C.F. Møller och TREDJE NATUR ritar framtidens Gustavsberg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller og Tredje Natur
14.6.2016

C.F. Møller och TREDJE NATUR ritar framtidens Gustavsberg

C.F. Møller har tillsammans med TREDJE NATUR och Rambøll genomfört ett parallelluppdrag om utvecklingen av Gustavsberg. Uppdraget utgör underlag för stadsutvecklingen av hamnområdet och centrala delar av Gustavsberg.
C.F. Møller och TREDJE NATUR ritar framtidens Gustavsberg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller og Tredje Natur
C.F. Møller och TREDJE NATUR ritar framtidens Gustavsberg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller og Tredje Natur
Värmdö Kommun har nu genomfört sitt parallelluppdrag om utvecklingen av centrala Gustavsberg med fyra rådgivarteam. Den tidigare industristaden, som ligger drygt 20 km från Stockholm, har formulerat en strategisk helhetsplan för stadens centrum och de omkringliggande områdena. Regionen försöker nämligen att lösa det höga tryck som finns på bostäder, infrastruktur och befolkningstillväxten i Stockholm. C.F. Møller, TREDJE NATUR och Rambøll står som ett fyra förslag på hur staden kan utvecklas, med förankring i en rad centrala nyckelstrategier som ska göra Gustavsberg mer attraktivt, för invånarna, men också för besökare. Invånarna görs delaktiga Placeringen av parallelluppdraget består av ett område med potentiellt 300 000 m² ny stadsutveckling med bostäder, detaljhandel, näringsliv och rekreativa funktioner. Förslaget från C.F. Møller och TREDJE NATUR arbetar med ett nytänka stadens centrum rekreativt, skapa attraktiva och unika levnadsförhållanden och bokvaliteter. För att säkerställa att förslagen i parallelluppdraget motsvarar exakt det som lokalbefolkningen önskar genomförde Värmdö Kommun tillsammans med de deltagande teamen en medborgardialog den 4 juni. – Man måste berömma Värmdö kommun för deras hantering av processen, och den öppenhet man har mot sitt samhälle. Det är en fantastisk upplevelse att få presentera förslaget för stadens medborgare och politiker, och extra roligt att få så mycket positiv respons från både äldre och yngre deltagare, säger Mårten Leringe, partner på C.F. Møller. Medborgardialogen bidrag till att skapa en grund för en del av de politiska diskussioner om utvecklingen av Gustavsberg med utgångspunkt i parallelluppdragen som ägde rum den 6 juni. Dramatisk natur i samklang med staden Centrala Gustavsberg ligger i en dal som omges av fyra granitberg och skyddade ekosystem. Samtidigt har området två angränsande vattenområden i Farstaviken och Ösbyträsk. Förbindelsen till dessa återskapas för att skapa en stad i nära anslutning till naturen, där naturen i det dagliga förs in i centrum. – Vi föreslår att Gustavsberg respekterar den fantastiska naturen som omger centrum, och att stadens nya centrum byggs upp i nära anslutning till en grön korridor, där stadsnatur, regnvatten och invånarnas aktiviteter vävs samman och skapar en ny berättelse. Detta gör att invånarnas vardagsliv kopplas direkt till naturen, samfundet och de stora rekreativa potentialer som regionen erbjuder, säger Flemming Rafn Thomsen, partner på TREDJE NATUR. Gustavsberg har en lång och stark byggnadstradition och kulturhistoria som förslaget respekterar. Det nya centrumet ska komplettera en rad av de befintliga byggnadspärlorna i området, som har rötter i den svenska funktionalismens guldålder. Kommunen kommer nu att sätta ihop en handlingsplan för det fortsatta arbetet som tar vid till hösten. Övriga deltagare i parallelluppdraget är Kod Arkitekter /Landskapslaget, Mandaworks/Adept och White Arkitekter.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter