C.F. Møller Landscape utvalt för ambitiöst klimatanpassningsprojekt i Danmark

C.F. Møller Landscape utvalt för ambitiöst klimatanpassningsprojekt i Danmark - C.F. Møller. Photo: Randers Kommune

8.2.2018 | C.F. Møller Landscape ska tillsammans med andra experter från Danmark och Holland de kommande fyra månaderna utveckla nya metoder för att skydda Randers centrum mot stormfloder. Detta sker som ett led i ett EU-projekt, där målet är att göra så att stadens centrum klarar stormfloder utan att man behöver bygga barriärer mot vattnet och naturen.

 

Två team med experter, där C.F. Møller Landscape tillsammans med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft och Sadolin och Albæk som det ena teamet, har valts ut för att delta i det EU-stödda projektet i Klimatbandet, som handlar om klimatanpassning. Under de kommande fyra månaderna ska de båda teamen utveckla en verktygslåda med nya lösningar som kan göra Randers centrum motståndskraftigt mot stormfloder. Och det ställs höga krav på experterna.


— De båda teamen ska visa hur vi kan skydda Randers stad mot stormfloder utan att bygga höga murar och vallar, och istället skapa bättre tillgång till vattnet. Gudenån och Randersfjorden är mycket viktiga för stadens identitet, och klimatanpassningarna får inte göra att vi kommer längre bort från vattnet. Det är inte förenligt med visionen om att föra Staden till Vattnet, säger Nels Markussen, chef för Natur och Miljö på Randers Kommun.


Gröna lösningar utan murar och vallar
Under perioden ska de båda teamen träffas fyra gånger i Randers för att se på området, utbyta tankar och ge varandra feedback. Lokala fackmän och utvalda aktörer kommer också att kommentera förslagen, så att den slutliga verktygslådan anpassas efter de lokala förhållandena. Det är viktigt då investeringar i klimatanpassning ska tillföra staden största möjliga värde, förklarar Nels Markussen: — För oss handlar det om att hitta lösningar som vi har glädje av varje dag, och inte bara om det skulle inträffa en stormflod. Sådana lösningar kommer att vara attraktiva för invånarna, och på så sätt får vi ut mer av de investeringar som behövs.
Därför ska experterna utveckla ett antal lösningar som inte bara skyddar staden mot stormfloder, utan som även har andra värden och funktioner. Det kan vara nya aktiviteter, rekreationsytor, stadsnatur, nya vägar eller något helt annat. Det kommer att vara upp till de båda teamen att ta fram de bästa förslagen. Naturen måste dock på ett eller annat sätt spela en viktig roll i förslagen.


— Vi är glada över att ha valts ut och att få vara en del av detta visionära projekt tillsammans med Randers Kommun och en massa duktiga kollegor. Det passar C.F. Møller Landscapes sätt att arbeta på perfekt. Vi älskar att vara koordinator i ett ambitiöst och visionärt projekt som Klimatbandet, där vi samlar olika discipliner och förenar klimatanpassning, stadsutveckling med nya sociala gemenskaper och genomförbara lösningar i ett samlat arkitektoniskt grepp, säger Lasse Vilstrup Palm, associate partner och chef för C.F. Møller Landscape.

 

Internationellt intresse för Klimatbandet
Intresset för att vara med och skapa framtidens skydd mot stormfloder i Randers har varit stort. Totalt 13 olika expertteam ville delta i processen kring Klimatbandet, som är en del av Staden till Vattnet. Mer än hälften hade internationella experter med i teamet. Mia Rix, som är projektledare för Klimatbandet för Randers Kommun, är mycket nöjd med det internationella intresset: — Det är mycket bra för projektet och för Randers, eftersom det ger oss tillgång till de senaste teknikerna och erfarenheter från Europa, som vi kan bygga vidare på, förklarar hon och tillägger: — Och så visar det ju att vi inte är ensamma om den här utmaningen. Det är något som många såväl danska som europeiska städer kommer att arbeta med de närmaste åren.
Båda de utvalda teamen har holländska deltagare. Och Holland är enligt Mia Rix en viktig plats för att inhämta erfarenheter när det gäller vatten. Här ligger stora områden mycket lågt. Därför har holländarna i åratal arbetat med att säkra städerna mot vattnet. Erfarenheter från den processen kan nu Randers dra nytta av.


Ett viktigt steg på vägen
Utvecklingen av verktygslådan är ett viktigt steg på vägen mot att göra staden motståndskraftig mot stormfloder. I samband med Randersveckan 2018 får stadens invånare möjlighet att se och kommentera förslagen från de båda expertteamen. Därefter fortsätter Randers Kommun att arbeta med förslagen i verktygslådan, som bland annat ska ingå i det bredare utvecklingsarbetet kring Staden till Vattnet.

 

FAKTA
De båda utvalda teamen är:
- C.F. Møller Landscape med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft och Sadolin och Albæk.
- SLA med Niras, Witteveen+Bos, 2+1 Idebureau och Mette Bjærge.

Randersfjorden har pekats ut som ett av tio områden i Danmark där risken för omfattande skador vid en stormflod är störst. Det är därför helt nödvändigt att arbeta med hur Randers kan göras mer motståndskraftigt mot översvämningar. Det är både för att skydda de låglänta stadsdelarna, som redan i dag riskerar att översvämmas, och för att säkra möjligheterna att utveckla hamnområdena i framtiden, vilket det finns planer på i Staden till Vattnet.


Därför har Randers Kommun initierat det så kallade parallella uppdraget om Klimatbandet. Klimatbandet är en del av det mittjyska klimatanpassningsprojektet Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC). Randers Kommun deltar tillsammans med 30 andra mittjyska partners. Totalt får de 31 mittjyska partnerna 52 miljoner kronor i stöd från EU LIFE-programmet för de 24 delprojekten i det sexåriga klimatanpassningsprojektet. Läs mer på projektets hemsida www.c2ccc.eu . Läs även mer om klimatbandet på http://byentilvandet.randers.dk

 

Redan igång med Storkeengen
C.F. Møller Landscape är redan igång med projektet Storkeengen i Vorup vid Randers, som är en del av Klimatbandet, och som har dragit till sig en del internationell uppmärksamhet genom att framstå som ett arkitektoniskt multiverktyg. Klimatanpassningsprojekt i Vorup utanför Randers löser stadens nuvarande och framtida klimatutmaningar genom att ombilda det närliggande naturområdet, Storkeengen, till en offentlig naturpark. Naturparken kommer samtidigt, med hjälp av klimatanpassning, föra det unika naturdeltat längs Gudenån närmare Randers stadskärna och stadens invånare.

 

 

 

More on Storkeengen

Nyheter

Prenumera på nyhetsbrev

Shortlisted for Blueprint Awards 2019

16.9.2019 | The Assembly Hall in Copenhagen is shortlisted for a Blueprint Award 2019 in the category ‘Best Building Re-Use Project’. The shortlisted projects are projects that sustainably rethink, revitalise and repurpose buildings for new uses.

Awarded for Artwork

30.8.2019 | C.F. Møller Architects win a CODAaward 2019 for best site-specific artwork in the category Healthcare with Biomedicum in Stockholm.

Ny nordisk designserie

27.8.2019 | C.F. Møller Architects designers lanserar i samarbete med Randi en ny nordiskt baserad, elegant och funktionell serie tillbehör för badrum.

Birthday Reception in Aarhus

15.8.2019 | Partner and architect Julian Weyer turns 50 years. C.F. Møller Architects will host a reception to celebrate Julian, and it will be our great pleasure if friends, colleagues and business partners will attend the reception to celebrate Julian Friday the 30th of August, 15.00-17.00 at Europaplads 2.

Hjärtat i Ikast erhåller utmärkelsen ICONIC Award

9.8.2019 | «Hjertet» i Ikast kombinerer undervisning, aktiviteter, samhold, trening og rekreasjon på nye måter, og for dette har prosjektet blitt tildelt Iconic Award 2019: Innovative Architecture (innovativ arkitektur).

Win third prize in invited competition

12.7.2019 | 30 international teams were invited to design the new premises for the EU Commission in Brussels, and it has been announced that C.F. Møller Architects in collaboration with B2Ai won third prize.

Wins Green Good Design Award

8.7.2019 | Copenhagen International School by C.F. Møller Architects wins Green Good Design Award 2019.

Utvecklar nytt kontorsområde i Uppsala

1.7.2019 | Atrium Ljungberg utvecklar i samarbejde med C.F. Møller Architects nytt kontorsområde i Gränbystaden, Uppsala, genom förnyad markanvisning.

”Hjärtat” i Ikast tar hem internationell utmärkels

1.7.2019 | ”Hjärtat” (Hjertet) i Ikast, som utformats av C.F. Møller Architects, har utsetts till vinnare av den mycket prestigefyllda utmärkelsen International Architecture Award 2019 av muséet Chicago Athenaeum, arkitektur- och designmuseum och European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (Europeiskt centrum för konstnärlig arkitektur och urbana studier).

C.F. Møller Architects öppnar kontor i Berlin

26.6.2019 | Den 1 juli öppnar C.F. Møller Architects dörrarna till det nya kontoret i centrala Berlin. Detta sker mot bakgrund av en allt större uppdragsvolym till följd av en fokuserad satsning på den tyska marknaden under de senaste åren.

Awarded 'Best Conceptual Design'

25.6.2019 | We are happy to tell that our Golden Mede Housing project for the Rothschild Foundation was awarded 'Best Conceptual Design' at the S.ARCH (Sustainable Architecture) Awards 2019.

C.F. Møller Architects presenterar ett förslag på en ny vision för Garden City

16.5.2019 | C.F. Møller Architects har gått vidare till andra omgången i den internationella idétävlingen om en översiktsplan på 45 hektar, baserat på en ny vision för principerna bakom Garden City rörelsen. Studion presenterar nu det nyligen inskickade förslaget.

Central Station: En ny serie övergångsmöbler

2.5.2019 | HOLMRIS B8 lanserar i samarbete med C.F. Møller Design, en helt ny serie av paus- och övergångsmöbler under namnet Central Station. De nya möblerna kommer att bidra till att ytorna i ett kontor, en lärandemiljö, ett hotell eller en restaurang hänger ihop på bästa möjliga sätt.

Läkande arkitektur i Finland

25.4.2019 | C.F. Møller Architects ligger bakom förslaget till den nya psykiatriska kliniken i Finland, som baseras på gedigen internationell erfarenhet inom sjukvård, samt på konceptet ”helande arkitektur”, som även kallas evidensbaserad design (EBD).

Calling all talents

24.4.2019 | Join us for a speed debate and introduction to how we work with sustainability in general and timber architecture specifically, project development and digitisation, and landscape and urban development.

Pris för banbrytande lösningar

2.4.2019 | C.F. Møller Design och Normbau vinner ”Design Plus powered by ISH 2019” för sitt nya modulära sittsystem.

Årets Bygge 2019 i Sverige

27.3.2019 | På torsdagskvällen avslöjades det att Biomedicum, som ritats av C.F. Møller Architects, vinner Årets Bygge 2019. Byggnaden är ett kraftpaket för modern forskning för Karolinska Institutet i Stockholm, med Akademiska Hus som byggherre och Skanska som entreprenör.

C.F. Møller Architects vinner MIPIM Award

15.3.2019 | C.F. Møller Architects tilldelas ett MIPIM Award samt ett hedervärt omnämnande för två projekt i England vid årets MIPIM Awards i Cannes.

Världens första promenadvänliga anslutning

12.3.2019 | C.F. Møller Architects presenterar en masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, natur och urbana stadsfunktioner.

Reviderade planer för nytt opera- och kulturhus

5.3.2019 | De nya planerna visar upp ett förstärkt koncept som förbättrar samarbetet mellan fyra kulturleverantörer och bidrar till revitaliseringen av Kristiansund.

C.F. Møller Architects at MIPIM

4.3.2019 | MIPIM is the world’s leading property market and C.F. Møller Architects will be participating with Partners, Associated Partners and Studio Managers. Please don’t hesitate to contact us for a meeting in Cannes.

Sveriges högsta trähus

26.2.2019 | C.F. Møller Architects står bakom Sveriges högsta massivträhus som nu tar emot sina första hyresgäster. Huset är byggt med stomme av trä och står som ett landmärke för den nya stadsdelen Kajstaden och en hållbar framtid.

C.F. Møller Architects får ett nytt skoluppdrag

11.2.2019 | C.F. Møller Architects har fått i uppdrag att rita Haninge kommuns nya landmärke Vega skola och aktivitetshus. Dessutom ingår i uppdraget att rita tio nya förskolor utifrån en typförskola.

Green light for Blackhorse Yard development

6.2.2019 | C.F. Møller Architects, Catalyst housing association and Swan Housing Association are delighted to announce that Waltham Forest Council has voted to approve plans to build a new housing-led mixed-use development at the former Webbs Industrial Estate on Blackhorse Lane. The project, known as Blackhorse Yard, includes 100% affordable housing and a variety of commercial uses.
Visa mer