C.F. Møller Landscape utvalt för ambitiöst klimatanpassningsprojekt i Danmark - C.F. Møller. Photo: Randers Kommune
8.2.2018

C.F. Møller Landscape utvalt för ambitiöst klimatanpassningsprojekt i Danmark

C.F. Møller Landscape ska tillsammans med andra experter från Danmark och Holland de kommande fyra månaderna utveckla nya metoder för att skydda Randers centrum mot stormfloder. Detta sker som ett led i ett EU-projekt, där målet är att göra så att stadens centrum klarar stormfloder utan att man behöver bygga barriärer mot vattnet och naturen.

Två team med experter, där C.F. Møller Landscape tillsammans med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft och Sadolin och Albæk som det ena teamet, har valts ut för att delta i det EU-stödda projektet i Klimatbandet, som handlar om klimatanpassning. Under de kommande fyra månaderna ska de båda teamen utveckla en verktygslåda med nya lösningar som kan göra Randers centrum motståndskraftigt mot stormfloder. Och det ställs höga krav på experterna.


— De båda teamen ska visa hur vi kan skydda Randers stad mot stormfloder utan att bygga höga murar och vallar, och istället skapa bättre tillgång till vattnet. Gudenån och Randersfjorden är mycket viktiga för stadens identitet, och klimatanpassningarna får inte göra att vi kommer längre bort från vattnet. Det är inte förenligt med visionen om att föra Staden till Vattnet, säger Nels Markussen, chef för Natur och Miljö på Randers Kommun.


Gröna lösningar utan murar och vallar
Under perioden ska de båda teamen träffas fyra gånger i Randers för att se på området, utbyta tankar och ge varandra feedback. Lokala fackmän och utvalda aktörer kommer också att kommentera förslagen, så att den slutliga verktygslådan anpassas efter de lokala förhållandena. Det är viktigt då investeringar i klimatanpassning ska tillföra staden största möjliga värde, förklarar Nels Markussen: — För oss handlar det om att hitta lösningar som vi har glädje av varje dag, och inte bara om det skulle inträffa en stormflod. Sådana lösningar kommer att vara attraktiva för invånarna, och på så sätt får vi ut mer av de investeringar som behövs.
Därför ska experterna utveckla ett antal lösningar som inte bara skyddar staden mot stormfloder, utan som även har andra värden och funktioner. Det kan vara nya aktiviteter, rekreationsytor, stadsnatur, nya vägar eller något helt annat. Det kommer att vara upp till de båda teamen att ta fram de bästa förslagen. Naturen måste dock på ett eller annat sätt spela en viktig roll i förslagen.


— Vi är glada över att ha valts ut och att få vara en del av detta visionära projekt tillsammans med Randers Kommun och en massa duktiga kollegor. Det passar C.F. Møller Landscapes sätt att arbeta på perfekt. Vi älskar att vara koordinator i ett ambitiöst och visionärt projekt som Klimatbandet, där vi samlar olika discipliner och förenar klimatanpassning, stadsutveckling med nya sociala gemenskaper och genomförbara lösningar i ett samlat arkitektoniskt grepp, säger Lasse Vilstrup Palm, associate partner och chef för C.F. Møller Landscape.

 

Internationellt intresse för Klimatbandet
Intresset för att vara med och skapa framtidens skydd mot stormfloder i Randers har varit stort. Totalt 13 olika expertteam ville delta i processen kring Klimatbandet, som är en del av Staden till Vattnet. Mer än hälften hade internationella experter med i teamet. Mia Rix, som är projektledare för Klimatbandet för Randers Kommun, är mycket nöjd med det internationella intresset: — Det är mycket bra för projektet och för Randers, eftersom det ger oss tillgång till de senaste teknikerna och erfarenheter från Europa, som vi kan bygga vidare på, förklarar hon och tillägger: — Och så visar det ju att vi inte är ensamma om den här utmaningen. Det är något som många såväl danska som europeiska städer kommer att arbeta med de närmaste åren.
Båda de utvalda teamen har holländska deltagare. Och Holland är enligt Mia Rix en viktig plats för att inhämta erfarenheter när det gäller vatten. Här ligger stora områden mycket lågt. Därför har holländarna i åratal arbetat med att säkra städerna mot vattnet. Erfarenheter från den processen kan nu Randers dra nytta av.


Ett viktigt steg på vägen
Utvecklingen av verktygslådan är ett viktigt steg på vägen mot att göra staden motståndskraftig mot stormfloder. I samband med Randersveckan 2018 får stadens invånare möjlighet att se och kommentera förslagen från de båda expertteamen. Därefter fortsätter Randers Kommun att arbeta med förslagen i verktygslådan, som bland annat ska ingå i det bredare utvecklingsarbetet kring Staden till Vattnet.

 

FAKTA
De båda utvalda teamen är:
- C.F. Møller Landscape med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft och Sadolin och Albæk.
- SLA med Niras, Witteveen+Bos, 2+1 Idebureau och Mette Bjærge.

Randersfjorden har pekats ut som ett av tio områden i Danmark där risken för omfattande skador vid en stormflod är störst. Det är därför helt nödvändigt att arbeta med hur Randers kan göras mer motståndskraftigt mot översvämningar. Det är både för att skydda de låglänta stadsdelarna, som redan i dag riskerar att översvämmas, och för att säkra möjligheterna att utveckla hamnområdena i framtiden, vilket det finns planer på i Staden till Vattnet.


Därför har Randers Kommun initierat det så kallade parallella uppdraget om Klimatbandet. Klimatbandet är en del av det mittjyska klimatanpassningsprojektet Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC). Randers Kommun deltar tillsammans med 30 andra mittjyska partners. Totalt får de 31 mittjyska partnerna 52 miljoner kronor i stöd från EU LIFE-programmet för de 24 delprojekten i det sexåriga klimatanpassningsprojektet. Läs mer på projektets hemsida www.c2ccc.eu . Läs även mer om klimatbandet på http://byentilvandet.randers.dk

 

Redan igång med Storkeengen
C.F. Møller Landscape är redan igång med projektet Storkeengen i Vorup vid Randers, som är en del av Klimatbandet, och som har dragit till sig en del internationell uppmärksamhet genom att framstå som ett arkitektoniskt multiverktyg. Klimatanpassningsprojekt i Vorup utanför Randers löser stadens nuvarande och framtida klimatutmaningar genom att ombilda det närliggande naturområdet, Storkeengen, till en offentlig naturpark. Naturparken kommer samtidigt, med hjälp av klimatanpassning, föra det unika naturdeltat längs Gudenån närmare Randers stadskärna och stadens invånare.

 

 

 

More on Storkeengen

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter