C.F. Møller ritar 400 lägenheter i trä i Norrtälje hamn - C.F. Møller
20.1.2016

C.F. Møller ritar 400 lägenheter i trä i Norrtälje hamn

C.F. Møller ska formge och utveckla arkitekturen åt tre bostadskvarter som skall vara generatorn enligt en social och ekologiskt hållbar utveckling av Norrtälje.
C.F. Møller ritar 400 lägenheter i trä i Norrtälje hamn - C.F. Møller
C.F. Møller ritar 400 lägenheter i trä i Norrtälje hamn - C.F. Møller
400 nya lägenheter i trä kommer under de kommande åren at dyka upp vid hamnen i Norrtälje nordost om Stockholm. C.F. Møller står bakom de nya bostadskvarteren som utformas med inkluderande arkitektur och skapar fantastiska förutsättningar och ramar för människors liv. Stadsdelen ska inrymma människor och familjer i olika skeden i livet, med olika bakgrund och olika livsstilar. De utformas i samklang med Norrtäljes ambitioner kring stadsliv, miljö, kultur och service i närmiljön. Ska byggas i trä C.F. Møller, projektutvecklare Slättö Förvaltning och kommunen står tillsammans bakom beslutet att använda trä som byggnadsmaterial. Beslutet grundar sig på ansvar för projektets samlade miljöpåverkan och livscykelperspektiv, det inkluderar produktion, drift och omhändertagande. Dessutom ger trä spännande förutsättningar för arkitektur, kvalitet och gestaltning. – Vi vill skapa ramar för en social och ekologisk hållbar stadsdel med arkitektur och miljöer som inspirerar de boende och besökare. Trä kommer att återfinnas i både fasader och stomme vilket bidrar till ett positivt ekologiskt avtryck, säger Ola Jonsson, studiochef på arkitektkontoret C.F. Møller i Sverige. – Kvarteren ramas in av en serie bostadshus med olika karaktär som bidrar till ett levande gaturum, säger Ola Jonsson. Kommer att återställa stadslivet Bebyggelsen och de publika miljöerna kommer att utföras med en varierad gestaltning och blir en modern tolkning av Norrtäljes befintliga stadskärna. – Med de tre nya bostadskvarteren vill vi bidra med vackra gaturum, visionärt bostadsbyggande och nya mötesplatser där det centrala är människors närvaro och välmående, säger Ola Jonsson. – I vårt mål om att skapa ramar för ett en socialt hållbar stadsdel tar vi också utgångspunkt i stadsdelens värdeord “barn, båtar och bad”, säger han. C.F. Möller är för närvarande ett av de ledande arkitektföretagen i utvecklingen av trä i modern arkitektur. Företaget är del av ett världsunikt forskningsprojekt där en mångdisciplinär forskningsgrupp ska utveckla praktiskt genomförbara designförslag för höga träbyggnader över 20 våningar.

 

C.F. Møller forskar i höga träbyggnader

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter