C.F. Møller forskar i Höga Träbyggnader - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
7.1.2016

C.F. Møller forskar i Höga Träbyggnader

C.F. Møller är del av ett världsunikt forskningsprojekt där en mångdisciplinär forskningsgrupp ska utveckla praktiskt genomförbara designförslag för höga träbyggnader över 20 våningar.
C.F. Møller forskar i Höga Träbyggnader - C.F. Møller
C.F. Møller forskar i Höga Träbyggnader - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Syftet med projektet Tall Timber Buildings – Concept studies är att utveckla innovativa och genomförbara koncept enligt gällande byggregler, och att identifiera områden och processer som behöver studeras mer ingående. Prioriterade områden som specifikt kommer studeras I ett inledande skede är bland annat brandsäkerhet, livscykelperspektiv och konstruktionstekniska lösningar - områden som är av största vikt för att säkerställa en säker byggnad över tid. - Massiva träkonstruktioner ger stadsplanerare, arkitekter och designers stora möjligheter att utveckla innovativ och hållbar arkitektur, säger Ola Jonsson, forskningsansvarig från C.F. Møller - Men det behövs en bredare kunskap och mer konkret erfarenhet i branschen. I partnerskapet ingår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Växjö Kommunföretag AB, HSB, White, BTB, Bjerking, Briab, Brandskyddslaget, WSP, Moelven, KLH, Masonite beams, Linnéuniversitetet och C.F. Møller. Forskningsprojektet, som stöttas av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och Smart Housing Småland, och är initierat av SP och Linnéuniversitetet i Växjö, löper fram till 2018. C.F. Møller arbetar redan med höga träbyggnader i Stockholm för bostadsorganisationen HSB.

 

Läs mer om HSB projektet här

C.F. Møller forskar i Höga Träbyggnader - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter