C.F. Møller med och utvecklar framtidens Gustavsberg - C.F. Møller
15.1.2016

C.F. Møller med och utvecklar framtidens Gustavsberg

Värmdö Kommun har valt ut C.F. Møller att tillsammans med Tredje Natur och Rambøll delta i parallelluppdraget om framtidens stadsutveckling av Gustavsberg.
Bland de 38 teamen som inkom med anbud har C.F. Møller valts ut att presentera ett förslag på hur hamnområdet och centrala delar av Gustavsberg ska utvecklas de närmaste åren. – Det är roligt att det är så många och så kvalificerade aktörer som inkommit med anbud, säger Anders Gullander, ordförande i kommunstyrelsens planutskott. – Det visar också på att Gustavsberg i dag är ett högintressant område att vara med att utveckla, förklarar han. Fyra delområden är nyckeln Det konkreta uppgiften blir i första fasen ett parallelluppdrag där fyra team får presentera förslag på hur fyra delområden i Gustavsberg kan utvecklas. Det handlar om stadsparken, centrum, Kråkberget och Vattentornsberget. Inom uppdragsområdet ska planeras för bostäder, handel, kontor, förskola, församlingshus och äldreboende. En stadspark ska gestaltas med intressanta och inbjudande mötesplatser. Samtidigt ska hamnområdet kopplas samman med centrum och Gustavsbergs övriga delar genom ett sammanhållet grönstråk. Resultatet av parallelluppdraget kommer att utgöra underlag för det kommande detaljplanearbetet för stadsutvecklingen i Gustavsberg. Förutom C.F. Møllers team med Tredje Natur och Rambøll har även Kod Arkitekter, Mandaworks/Adept och White valts ut att delta i parallelluppdraget.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter