C.F. Møller bakom italienskt sjukhus campus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
23.2.2016

C.F. Møller bakom italienskt sjukhus campus

C.F. Møller har ritat ett utbyggnads- och omstruktureringsprojekt i den italienska byn Sassari. Projektet går ut på att knyta samman två befintliga sjukhus till ett nytt friskvårdscampus och skapa nya, moderna anläggningar som bygger på tankarna bakom helande arkitektur.
C.F. Møller bakom italienskt sjukhus campus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
C.F. Møller bakom italienskt sjukhus campus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Sedan 2014 har C.F. Møller ritat på ombyggnaden och sammanknytningen av två sjukhus på Sardinien. Detta har resulterat i konstruktionen av ett unikt sjukhuscampus i Sassari, Sardiniens näst största stad med över 130 000 invånare i själva staden och 275 000 invånare i kommunen. University Hospital of Sassari och Sassari Regional Hospital drivs idag som självständiga enheter och ligger fysiskt åtskilda av en offentlig huvudväg och en spårväg. Målet är att både logistiskt, funktionellt och visuellt knyta samman sjukhusen för att skapa ett sammanhängande campusområde med fokus på ökad effektivitet och kunskapsdelning. Projektet omfattar uppförandet av 30 000 m² ny behandlingsyta, inklusive Sardiniens första center för nyblivna mödrar. De nya anläggningarna ska ersätta en rad äldre byggnader som inte lever upp till kraven på jordbävningsskydd. Hela ombyggnaden ska genomföras utan att påverka driften i de övriga delarna av sjukhusen. De båda sjukhusen kommer att knytas samman över vägen genom en rad underjordiska tunnlar och en gångbro. Väster om vägen ligger en ny gemensam entré för hela sjukhuset som innehåller öppenvårdsmottagningar, kontor och butiker. Kring den nya huvudentrén skapas en utsiktsplats med rekreationsanläggningar och utsikt över det närliggande klostret San Pietro. Det nya cirkelformade centret för nyblivna mödrar ligger öster om huvudvägen. En trevåningslobby knyter samman de olika funktionerna med det befintliga universitetssjukhuset och den nya ingångsbyggnaden. De båda lägre nivåerna utgör en "bas" med akutmottagning, diagnostik, öppenvårdsmottagningar och förlossningsrum. C.F. Møller har designat det nya campuset i samarbete med ingenjörsbyrån Politecnica och konsulterna Metassociati och SPA. Efter ett anbudsförfarande för totalentreprenaden har genomförandet av projektet nu tilldelats entreprenörsföretaget Salc-Gemmo i samarbete med rådgivargruppen Mythos. C.F. Møller har valts ut till uppdraget mot bakgrund av företagets omfattande erfarenheter och goda referenser från moderna friskvårdsbyggnader och helande arkitektur i Danmark, Norge, Sverige och England. Just nu är C.F. Møller bland annat ledande arkitekt på Det Nye Universitetshospital i Skejby, Aarhus, Universitetssygehus Køge, Hvidovre Hospital och Sygehus Vendsyssel i Hjørring. 2015 vann C.F. Møllers sjukhusprojektet Akershus Universitetshospital i Norge priset som världens bästa sjukhus på över 40 000 m².
C.F. Møller bakom italienskt sjukhus campus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter