C.F. Møller designar bostäder på Sundmolen i Nordhavn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
22.6.2016

C.F. Møller designar bostäder på Sundmolen i Nordhavn

C.F. Møller vinner arkitekttävlingen om att skapa nya familjebostäder som ska integreras med de gamla packhusen på Sundmolen i inre nordhamnen. Det är CASA som utvecklar och bygger projektet, som ska DGNB-certifieras.
C.F. Møller designar bostäder på Sundmolen i Nordhavn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Stillhet, täta stadsrum, gröna trädgårdar och utsikt över hamnen. C.F. Møller står bakom 86 nya bostäder om ca 8 400 m² på Sundmolens byggområde 5.05 centralt i inre nordhamnen, mellan Århusgadekvarteret och Levantkajen. Byggområdet är ett av de mest centralt placerade i den nya planen för utvecklingen av hela Sundmolen, och det finns en tydlig visionen här. Platsen ska fungera som framtidens hållbara stad, där ett blandat stadskvarter ska ge en tydlig grön prägel, där de befintliga packhusen bevaras och integreras, och där stadsrum längs vattnet ska skapa en ny, unik plats i Köpenhamn. Samtidigt ska bygget hållbarhetscertifieras enligt DGNB Guld. Möter efterfrågan Köpenhamns befolkning beräknas växa med 18 procent fram till 2025. För att det ska skapas nya bostäder för nyinflyttade utvecklas därför ett område som Nordhamnen mycket snabbt. – Det finns en stor efterfrågan på nya och utökade möjligheter att bo och arbeta i Köpenhamn. Det här projektet är ett ambitiöst initiativ som kan tillgodose detta behov, förklarar Lone Wiggers, partner på C.F. Møller, om projektet. – I området, som tidigare var ett industriområde, får vi fantastiska möjligheter att utveckla staden hela vägen fram till kajkanten, och totalt sett har utvecklingen av Norra hamnen alla förutsättningar att sätta nya standarder för stadsutvecklingen i Köpenhamn, säger hon. Färre bilar och en säregen arkitektur Projektet på Sundmolen skapas i ett område där det kommer att finnas färre bilar i stadsbilden. De gröna trädgårdarna, det täta stadsrummet och utsikten över hamnen är samtliga faktorer som ska bidra till att skapa ett attraktivt område för såväl de boende som för besökare. Samtidigt ska den säregna arkitektoniska karaktären hjälpa till att skapa en lugn och intim atmosfär, som förstärker upplevelsen av en levande stad på vattnet. Byggnaderna tar sin utgångspunkt i den typiska köpenhamnska karréstilen, och höjden på husen anpassas efter de omgivande gröna rummen och utsikten över hamnen, för att på så sätt kunna skapa behagliga ljus- och skuggförhållanden. Det kommer att skapas passager i byggnadens hela höjd, vilket bidrar till att leda in ljus i både innergårdarna och bostäderna. Bostadsprojektet får ett vertikalt uttryck, som kontrasterar till Sundmolens fyra bevarade packhus, vilka karakteriseras av ett markant horisontellt uttryck. Bostäderna på byggområdet kommer att ha en boyta på mellan 60 m² och 140 m². C.F. Møller har vunnit tävlingen om att designa de nya bostäderna i konkurrens med Schmidt Hammer Lassen Architects och Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter