretton arkitektfirmor i den internationella tävlingen, varav tre gick vidare till slutrundan.  Förslagen tänktes över ytterligare efter synpunkter från kunden, som är staden Hamburg i samarbete med utvecklingsbolaget ProHa Altona och Deutsche Bahn Station & Service.  Förutom C.F. Møller gick den lokala arkitektfirman GMP i Hamburg och Baumschlager Eberle från Österrike vidare till den sista fasen, och C.F. Møllers bidrag utsågs slutligen till vinnare.

 

Lista över deltagare i tävlingen:
C.F. Møller Architects (Danmark) Vinnare
GMP (Tyskland) Finalist
Baumschlager Eberle (Österrike) Finalist
Auer Weber Assoziierte GmbH, Stuttgart (Tyskland)
Carmody Groarke, London (Storbritannien)
Carsten Roth Architekt, Hamburg (Tyskland)
Hadi Teherani Architects GmbH, Hamburg (Tyskland)
HASCHER JEHLE Architektur, Berlin (Tyskland)
LH Architekten I Landwehr Henke + Partner mbB, Hamburg (Tyskland)
MVRDV, Rotterdam (Nederländerna)
Schmidt/hammer/lassen architects, Aarhus (Danmark)
schneider+schumacher Planungsgesellschaft mbH, Frankfurt a.M. (Tyskland)
UNStudio, Amsterdam (Nederländerna)

 

Erfarenhet av att förena infrastruktur och urban utveckling

Det vunna uppdraget i Hamburg är ännu ett projekt där C.F. Møller kan skaffa sig mer erfarenhet av att skapa en viktig reseknutpunkt och urban kärna i en stadsdel i utveckling.  Under 2017 färdigställdes Värtaterminalen, en färjeterminal i Stockholm, och kontoret har nyligen vunnit upphandlingar till en ny centralstation i Lund samt den nya centralstationen i Oslo med namnet ”Fjordporten – Nordic Light”.  Ett alternativt arbetssätt märks i Århus i Danmark, där C.F. Møller för närvarande arbetar med att täcka över en befintlig järnvägsplats för att skapa ett nytt, bilfritt kvarter i Århus centrum.

 

Mer om projektet

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter