C.F. Møller vinner Försvarsmaktens utbyggnation på Gotland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
20.5.2016

C.F. Møller vinner Försvarsmaktens utbyggnation på Gotland

Svenska försvaret skall utöka sin kapacitet. Som ett led i denna utveckling har C.F. Møller vunnit tävlingen om 24 500 m² nya lokaler för Försvarsmakten på Gotland.
C.F. Møller vinner Försvarsmaktens utbyggnation på Gotland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
C.F. Møller vinner Försvarsmaktens utbyggnation på Gotland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Nya kontor, utbildningslokaler, träningsfaciliteter, en militär restaurang och en vaktbyggnad är på god väg för det svenska försvaret. Det står klart sedan C.F. Møller utsetts till vinnare av en tävling om de nya lokaler, som blir ett led i upprättandet av en ny enhet på Gotland med fokus på mekanik och stridsvagnar. De 24 500 m² är en deletapp i Försvarsmaktens utbyggnad på Gotland. Etableringen kommer att ske på Tofta Skjutbaneområde och ingår som en del av den andra etappen av det övergripande utbyggnadsprojektet på Gotland. Bebyggelsen ska därför kopplas samman med programmet för den första etappen. Reflekterande fasader kamouflerar byggnaderna Syftet med C.F. Møllers förslag är att skapa en enkel och tydlig struktur som tar hänsyn till omgivningen och platsens befintliga kulturarv. Estetiken tar utgångspunkt i begreppet kamouflage, där byggnaderna reflekterar och imiterar sin omgivning. I byggnaderna får ljuset en huvudroll. Ljusinsläpp och tät kontakt med naturen ska göra att det blir en upplevelse, för anställda och besökare, att vara där. Det läggs stort fokus på akustik och den goda arbetsmiljön, då mötesplatser och platser för social samvaro har hög prioritet inom Försvarsmakten. Flexibilitet står också i första rummet. Materialvalen gör rummen flexibla och möjliga att ändra med tiden, så att byggnaderna kan anpassa sig till utvecklingen vid Tofta Skjutbana över tid. C.F. Møller är generalkonsult med ansvar för arkitekt- och landskapsarkitektsuppdraget. Ramböll är med som underkonsult i uppdraget.
C.F. Møller vinner Försvarsmaktens utbyggnation på Gotland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter