C.F. Møller ritar nytt bostadskvarter i Södra Värtan - C.F. Møller
9.11.2016

C.F. Møller ritar nytt bostadskvarter i Södra Värtan

C.F. Møller får tillsammans med DinellJohansson uppdraget att utforma ett nytt bostadskvarter för Wallfast i Södra Värtahamnen där industriområdet nu omvandlas till en attraktiv, levande stadsdel med 2.400 bostäder och 10.000 arbetsplatser. Stadsdelen blir ett tillskott i Stockholms miljöprofilområde Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas största stadsutvecklingsområden.
C.F. Møller ritar nytt bostadskvarter i Södra Värtan - C.F. Møller
Kvarteret Hull Bostadskvarteret som fått namnet Kvarteret Hull består av 10.000 kvm bostäder och 10.000 kvm kommersiella lokaler som planeras stå klara 2021. C.F. Møller och DinellJohansson står bakom det förslag som valts ut för utformningen av bostäderna. - Att vara med och forma ett av Stockholms viktigaste stadsutvecklingsområden är ett oerhört spännande uppdrag. Vi är glada över att ha fått förtroendet att skapa ett unikt boende i samklang med hamnens utveckling, säger Mårten Leringe, VD på C.F. Møller Sverige. Variation med karaktär Förslaget hämtar inspiration från hamnens rika historia och visionen att skapa en tät och hållbar stadsdel för framtiden. Bostäderna är sorterade efter programtyp där varje byggnad med hotellrum, kontor och lägenheter ges ett eget uttryck. De enskilda fasaderna utformas öppna eller täta och med olika materialitet beroende på yttre förutsättningar som dagsljus, vind och buller. - Husen får en variation med tydlig karaktär och typiska hamninslag, vilket bidrar till att skapa en upplevelserik stadsbild. På det sättet stärker arkitekturen det offentliga rummet och livskvalitén för de boende, säger Sara Nilsson, arkitekt på C.F. Møller. Socialt och grönt Granngemenskap skapas kring ett stort grönskande gårdsrum, och på entréplanet kan de boende samlas kring publika funktioner som gym, verkstäder, caféer och restauranger. Taket rymmer växthus, soldäck och gröna gemen¬samma terrasser för social samvaro. Terrasser med växtbäddar ger plats för prunkande grönska som sänder en tydlig signal om den nya stadsdelens ekologiska profil. Hög miljöprofil Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Södra Värtan utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil där kontor, bostäder, handel och service samordnas med befintlig färje- och kryssningsverksamhet. Kvarteret Hull har en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil som är drivande i hela projektet. Byggnaden kommer att ligga i framkant när det gäller att ta tillvara energi från solceller, dagsljus och sjövatten, liksom även materialval, vattenhushållning, avfall, transporter och inomhusklimat.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter