C.F. Møller Architects vinner tävling om nytt träkvarter i Lund - C.F. Møller
22.9.2017

C.F. Møller Architects vinner tävling om nytt träkvarter i Lund

C.F. Møller Architects har tillsammans med byggherren Slättö Projektutveckling vunnit tävlingen om ett bostadskvarter intill Råbysjön i Lund. Förslaget för kvarteret ”Najaden” tar tillvara på platsen med nära förbindelse till sjö och natur.
C.F. Møller Architects vinner tävling om nytt träkvarter i Lund - C.F. Møller
C.F. Møller Architects vinner tävling om nytt träkvarter i Lund - C.F. Møller

Najaden 1 är ett innovativt bostadskvarter i stadsdelen Råbylund där arkitekturen bidrar med en identitetsskapande siluett för platsen. Den öppna kvartersstrukturen förstärker kopplingen till kulturlandskapet och platsens urbana kvaliteter.

Utdrag ur Juryns motivering: ”Projektet fångar känslan för platsen på ett unikt och mycket bra sätt och präglas av variation med ett harmoniskt och lågmält anslag. Energitillförsel, materialval och åtgärder för att främja en hållbar livsstil håller en hög nivå. Projektet berättar något om platsen och är det allra mest ”fyrsidiga” genom att det vetter lika fint åt alla håll. Kvalitén är hög inom samtliga efterfrågade områden.”

 

Med biotoptak och generösa grönytor ges förutsättningar att främja biologisk mångfald, genom att ge en fristad till insekter, pollinationer och fåglar samt en naturlig fördröjning av dagvatten. De planerade grönytorna innefattar platsspecifik växtlighet som också aktiverar social gemenskap. På bostadsgården placeras tre växthus som möjliggör för odling och mötesplatser för de boende. Kvarteret utförs med ett komplett koncept för integrerad grönska och värdeskapande sociala funktioner där naturens ekosystem samspelar med en hållbar livsstil.

 

Alla husen utförs med höga bottenvåningar som innehåller lokaler, bokaler, bostadsentréer och unika bostadskvaliteter. I kvarterets sydvästra hörn planeras en restaurang som blir en naturlig mötesplats för boende och besökare i direkt anslutning till torget och parken.

 

Byggnaderna föreslås med gedigna tegelfasader och en stomme av massivt trä. Trä är ett utmärkt materialval vid innovativt bostadsbyggande då det är ett hållbart och miljövänligt material. Med modern industriell träteknik kan Najaden utmärka sig som ett unikt stadskvarter i Lund, helt utfört i massivt trä.

 

”Vi vill skapa bostäder och miljöer som uppmanar till individuella avtryck, samtidigt som det ekologiska avtrycket ska vara minimalt. Arkitekturen ska vara tillåtande och ge möjligheter för mångfald med plats för människor och familjer i olika skeden i livet och med olika bakgrund och livsstil. Med gedigna material och tydlig arkitektur har vi för avsikt att rita byggnader som människor i flera generationer kommer att trivas i,” säger Ola Jonsson arkitekt och ass. partner på C.F. Møller.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter