C.F. Møller vinner VIA University College i Horsens - C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit
10.5.2017

C.F. Møller vinner VIA University College i Horsens

C.F. Møller och C.F. Møller Landscapes förslag till det nya VIA på 30 000 m² samt Innovationshuset på 5 000 m² har utsetts till vinnare i en omfattande arkitekttävling.
C.F. Møller vinner VIA University College i Horsens - C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit
C.F. Møller vinner VIA University College i Horsens - C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit

– C.F. Møllers upplägg är visionärt och framtidssäkrat och rymmer alla möjligheter för kvalitetsutbildningar.


Så lyder juryns motivering efter den nyligen avgjorda arkitekttävlingen om en stor del av Campus Horsens.


Nya VIA University College och Innovationshuset med en total yta av 35 000 m² ska tillsammans utgöra närmare hälften av det nya, samlade universitetsområdet i Horsens, som CASA A/S 2015 vann rätten att utveckla med Horsens Kommun som byggherre.


– Vi har arbetat målinriktat i tre månader med att presentera ett fulländat och enhetligt tävlingsmaterial. Vi har haft en både konstruktion och mycket spännande dialogprocess som i hög utsträckning har bidragit till det färdiga projektet. Visionen om Campus Horsens har potential av internationellt format och det är fantastiskt att vi kan vara med och skapa ramarna för framtidens utbildningsstad, och därför är vi enormt stolta över resultatet, säger Michael Kruse, partner på C.F. Møller och ansvarig arkitekt för projektet.


Läroanstalt med ett pulserande hjärta
Juryns motivering, som berömmer C.F. Møller och C.F. Møller Landscapes vinnande projekt, är också mycket tydlig. Man vinner i konkurrens med ”tre mycket vackra och genomarbetade projekt, som alla har löst uppgiften på sitt eget sätt”.


Det nya VIA och Innovationshuset ska byggas vid Horsens centralstation och området får samlingsnamnet Campus Horsens. C.F. Møllers vinnande projekt har valts ut av en panel med fackdomare, utbildningsinstitutionerna, Horsens Kommun och Casa.


– Projektet löser med ett enkelt grepp kring ett centralt sammanbindande atrium på ett mycket vackert och enkelt sätt det gemensamma i VIAs läroanstalt och Innovationshuset. Det centrala atriet blir VIA:s pulserande hjärta och kopplar invändigt samman de tre fristående byggnaderna och tornet, liksom det utvändigt blir kopplingen mot staden och Campusplatsen. I förslaget dirigeras största möjliga flöde genom det stora centrala atriet på markplan, vilket gör aktiviteter, trafiken och dynamiken äger rum på stadens golv, både ute och inne, enligt fackdomarna Katja Viltoft, JJW Arkitekter och Klaus Mikkelsen, Henning Larsen Architects.


Ett öppet universitetsområde som utgångspunkt
En huvudtanke med C.F. Møller och C.F. Møller Landscapes samlade projekt för VIA är att det skapas en plats som möter staden och öppnar sig mot samhället, med aktiv och ungdomlig energi. Önskemålet har varit att skapa ett universitetsområde som speglar hur ett modernt kunskapssamhälle ska formas i framtiden – klokt, öppet, tätt, kreativt, heterogent, individuellt och med stor sammanhållning med staden och samhället.


– VIA och Innovationshuset etablerar en levande byggnadsmiljö som i ett varierat uttryck – och med ett mångsidigt innehåll – är välkomnande och bjuder in över gränserna, som kombinerar och relaterar kunskap och idéer samt öppnar upp och når ut, förklarar Michael Kruse om projektet.


– Det framstår som både sammansatt av individuella byggnadsdelar, med var sin identitet, och som en samlad skola med en hög grad av flexibilitet och stor rumslig och innehållsmässig mångsidighet. VIA och Innovationshuset har skapats utifrån det tydlig målet att etablera ett så robust byggnadsmässigt koncept som möjligt. Ett koncept som genom sin enkelhet och rationalitet kan förverkligas inom de ekonomiska ramarna och säkerställa att skolan – med sin stora flexibilitet – kan anpassa sig efter framtida förändringar och programändringar utan att de arkitektoniska kvaliteterna försämras, säger han.


Uppfyller visionen på bästa sätt
Konstantin Lassithiotakis, som är direktör för VIA University College och chef för Campus Horsens, är mycket nöjd med det vinnande projektet från C.F. Møller och C.F. Møller Landscape.


– Det vinnande projektet uppfyller på bästa sätt VIAs vision för den nya campusbyggnaden och matchar våra många olika utbildningar till bland annat ingenjör, byggnadsingenjör, lärare och sjuksköterska. Projektet är en enastående lösning på hur man uppnår den stärkta sammanhållning som vi önskade oss när det gäller tre olika dimensioner: Internt på VIA, på universitetsområdet med övriga verksamheter och institutioner och inte minst i förhållande till Horsens stad. C.F. Møllers upplägg är visionärt och framtidssäkrat och rymmer alla möjligheter för kvalitetsutbildningar. Det stärker även Horsens som en driftig utbildningsstad, säger Konstantin Lassithiotakis.


Horsens borgmästare, Peter Sørensen, är glad över de båda vinnande projekten och berömmer C.F. Møller och RUM för de lösningar som presenteras:


– Förslagen som har kommit in gör mig glad. Den arkitektoniska kvaliteten är mycket hög och det är två företag som har förstått vikten av att skapa en spännande och tidsenlig campusbyggnad. Ritningarna speglar tydligt vår vision om att det inte bara ska vara ett universitetsområde för de studerande utan för hela staden. Det gör mig verkligen glad, säger han.


C.F. Møller tävlade mot den lokala arkitektbyrån RUM samt Arkitema. Förutom tävlingen om VIA och Innovationshuset hölls det parallellt en tävling om den nya Samhälls- och hälsoskolan på Campus Horsens. Här deltog samma fält med arkitekter, och RUM utsågs till vinnare av den 4 500 m² stora utbildningsinstitutionen.

 

Få högupplösta bilder

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter