C.F. Møller Arkitekter och HENN vinner sjukhusprojekt i Braunschweig, Tyskland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller/HENN
13.4.2018

C.F. Møller Arkitekter och HENN vinner sjukhusprojekt i Braunschweig, Tyskland

HENN och C.F. Møller Architects har tilldelats kontraktet för allmänna planeringstjänster för byggprojekten vid Städtisches Klinikum Braunschweig (Braunschweigs kommunala sjukhus) under ett förhandlingsförfarande.

I arkitekturprogrammet ingår en ny byggnad samt arbete på en befintlig skalkonstruktion, byggnaderna  på platsen kommer att slås samman och bilda ett kluster. För att uppnå detta skapas en öppen och anslutande ”magistrale” (huvudgata).

 

Huvudgatan är konstruerad för att fungera som en artär i byggnadskomplexet och koppla samman alla delar med varandra, sammanstråla flödet av besökare, patienter och personal och skapa visuella interaktioner mellan de arkitektoniska delarna via intilliggande atrier. Den totala volymen omfattar 12 730 m² nybyggnation, 35 500 m² tillbyggnation och 28 330 m² renovering.

 

Andra gemensamma vinsten i Tyskland
Projektet är teamets andra stora sjukhusuppdrag på den tyska marknaden. År 2017 vann C.F. Møller Architects tillsammans med Henn en internationell tävling om att bygga ut Tysklands mest ikoniska sjukhuskomplex: Universitetssjukhuset på RWTH Aachen från 1970-talet.


Den befintliga byggnaden kommer att byggas ut med en ny volym som delvis ligger under jord och innehåller ett centralt kirurgiområde, inklusive intensivvårdsavdelningar och en ny offentlig entréhall. Toppmoderna operationer och IVA gör detta till den viktigaste komponenten i Aachens sjukvårdstjänster.

 

Mer om projektet

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter